Presserum

Er du journalist og arbejder på en historie om tortur og vold, flygtninge med PTSD eller andre psykiske mén fra krig, flugt og tortur, flygtninges integration og sundhed?
Eller er du ved at undersøge forhold i danske fængsler, retsforfølgning af torturbødler, overholdelse af menneskerettigheder i flygtningelejre, fængsler og slumområder internationalt, voldelige pushbacks mod flygtninge og migranter ved EU’s ydre grænser? Så kan vores eksperter hjælpe dig.

Vores ekspertliste

I DIGNITY har vi lavet vores egen ekspertliste henvendt til medier, hvor du som journalist har mulighed for at finde den helt rigtige ekspert i et af disse emner. På listen finder du en bred vifte af vores eksperter og videnspersoner: behandlere og forskere, læger, psykologer og jurister.

Rasmus Grue Christensen

Direktør i DIGNITY, formand for Rådet for Menneskerettigheder

Menneskerettigheder, udviklings- og udenrigspolitik, udlændingepolitik samt forhold vedrørende DIGNITY’s arbejde.

Jens Modvig

Sundhedsfaglig chef

Lægelig dokumentation af tortur, forebyggelse af tortur, FN’s anti-tortur organer, herunder CAT, fængselssundhedsforhold.

Marie Brasholt

Overlæge, medlem af FN’s underkomité til forebyggelse af tortur (SPT)

Torturmetoder og deres følger, monitorering af forhold for frihedsberøvede incl. sundhed, SPT og Danmarks Nationale Forebyggende Mekanisme.

Therese Rytter

Juridisk chef i DIGNITY, anden næstformand i Europarådets Torturkomité, CPT

Menneskerettigheder, tortur, politi, fængsler, frihedsberøvelse, flygtninge og migranter, psykiatri, magtanvendelse, retssikkerhedsgaranier, retsforfølgning af krigsforbrydere, FN’s menneskerettighedssystem, CPT. Lande: Rumænien, Rusland, Spanien, Tyrkiet, Ukraine.

Marie Høgh Thøgersen

Forskningschef og psykolog, klinisk specialist i psykotraumatologi

Behandling af traumatiserede flygtninge med særlig fokus på traumebehandling. Forhold vedr. DTD-databasen (Den Danske Traumedatabase for Flygtninge).

Elna Søndergaard

Juridisk seniorrådgiver, ekstern undervisningsassistent ved Det Juridiske Fakultet, Københavns universitet

Menneskerettigheder, folkeret, forbuddet mod tortur og umenneskelig behandling, disciplinærregler i fængsler, tvang i psykiatrien, dokumentation af tortur, forebyggelse af tortur i Mellemøsten.

Tarek Omar

Kommunikationschef

DIGNITY’s kommunikation.

Tomas Martin

Seniorforsker

Menneskerettigheder, fængsler og samfundsfaglig forskning i det globale Syd (primært Østafrika og Myanmar) med fokus på reformprocesser, personale, vold, unge, voldelig ekstremisme, arkitektur og teknologi.

Helena Lund

Klinisk psykolog

Traumebehandling af voksne og børn, behandling af udøvere og udsatte voksne og børn udsat for vold i nære relationer og traumerelateret vold.

Christina Halberg

Klinisk psykolog, specialist i klinisk børnepsykologi

Traumebehandling af voksne og børn. Uledsagede mindreårige flygtningebørn. Familier og børn, som søger asyl. Har udarbejdet vejledning for Dansk Psykologforening i, hvordan man psykologisk udreder flygtningebørn. Udviklet psykologisk screening af flygtningebørn samt andre metoder som flerfamiliegrupper og forældreinformative grupper. Viden om komplekse traumaer, udviklingstrauma samt PTSD hos børn.

Sadia Khan

Klinisk psykolog

Traumebehandling af unge og voksne, behandling og rehabilitering af personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet, rådgivning, udredning og behandling af radikaliseringstruede unge og hjemvendte fremmedkrigere.

