INTERNATIONALE PROGRAMMER

Vores internationale programmer har fokus på skabe adgang til bæredygtig rehabilitering af traumeramte. Vi hjælper de organisationer, som vi samarbejder med i andre lande, med at blive bedre til at forebygge tortur og vold og hjælpe ofrene. Sammen med vores partnere i hele verden arbejder vi for sociale og politiske forandringer, så alle torturoverlevere kan få hjælp.

FOREBYGGELSE

SAMMEN MED VORES PARTNERE FREMMER VI:

International lovgivning, der forbyder og forhindrer tortur.

Dokumentation af tortur med henblik på fortalerarbejde, retsforfølgelse og oprejsning.

Reformer af justits- og fængselsmyndigheder, der leverer nødvendig beskyttelse og humane vilkår for indsatte i fængsler og steder, hvor mennesker er frihedsberøvet.

Reformer af politi- og sikkerhedsmyndigheder, der udøver deres mandat i overensstemmelse med menneskerettighedsstandarder.

Forebyggelse af forskellige former for vold, herunder kønsbaseret vold og voldelig ekstremisme, der avler og bruges til at legitimere tortur.

 

BEHANDLING

SAMMEN MED VORES PARTNERE FREMMER VI:

International lovgivning, der anerkender retten til rehabilitering.

At relevante sygehuse og læger har vilje og kapacitet til at levere fagligt kvalificerede behandlingsydelser for alle traumatiserede ofre.

Udbredelsen af viden, der bekæmper stigma om traumer.

Målrettede inklusionsindsatser til traumatiserede ofre og deres familier i lokalsamfund.

Udvikling af stærkt og levende civilsamfund, der kan presse og støtte relevante myndigheder i fremme af universel rehabilitering af torturoverlevere.

 

HER ARBEJDER VI

MELLEMØSTEN & NORDAFRIKA

Vi samarbejder med partnere i Tunesien, Jordan, Marokko, Egypten, Yemen, Irak, Libyen, Libanon, Israel og de besatte palæstinensiske områder og har vores egne landekontorer i Tunesien og Jordan. I lande som Tunesien, Jordan og Marokko arbejder vi med at sikre torturoverleveres retssikkerhed. En vigtig tunesisk samarbejdspartner er anti-tortur-oganisationen Nebras. I Jordan er en vigtig partner menneskerettighedsadvokaterne i Mizan. På tværs af regionen bidrager vi til videreuddannelse af fysioterapeuter og psykologer. I flere af landene er vi og vores partnere i dialog med myndighederne om overholdelse af internationale standarder for menneskerettigheder.

AFRIKA

Gennem partnerorganisationer har vi aktiviteter i Kenya, Sierra Leone, Sydafrika, Uganda, Ghana og Liberia. Vi arbejder med lokale aktører for at sikre hurtig identifikation og behandling af traumatiserede overlevere fra tortur og vold. I Nakuru-regionen i Kenya arbejder vi gennem vores partner Midrift Hurinet på at opbygge tillid mellem borgere og myndigheder og fremme lokalt lederskab. I Sierra Leone bistår vi vores partnerorganisation Prison Watch med at føre tilsyn med forhold i fængslerne.

ASIEN

Vi arbejder i Filippinerne og Myanmar. I Filippinerne arbejder vi med at opbygge en kompetent national forebyggende mekanisme, der kan føre tilsyn med forhold i fængslerne. Sammen med vores partner Balay arbejder vi med at sikre adgang til mental støtte for traumeramte i de filippinske fængsler. I Myanmar arbejder vi sammen med partnerne AAPP og Justice For All for bedre forhold i fængsler og adgang til juridisk bistand til tilbageholdte.

LATINAMERIKA

Vi arbejder i Guatemala og Honduras gennem vores partner CIPREVICA på at skabe tillid mellem borgere og myndigheder og fremme lokalt lederskab.

ØSTEUROPA

Vi har aktiviteter i Belarus og Ukraine. DIGNITY har siden 2021 stået i spidsen for IAPB, der indsamler beviser for tortur til brug for senere retsforfølgning af torturbødler fra Belarus. I Ukraine samarbejder vi gennem vores partnere SICH og Forpost med myndighederne om at identificere torturoverlevere, dokumentere tortur og tilbyde specialiseret behandling.

INTERNATIONALE PROGRAMMER

INTERNATIONAL PROGRAMCHEF

Morten Olesen

REGIONER

AFRIKA OG LATINAMERIKA

SENIOR REGIONAL MANAGER

Jeanette Rung Kørner Kolding

MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

SENIOR REGIONAL MANAGER

Giorgio Carraciolo di Brienza

ASIEN OG
ØSTEUROPA

SENIOR REGIONAL MANAGER

Nina Nordberg