DIGNITY kæmper for en verden fri for tortur og vold

Vi behandler flygtninge med psykiske og fysiske skader
fra krig, flugt og tortur

MINDRE ISOLATION SOM STRAF I DANSKE FÆNGSLER – HVORDAN?

 

DIGNITY OG INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER INVITERER TIL KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 1. SEPTEMBER 2021

 

DIGNITY står i spidsen for
international dokumentation af
tortur i Belarus

Et internationalt initiativ, som DIGNITY står i spidsen for, skal
indsamle og bearbejde dokumentation for tortur og andre grove
krænkelser af menneskerettighederne i BELARUS.

Fængsler

Forebyggelse af tortur

Vi arbejder for at bekæmpe og forebygge tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i institutioner, hvor personer holdes frihedsberøvet.

LÆS MERE

Rehabilitering

I Danmark og udlandet

Vi tilbyder højt specialiseret og multidisciplinær rehabilitering til torturofre og andre stærkt traumatiserede flygtninge på vores klinik i København. Derudover opbygger og udvikler vi rehabiliteringstilbud flere steder i verden.

LÆS MERE

Henvisning

Byområder

FOREBYGGELSE AF VOLD OG TORTUR

Vi arbejder med evidensbaserede interventioner for at forebygge tortur og organiseret vold i fattige byområder – både nationalt og internationalt.

LÆS MERE

NYHEDER