Line Bager

Post.doc.

Statistik om traumeramte.

Pressetelefon

Vores presseafdeling er klar til hjælpe med dine spørgsmål.

Telefon: +45 22 91 00 20
E-mail: presse@dignity.dk

OBS: Presseafdelingen besvarer ikke sms'er.

DIGNITY i medierne

Skolemonitor | 28-04-2023
Helena Lund skriver om behovet for opkvalificering af lærere, der underviser traumatiserede flygtningebørn

DR.dk | 12-04-2023
Udgivelse af rapporten ”Nine Circles of Hell” om forholdene i russisk besatte fængsler i Ukraine

Berlingske | 12-04-2023
Udgivelse af rapporten ”Nine Circles of Hell” om forholdene i russisk besatte fængsler i Ukraine

Jyllands-Posten | 06-04-2023
Rasmus Grue Christensen skriver i Jyllands-Posten om monitorering af grænsepolitiet ved EU’s ydre grænser

Kristeligt Dagblad | 03-04-2023
Rasmus Grue Christensen og Elna Søndergaard om regeringens beslutning om selvstændig kriminalisering af tortur og andre krigsforbrydelser

Globalnyt | 30-03-2023
Interview i Globalnyt med Therese Rytter

DR.dk | 06-03-2023
Artikel på dr.dk, hvor Therese Rytter kommenterer dommene fra Belarus

DR Orientering | 03-03-2023
Therese Rytter kommenterer i DR Orientering dommene i Belarus (tidskode 12:00)

Altinget | 28-02-2023
Altinget citerer Rasmus Grue Christensen i artikel om dispensationer i statsborgerskabssager

Jyllands-Posten | 06-02-2023
Indlæg i Jyllands-Posten af Rasmus Grue Christensen (med Amnesty og Institut for Menneskerettigheder) om kriminalisering af krigsforbrydelser

Ugeskriftet | 06-02-2023
Kronik i Ugeskrift for Læger af bl.a. Marie Brasholt om lægers rolle i udøvelsen af tortur

Information | 06-02-2023
Kronik i Information af Rasmus Grue Christensen og Thorkild Olesen (DH) om dispensationssystemet i statsborgerskabssager

Jyllands-Posten | 30-01-2023
Indlæg i Jyllands-Posten af Rasmus Grue Christensen sammen med Red Barnet, Repatriate the Children m.fl. om de fem resterende danske børn i Al-Roj og deres mødre

Folkeskolen.dk | 27-01-2023
Helena Lund skriver i DIGNITY’s blog på folkeskolen.dk om børn i mistrivsel

Politiken | 23-01-2023
Indlæg i Politiken af Nadia El-Yahya og Rasmus Grue Christensen om konsekvenserne af de meget lave ydelser til traumatiserede flygtninge, der er uden for arbejdsmarkedet

Jyllands-Posten | 17-01-2023
Elna Søndergaard og Sadia Khan skriver i Jyllands-Posten om Danmarks relativt store brug af varetægtsfængsling

24syv | 12-01-2023
Helena Lund udtaler sig i Radio 24syv om børn, der bor i danske fængsler med deres afsonende mødre

Altinget | 09-01-2023
Indlæg i Altinget af Rasmus Grue Christensen, Jens Modvig og Therese Rytter om indsamling af dokumentation for krigsforbrydelser i Ukraine

Avisen Danmark | 04-01-2023
Helena Lund skriver kronik i Avisen Danmark om børn, der bor med deres afsonende mødre i danske fængsler

Kristeligt Dagblad | 14-12-2022
Psykolog Helena Lund har indlæg om julehygge og socialt udsatte i Kristeligt Dagblad

Politiken | 05-12-2022
Kronik i Politiken om DIGNITY’s historie af Rasmus Grue Christensen

Altinget | 05-12-2022
Indlæg i Altinget af Rasmus Grue Christensen med fem råd til regeringsforhandlerne om prioritering af menneskerettigheder

