Forebyggelse af vold og tortur

 

 

Både i Danmark og internationalt arbejder DIGNITY med forebyggelse af tortur.

Vores arbejde i Danmark foregår blandt andet inden for rammerne af den Nationale Forebyggende Mekanisme (NPM) under Tillægsprotokollen til FN’s Torturkonvention (OPCAT). Sammen med Folketingets Ombudsmand og Institut for Menneskerettigheder monitorerer vi forholdene i danske fængsler og andre lukkede institutioner og er med til at sikre, at Danmark overholder sine menneskeretlige forpligtelser.

Parallelt med dette hjælper vi vores internationale partnere med at opbygge forebyggende mekanismer i eksempelvis Uganda og Tunesien.

I lande, hvor menneskerettighedssituationen er meget problematisk, f.eks. Egypten eller Belarus, arbejder vi tæt sammen med civilsamfundsorganisationer for at bekæmpe undertrykkelsen af landets civilsamfund, yde juridisk bistand til indsatte i fængsler og dokumentere alvorlige menneskerettighedsforbrydelser, herunder tortur.

I en række lande arbejder vi sammen med partnere for at øge respekten for FN’s Torturkonvention og andre internationale konventioner og normer, der skal forhindre krænkelser af menneskerettighederne. Vi bistår vores partnerorganisationer og offentlige myndigheder i forskellige lande i arbejdet for reformer på retsområdet og for at forbedre forholdene for mennesker, der er frihedsberøvet.

Fra vores landekontorer i Jordan og Tunesien arbejder vi tæt sammen med organisationer og myndigheder og andre lande i Mellemøsten og Nordafrika for at fremme vores mål.

Vi bekæmper vold i fattige byområder, der er præget af ulighed, korruption og undertrykkelse. Sammen med partnerorganisationer udvikler vi viden om, hvordan tortur og organiseret vold kan reduceres i den type byområder, og hvordan man skaber tryggere og sikrere levevilkår