SÅDAN ARBEJDER VI

I DANMARK OG INTERNATIONALT

FOREBYGGELSE AF VOLD OG TORTUR

Vi monitorerer og fører tilsyn med fængsler, arresthuse, lukkede psykiatriske afdelinger og institutioner for frihedsberøvede udlændinge.
Vi kapacitetsopbygger relevante myndigheder bl.a. politi og fængsler.

Internationalt samarbejder vi med lokale partnere, menneskerettighedsorganisationer og statslige aktører i kampen mod tortur og andre brud på menneskerettighederne i fattige byområder og under frihedsberøvelse.

LÆS MERE

SPECIALISERET BEHANDLING

I vores klinik i København tilbyder vi rehabilitering til flygtninge med fysiske og psykiske skader efter flugt, krig og tortur samt deres familier.

Vi arbejder for, at torturoverlevere over hele verden får adgang til god og professionel rehabilitering. Vi hjælper de organisationer, som vi samarbejder med i andre lande, med at blive bedre til at forebygge tortur og vold og hjælpe ofrene.

 

LÆS MERE

 FORTALERARBEJDE

 

Vi rådgiver myndigheder i ind -og udland i kampen mod tortur og råber op, når menneskerettigheder overtrædes.

 

LÆS MERE

FORSKNING OG VIDEN

 

Vi forsker i torturens årsager, konsekvenser og forebyggelse samt effektiv traumerehabilitering. Vi udgiver løbende vores viden i DIGNITYs egen publikationsserie.

 

LÆS MERE

INTERNATIONALE PROGRAMMER

Gennem vores internationale programmer arbejder vi målrettet med at rådgive andre organisationer og statslige myndigheder i mange forskellige lande, så de kan blive bedre til at bekæmpe vold og tortur.

 

LÆS MERE

HER ARBEJDER VI

DIGNITY samarbejder med partnere i omkring 20 lande rundt om i verden. Du kan læse mere om vores internationale programmer her.