Information | 26-11-2022
Kronik i Information om børn af fængslede af DIGNITY-psykolog Helena Lund

Berlingske | 21-11-2022
Indlæg i Berlingske af Giorgio Caracciolo om Egypten

Politiken | 14-11-2022
Rasmus Grue Christensen har indlæg om kvoteflygtninge i Politiken

Folkeskolen.dk | 31-10-2022
Psykolog Helena Lund skriver i DIGNITY’s blog på folkeskolen.dk om ”det perfekte barn”

PHR | 28-10-2022
DIGNITY og andre NGO’er protesterer mod fængsling af Şebnem Korur Fincancı i Tyrkiet

Globalnyt | 27-10-2022
DIGNITY er medarrangør af valgdebat i København om globale menneskerettigheder

Berlingske | 23-10-2022
Fælles indlæg i Berlingske af Rasmus Grue Christensen og Louise Holck (Institut for Menneskerettigheder), der advokerer for særskilt kriminalisering af tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden

Information | 05-10-2022
Marie Høgh Thøgersen medvirker i artikel i Information om torturoverlever, der måtte vente i 10 år efter ankomsten til Danmark på asyl og traumebehandling

Politiken | 04-10-2022
Rasmus Grue Christensen skriver med kolleger fra andre NGO’er indlæg i Politiken med bud på en retfærdig asylpolitik

Folkeskolen.dk | 27-09-2022
Psykolog Helena Lund skriver blogindlæg på folkeskolen.dk om traumer, der nedarves fra forældre til børn

Prison Insider | 27-09-2022
Interview i Prison Insider med juridisk rådgiver Vadym Chovgan om situationen i ukrainske fængsler

Politiken | 22,23-09-2022
Omtale af det nye projekt i Ukraine, hvor DIGNITY får 8 mio. kr. til sammen med partnere at indsamle dokumentation for krigsforbrydelser i Ukraine

Altinget | 22-09-2022
Indlæg i Altinget Udvikling af Rasmus Grue Christensen om vigtigheden af at fokusere dansk udviklingsbistand i forhold til menneskerettigheder og civilsamfund

Berlingske | 16-09-2022
Indlæg af Rasmus Grue Christensen i Berlingske om Kinas undertrykkelse af uighurer og andre mindretal

Altinget | 09-09-2022
Indlæg i Altinget Udvikling fra DIGNITY og andre organisationer om vigtigheden af en fortsat indsats gennem DAPP for demokrati og menneskerettigheder i Mellemøsten og Nordafrika

The Nordic Psychiatrist | 08-09-2022
The Nordic Psychiatrist interviewer Marie Høgh Thøgersen om forskning i, hvordan man hjælper sårbare flygtninge med psykiske problemer

Kristligt Dagblad | 27-08-2022
Vi er bedre end nogensinde før til at behandle torturoverlevere, men den stramme flygtningepolitik spænder ben for behandlingen, skriver direktør Rasmus Grue Christensen i kronik i Kristeligt Dagblad.

Globaltnyt | 26-08-2022
Globalnyt bringer dansk oversættelse af Rasmus Grue Christensen og Sonya Sceats’ Rwanda-indlæg.

The Independent | 22-08-2022
Rasmus Grue Christensen citeres i The Independent om det danske projektkontor i Rwanda.

The New European | 20-08-2022
Rasmus Grue Christensen skriver i The New European sammen med sin britiske kollega Sonya Sceats, Freedom from Torture, indlæg om britiske og danske planer om at sende asylansøgere til Rwanda.

Folkeskolen | 19-08-2022
Psykolog Helena Lund skriver blogindlæg om fængslede forældre og deres børn.

Ekstrabladet | 02-08-2022
Sundhedsfaglig chef Jens Modvig fortæller på ekstrabladet.dk om nutidens torturmetoder.

Politiken | 20-06-2022
Sammen med en række andre organisationer fremlægger vi i anledning af FN’s flygtningedag fire bud på ændringer af udlændingeloven, som vil betyde en bedre beskyttelse af flygtninge og bedre mulighed for vellykket traumebehandling.

