Sådan arbejder vi

I Danmark og internationalt.

Information om forebyggelse af tortur

Forebyggelse af vold og tortur

Vi monitorerer og fører tilsyn med fængsler, arresthuse, lukkede psykiatriske afdelinger og institutioner for frihedsberøvede udlændinge.
Vi kapacitetsopbygger relevante myndigheder bl.a. politi og fængsler.
Internationalt samarbejder vi med lokale partnere, menneskerettighedsorganisationer og statslige aktører i kampen mod tortur og andre brud på menneskerettighederne i fattige byområder og under frihedsberøvelse.

Information om henvisning og behandling

Specialiseret behandling

Vores klinik i København tilbyder vi rehabilitering til flygtninge med fysiske og psykiske skader efter flugt, krig og tortur samt deres familier.
Vi arbejder for, at torturoverlevere over hele verden får adgang til god og professionel rehabilitering. Vi hjælper de organisationer, som vi samarbejder med i andre lande, med at blive bedre til at forebygge tortur og vold og hjælpe ofrene.

Information om internationale programmer

Internationale programmer

Vi monitorerer og fører tilsyn med fængsler, arresthuse, lukkede psykiatriske afdelinger og institutioner for frihedsberøvede udlændinge.
Vi kapacitetsopbygger relevante myndigheder bl.a. politi og fængsler.
Internationalt samarbejder vi med lokale partnere, menneskerettighedsorganisationer og statslige aktører i kampen mod tortur og andre brud på menneskerettighederne i fattige byområder og under frihedsberøvelse.

Hvordan Dignity arbejder med forskning og viden

Forskning og viden

Vi forsker i torturens årsager, konsekvenser og forebyggelse samt effektiv traumerehabilitering. Vi udgiver løbende vores viden i DIGNITY’s egen publikationsserie.

Information om Dignitys fortalerarbejde

Fortalerarbejde

Vi advokerer for ændringer i lovgivning, politik og praksis med henblik på at forebygge og bekæmpe tortur samt at sikre oprejsning og rehabilitering til overleverne.