Om DIGNITY

Hvem er DIGNITY

DIGNITY har hovedsæde i Danmark, men samarbejder med partnerorganisationer i omkring tyve lande.

Vi blev grundlagt i 1982 af læge Inge Genefke. Som nogle af de første satte vi fokus på behovet for specialiseret hjælp til torturofre, og DIGNITY (eller Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, som det hed dengang) blev således et af de første torturrehabiliteringscentre i verden.

I dag arbejder vi både politisk, juridisk og sundhedsfagligt. Vi kæmper for en verden fri for tortur og giver torturofre den livsnødvendige rehabilitering.

Vi arbejder med og ud fra anerkendte, internationale menneskerettighedsstandarder og konventioner, blandt andet FN's Konvention mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf, Istanbul-protokollen, Nelson Mandela-reglerne og Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.

Se mere om vores arbejde her.

Særlige anerkendelser

DIGNITY har konsultativ status under FN's Økonomiske og Sociale Råd, ECOSOC, og er medlem af WHO's Alliance for Forebyggelse af Vold (VPA). Rehabiliteringsklinikken er anerkendt af Sundhedsstyrelsen som nationalt center med speciale i behandling af svært traumatiserede flygtninge.

I 2017 modtog DIGNITY Kronprinsparrets Sociale Pris for arbejdet med at bekæmpe tortur og rehabilitere torturofre i Danmark og internationalt.

Finansiering

DIGNITY er en selvejende institution, uafhængig af partipolitik. DIGNITYs udenlandske arbejde er blandt andet støttet af Udenrigsministeriet og Dansk-Arabisk Partnerskabs Program. Driften af rehabiliteringsklinikken i København finansieres via ydelser fra Danske Regioner. DIGNITYs arbejde muliggøres derudover takket være fonde, legater og støtte fra privatpersoner. Se DIGNITYs årsberetning for 2018 her.

Regnskaber:

Årsregnskab 2021
Årsregnskab 2020
Årsregnskab 2019
Årsregnskab 2018
Årsregnskab 2017

Vedtægter:
Vedtægter

VISION

En verden uden tortur

MISSION

At blive den ledende globale organisation indenfor forskningsbaseret forebyggelse af
tortur og vold samt rehabilitering af traumatiserede ofre

36 år i kampen mod tortur

1982


Læge Inge Genefke grundlægger Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Centret har først til huse i et par lokaler ved Rigshospitalet.

1985


International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) grundlægges som paraplyorganisation for rehabiliteringscentre i hele verden

1999


RCT og IRCT deles op i to selvstændige organisationer

2010


RCT godkendes af Sundhedsministeriet som et højtspecialiseret center med speciale i behandling af stærkt traumatiserede flygtninge

2011


Læge Karin Verland tiltræder som direktør i RCT

2012


RCT skifter navn til DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og DIGNTY Prisen uddeles for første gang

DIGNITY opretter landekontor i Tunesien

2013


DIGNITY bliver strategisk partner til Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet, med fokus på torturforebyggelse og rehabilitering af torturofre i Mellemøsten og Nordafrika

2014


DIGNTY opretter landekontor i Jordan

2017


DIGNITY modtager Kronprinsparrets Sociale Pris for arbejdet med at bekæmpe tortur og rehabilitere torturofre i Danmark og internationalt

2018


DIGNITY har i dag forsknings-, forebyggelses- og rehabiliteringsprojekter i omkring 20 lande