Altinget | 01-06-2022
Rasmus Grue Christensen skriver i Altinget om flygtninges ret til familiesammenføring sammen med generalsekretærerne for Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty og Dansk Flygtningehjælp.

Politiken | 01-06-2022
Juridisk seniorrådgiver Elna Søndergaard kommenterer i Politiken højesteretsdommen i Green Desert-sagen.

Altinget | 20-04-2022
Forsker og Dignity: Traumeramte flygtninge bliver glemt i oplæg til ny psykiatriplan.

Jyllands-Posten | 19-04-2022
Flygtninge med krigstraumer er blevet forsømt i årevis – nu skal vi gøre det bedre.

Politiken | 19-04-2022
Pres på regeringen efter torturdom: »Vi foreslår, at der skal være lægeligt tilsyn hver anden time.

AP News | 28-10-2021
Seniorforsker Andrew Jefferson medvirker i Associated Press-artikel om tortur i Myanmar.

Folkeskolen.dk | 18-10-2021
Bag et barns traumer findes ofte traumatiserede forældre.

The World | 15-10-2021
Elna Søndergaard og Tomas Martin medvirker i US public radio’s The World omkring den danske regerings planer om begrænsninger i livstidsfangers kontakt med omverdenen.

Altinget | 06-10-2021
Rasmus Grue Christensen skriver debatindlæg: Ny udenrigspolitisk strategi skal øge fokus på demokrati og menneskerettigheder.

Jyllands-Posten | 05-10-2021
Debatindlæg af Rasmus Grue Christensen: “At EU kontrollerer sine grænser, er ikke det samme som at lukke dem”

Politiken | 20-09-2021
Direktør Rasmus Grue Christensen markerer 20-årsdagen for præsident Bushs Krig Mod Terror.

Jyllands Posten| 20-09-2021
DIGNITY’s seniorforsker Tomas Martin om justitsministerens forslag om at beskære livstids- og forvaringsdømtes rettigheder i fængslerne.

Altinget| 02-09-2021
Interview i Altinget med direktør Rasmus Grue Christensen om forandringer i DIGNITY.

Berlingske| 26-08-2021
Direktør Rasmus Grue Christensen har kronik i Berlingske om nødvendigheden af at tage kvoteflygtningeDIGNITY-psykolog Helena Lund skriver debatindlæg i Avisen Danmark om vold mod børn.

Avisen Danmark| 15-08-2021
DIGNITY-psykolog Helena Lund skriver debatindlæg i Avisen Danmark om vold mod børn.

Weekendavisen| 06-08-2021
Debatindlæg i Weekendavisen af Rasmus Grue Christensen om midlertidig beskyttelse af flygtninge.

Politiken| 05-08-2021
Debatindlæg i Politiken af Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder, og Rasmus Grue Christensen, DIGNITY, om brugen af strafcelle i Kriminalforsorgen.

Politiken| 28-07-2021
DIGNITY kommunikerer i Politiken om vigtige prioriteter til efterårets forhandlinger om den kommende flerårsaftale om Kriminalforsorgens økonomi

Avisen Danmark| 02-07-2021
Indlæg i Avisen Danmark argumenterer Rasmus Grue Christensen for et nationalt kompetencecenter for traumatiserede flygtninge.

Information| 28-06-2021
Direktør, Rasmus Grue Christensen skriver i Information om behovet for at tage kvoteflygtninge, hvis Danmark eksporterer asylbehandling og beskyttelse til lande uden for EU

Version2| 22-06-2021
Version2.dk skriver om fraværet af elektroniske patientjournaler i danske fængsler. Overlæge Marie Brasholt citeres.

