Sådan arbejder vi

I Danmark og internationalt.

Forebyggelse af vold og tortur

Vi monitorerer og fører tilsyn med fængsler, arresthuse, lukkede psykiatriske afdelinger og institutioner for frihedsberøvede udlændinge.
Vi kapacitetsopbygger relevante myndigheder bl.a. politi og fængsler.
Internationalt samarbejder vi med lokale partnere, menneskerettighedsorganisationer og statslige aktører i kampen mod tortur og andre brud på menneskerettighederne i fattige byområder og under frihedsberøvelse.

Specialiseret behandling

Vores klinik i København tilbyder vi rehabilitering til flygtninge med fysiske og psykiske skader efter flugt, krig og tortur samt deres familier.
Vi arbejder for, at torturoverlevere over hele verden får adgang til god og professionel rehabilitering. Vi hjælper de organisationer, som vi samarbejder med i andre lande, med at blive bedre til at forebygge tortur og vold og hjælpe ofrene.

Internationale programmer

Vi monitorerer og fører tilsyn med fængsler, arresthuse, lukkede psykiatriske afdelinger og institutioner for frihedsberøvede udlændinge.
Vi kapacitetsopbygger relevante myndigheder bl.a. politi og fængsler.
Internationalt samarbejder vi med lokale partnere, menneskerettighedsorganisationer og statslige aktører i kampen mod tortur og andre brud på menneskerettighederne i fattige byområder og under frihedsberøvelse.

Forskning og viden

Vi forsker i torturens årsager, konsekvenser og forebyggelse samt effektiv traumerehabilitering. Vi udgiver løbende vores viden i DIGNITY’s egen publikationsserie.

Fortalerarbejde

Vi advokerer for ændringer i lovgivning, politik og praksis med henblik på at forebygge og bekæmpe tortur samt at sikre oprejsning og rehabilitering til overleverne.