Bestyrelsen hos DIGNITY

Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden modtager hverken løn eller vederlag for deres arbejde.

Formand
Dea Seidenfaden

Specialpsykolog, områdechef i Københavns Kommune (udpeget af Dansk Psykolog Forening)

Næstformand
Louise Holck

Direktør, Institut for Menneskerettigheder (udpeget af Institut for Menneskerettigheder)

Manfred Nowak

Generalsekretær for Global Campus of Human Rights (udpeget af DIGNITY's bestyrelse)

Nomfundo Mogapi

Stifter og direktør, Centre for Mental Wellness and Leadership (CMWL) (udpeget af DIGNITY's bestyrelse)

Lotte Leicht

Tidligere direktør i Human Rights Watch Bruxelles (udpeget af DIGNITY’s bestyrelse)

Tomas Martin

Seniorforsker hos DIGNITY (medarbejdervalgt)

Emil Kiørboe

Advokat, Ehmer Pramming Advokater (udpeget af Advokatrådet)

Marie Louise Nørredam

Professor, Københavns Universitet (udpeget af Københavns Universitet)

Camilla Noelle Rathcke

Formand for Lægeforeningen (udpeget af Lægeforeningen)

Lars Udsholt

Global Program Manager, OXFAM Ibis (udpeget af bestyrelsen)

Karin Hansen

Afdelingslæge, DIGNITY (medarbejdervalgt suppleant)