Kristeligt Dagblad| 16-06-2021
Kristeligt Dagblad har historien om det epigenetiske forskningsprojekt om måling af mødres traumer i børns blod. Projektet er gennemført af DIGNITY i samarbejde med Rigshospitalet, Monash University i Melbourne og rehabiliteringscentret KRCT i Kosova

Version2| 09-06-2021
Overlæge i DIGNITY Marie Brasholt udtaler sig til version2.dk om manglende patientsikkerhed i danske fængsler

Jyllands-Posten| 09-06-2021
Fælles indlæg i Jyllands-Posten af generalsekretær Charlotte Slente, Dansk Flygtningehjælp, og direktør Rasmus Grue Christensen om pushbacks ved EU’s ydre grænser

Altinget| 08-06-2021
DIGNITY påpeger med andre organisationer den manglende patientsikkerhed i fængslerne

Ritzau| 19-05-2021
DIGNITY appellerer til våbenhvile og et stop for menneskerettighedskrænkelser i Israel/Palæstina
DIGNITY, Dansk Flygtningehjælp, Amnesty mm.

Zetland | 19-05-2021
Kan vi give børnene fra de syriske lejre et normalt liv uden traumer? Ja. Her er hvordan
Psykologerne, Marie Høgh Thøgersen og Helena Lund om børn i fangelejre i Syrien

Jyllands-Posten | 18-05-2021
EU bidrager til at sende folk til libyske torturlejre
Direktør Rasmus Grue Christensen om de libyske kystvagts rolle i Middelhavet

Weekendavisen | 10-05-2021
Torturofferets skam
Forskningsprojekt baseret på data fra DIGNITY

Information | 07-05-2021
Danmark fik kritik på flere områder til eksamen i menneskerettigheder hos FN
Juridisk seniorrådgiver Elna Søndergaard om Danmark til Universel Periodisk Bedømmelse i FN’s Menneskerettighedsråd.

Berlingske | 01-05-2021
Jo, Danmark bør modtage flere kvoteflygtninge
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

Jyllands Posten | 27-04-2021
Udvisningen af syriske flygtninge er først og fremmest konsekvensen af en stram udlændingelov – ikke alene to Syrien-rapporter
Charlotte Slente, Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

Altinget | 23-04-2021
Dignity: Traumatiserede flygtninge skal behandles langt hurtigere
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY OG Marie Høgh Thøgersen, Chef for DIGNITY’s Rehabiliteringscenter

Politiken | 16-04-2021
DIGNITY: »Den nedværdigende og skadelige behandling, som vi nu udsætter syriske krigsflygtninge for, er ikke Danmark værdigt«
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY OG Marie Høgh Thøgersen, Chef for DIGNITY’s Rehabiliteringscenter

Ræson | 15-04-2021
Russell og Martin om Myanmar: De burmesiske kvinder viser en ny vej ud af det militære mørke
Kommentar af Hannah Russell og Tomas Max Martin, DIGNITY

Berlingske | 28-12-2020
Der er mange penge og lidelser at spare ved at behandle bandemedlemmer for traumer
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY og Sadia Khan, psykolog i DIGNITY

Politiken | 27-12-2020
NGO’er råber vagt i gevær: Vold mod kenyanske kvinder stiger under pandemien
Analyse af Jeanette Rung Kørner Kolding, Senior Regional Manager i DIGNITY og Jessica Lambert, Seniorforsker i DIGNITY

Altinget.dk | 27-12-2020
DIGNITY: Børnene i de syriske lejre kan få nødvendig behandling i Danmark
Debatindlæg af Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY, og Helena Lund, psykolog i DIGNITY

Berlingske | 10-12-2020
Drop den falske modsætning mellem demokrati og menneskerettigheder
Kronik af Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

Jyllands-Posten | 07-12-2020
Ubehandlede traumer er en lænke om foden på flygtning
Debatindlæg af Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY og Marie Høgh Thøgersen, chef for rehabiliteringsklinikken, DIGNITY

Jyllands-Posten | 11-11-2020
Danske fængsler er fanget i en ond cirkel
Debatindlæg af Elna Søndergaard, juridisk senior rådgiver i DIGNITY og Bo Yde Sørensen, Formand for Fængselsforbundet

