DIGNITY kæmper for en verden fri for tortur og vold

Vi behandler flygtninge med psykiske og fysiske skader
fra krig, flugt og tortur

DIGNITY STATEMENT ON TUNISIA

DIGNITY calls for a swift return to the Constitutional order and
separation of powers which are cornerstones of democracy and
Human rights.

 

 

Fængsler

Forebyggelse af tortur

Vi arbejder for at bekæmpe og forebygge tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i institutioner, hvor personer holdes frihedsberøvet.

LÆS MERE

Rehabilitering

I Danmark og udlandet

Vi tilbyder højt specialiseret og multidisciplinær rehabilitering til torturofre og andre stærkt traumatiserede flygtninge på vores klinik i København. Derudover opbygger og udvikler vi rehabiliteringstilbud flere steder i verden.

LÆS MERE

Henvisning

Byområder

FOREBYGGELSE AF VOLD OG TORTUR

Vi arbejder med evidensbaserede interventioner for at forebygge tortur og organiseret vold i fattige byområder – både nationalt og internationalt.

LÆS MERE

NYHEDER