Altinget.dk | 11-11-2020
“Digital terapi” gav DIGNITY nyt indblik i torturofres hverdagsliv
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

Ræson | 11-11-2020
Rasmus Grue Christensen: I hele 80 lande er demokrati og menneskerettigheder blevet svækket under coronakrisen
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

Politiken | 30-09-2020
35-årig, der lå ulovligt fastspændt i næsten et døgn, skaber nyt erstatningsniveau
Elna Søndergaard, juridisk senior rådgiver i DIGNITY

Altinget.dk | 30-09-2020

Dansk institut mod tortur: Her er fem gode råd til Kofods udenrigsstrategi
Debat af Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

Politiken | 28-09-2020

For første gang: Danmark dømt for umenneskelig behandling i psykiatrien
Interview med Elna Søndergaard, juridisk senior rådgiver i DIGNITY

Information | 28-09-2020

Frihedsberøvelsen på udlændingecenter Ellebæk er ubehagelig nok i sig selv
Tomas Max Martin, Seniorforsker i DIGNITY

Politiken | 27-09-2020

Dansk Institut mod Tortur: Liberias kvindebevægelse er tilbage i hovedstadens gader
Kari Øygard Larsen, Projektmedarbejder i DIGNITY

Politiken | 30-09-2020

35-årig, der lå ulovligt fastspændt i næsten et døgn, skaber nyt erstatningsniveau
Elna Søndergaard, juridisk senior rådgiver i DIGNITY

Altinget.dk | 30-09-2020

Dansk institut mod tortur: Her er fem gode råd til Kofods udenrigsstrategi
Debat af Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

Politiken | 28-09-2020

For første gang: Danmark dømt for umenneskelig behandling i psykiatrien
Interview med Elna Søndergaard, juridisk senior rådgiver i DIGNITY

Information | 28-09-2020

Frihedsberøvelsen på udlændingecenter Ellebæk er ubehagelig nok i sig selv
Tomas Max Martin, Seniorforsker i DIGNITY

Politiken | 27-09-2020

Dansk Institut mod Tortur: Liberias kvindebevægelse er tilbage i hovedstadens gader
Kari Øygard Larsen, Projektmedarbejder i DIGNITY

Politiken | 18-08-2020

Slag, tvunget nøgenhed og nedværdigende kommentarer: LGBTI-personer er i særlig risiko for diskrimination og tortur i verdens fængsler
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY & Marie Brasholt, overlæge i DIGNITY

Kristeligt Dagblad | 12-08-2020

4 ud af 10 syriske flygtninge lider af posttraumatisk stress
Marie Høgh Thøgersen, Chef for DIGNITYs rehabiliteringsklinik

Kristeligt Dagblad | 11-08-2020

Forsker: Nyt fængselsregime udfordrer Grønlands retskultur
Tomas Max Martin, Seniorforsker i DIGNITY

Politiken | 01-08-2020

Torturmåling: Hver syvende dansker mener, at tortur i enkelte tilfælde er i orden
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

P1 Morgen | 01-08-2020

Indslag med Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY – Hør udsendelsen her.

Information | 05-07-2020

Flere EU-lande har efterforsket syriske krigsforbrydere. Nu er Bagmandspolitiet på en sag
Therese Rytter, Juridisk chef i DIGNITY

Kristeligt Dagblad | 23-06-2020

Psykolog i Dignity: Børn skal ikke bo på et asylcenter i 853 dage
Helena Lund, Psykolog i DIGNITY

Politiken | 22-06-2020

Dansk Institut mod Tortur: Politiets afhøringsmetoder skal granskes
Therese Rytter, Juridisk chef i DIGNITY

Ugeskriftet.dk | 19-06-2020

Ærespris til torturoverlevernes forkæmper
Interview med overlæge Jens Modvig, Sundhedsfaglig chef i DIGNITY

Høringssvar

Se alle DIGNITY's høringssvar til regeringens lovudkast