Rehabiliteringsklinikken

Behandling af traumatiserede flygtninge og deres familier

Henvisning til rehabilitering på DIGNITYs klinik i København

Læs mere om hvordan der henvises til behandling.

Du er ikke alene

Coronasituationen har medført, at hverdagen er forandret, og for mange er den blevet sværere end normalt.

Derfor har vi i DIGNITY, med støtte fra TrygFonden, udarbejdet denne selvhjælpsside, hvor du finder øvelser og redskaber, der bl.a. kan hjælpe dig med at skabe mental ro og få aktiveret kroppen.

Rehabilitering i Danmark

DIGNITY er af Sundhedsstyrelsen godkendt som højt specialiseret nationalt center med speciale i rehabilitering af svært traumatiserede flygtninge. DIGNITY er også VISO-leverandør på børn, unge og undervisningsområdet. Behandlingen er gratis i henhold til Sundhedsloven, og patienter henvises via egen læge. DIGNITYs behandlingsteam er tværfagligt og består af læger, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer og tolke. Teamet hjælper torturofre, andre stærkt traumatiserede flygtninge samt deres familier med at bearbejde fysiske og psykiske traumer og tackle sociale udfordringer.

Rehabilitering med interdisciplinær tilgang

Rehabiliteringsforløbet i klinikken i Danmark varer typisk ca. 10 mdr. og tager udgangspunkt i en interdisciplinær og biopsykosocial model, hvor læge, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut arbejder tæt sammen i teams om patienten. Der er ligeledes knyttet psykiatrisk lægekonsulent til klinikken. Vi tilbyder individuel behandling, gruppebehandling og familiebehandling med brug af velkvalificerede tolke efter behov. Rehabiliteringsindsatsen har til formål at løfte den enkeltes (og evt. familiens) fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Der arbejdes med:

Psykotraumatologi, herunder bearbejdning af traumeoplevelser og udvikling af strategier til at håndtere fysiske og psykiske symptomer.

Familierelationerne, herunder både forældre-barn relationer og parforhold. Der er særligt fokus på børnenes udvikling og trivsel og netværket omkring familien og børnene inddrages.

Sociale relationer og problemstillinger, herunder styrkelse af dialogen med det sociale system, job- og boligforhold, udvikling af netværk mm.

Somatiske problemstillinger, herunder særlig smertebehandling og udvikling af kropslige ressourcer.

Behandlingsforløbet

Individuel behandling

Den individuelle behandling tager udgangspunkt i den enkelte patients problemer og behov, og der arbejdes med individuelt tilrettelagt behandling. Der vil både være sessioner i DIGNITYs lokaler og hjemmeopgaver. Ved sessionerne hos DIGNITY vil patienten møde ind til forløb hos læge, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. DIGNITY samarbejder med patientens egen læge, de sociale myndigheder og jobcentret for at bakke op om patienten og den udvikling, der igangsættes.

Gruppebehandling

Med gruppebehandling giver DIGNITY  patienterne et sikkert miljø, hvor man sammen kan reflektere over sin nuværende livssituation, symptomer og planer for fremtiden. Sammen udvikler patienterne strategier til at klare dagligdagen og dermed øge deres livskvalitet. Gruppen taler for eksempel om migrationsproblemer, smerter, søvnløshed, post-traumatisk stress, angst og depression. Der drøftes mulige løsninger, og DIGNITYs behandlere giver feedback, praktiske råd og vejledning.

Se også: KOMPAS – en forebyggende gruppebaseret indsats til nyankomne flygtninge. Et forebyggende rehabiliteringsforløb til arabisktalende flygtninge i alderen 18-65 år (Afsluttet i 2018).

Familiebehandling

Familieteamet hos DIGNITY hjælper familier, hvor flere eller alle familiemedlemmer har fysiske, psykiske og sociale problemer. Behandlingen har til formål at kortlægge den enkelte families problemer og ressourcer samt forældrenes individuelle behov for behandling, og der fokuseres på familiens situation i et helhedsorienteret perspektiv. Som del af behandlingen afholdes netværksmøder, hvor repræsentanter fra de offentlige instanser, der samarbejder med familien, deltager sammen med forældrene og DIGNITYs familieteam.

Se også afsnittet om vores indsats 'DIGNITYs FamilieCenter' nedenfor.

DIGNITYs FamilieCenter

DIGNITY har per 1. januar 2019 etableret en ny indsats, som har til formål at videreudvikle vores mangeårige arbejde med at kvalificere behandlings-, integrationsforløb og beskæftigelsesforløb for traumatiserede flygtninge og deres familier. Vi kalder den nye indsats for DIGNITY FamilieCenter.


Få et lille indblik i en hverdag som barn i en traumeramt flygtningefamilie - hør Hanans historie. (Kan ikke høres i Internet Explorer)

PATIENTFOLDER 2020 | DANSK

PATIENTFOLDER 2020 | ARABISK

PATIENTFOLDER 2020 | ENGELSK

Rehabilitering i udlandet

Langt de fleste torturoverlevere bliver i deres hjemland eller flygter til nabolandet, hvor de gør alt for at genopbygge deres liv. Det kan være svært uden professionel hjælp. Vi arbejder for, at torturoverlevere i nærområderne får adgang til god og professionel rehabilitering. Dette indebærer blandt andet støtte til og kapacitetsopbygning af eksisterende behandlingstilbud, oprettelse af nye tilbud, undervisning og supervision af behandlerteams og forskning i virkningen af forskellige interventioner. Med støtte fra DIGNITY fik Tunesien for eksempel sit første rehabiliteringscenter for torturofre i 2014.

Lande hvor DIGNITY tilbyder rehabilitering: Danmark, Tunesien, Jordan, Sydafrika, Egypten, Marokko, Libanon & Filippinerne

Monitorering og evaluering af rehabiliteringsindsatser

DIGNITY arbejder løbende på at udforske effekten af de forskellige rehabiliteringsindsatser både i Danmark og internationalt. Målet er at dokumentere, videreudvikle og kvalitetsteste rehabiliteringen. Ud fra en grundig cost-benefit vurdering arbejder DIGNITY på at kunne identificere det bedste og mest effektfulde behandlingstilbud i den givne kontekst.

Til dette formål arbejder vi ihærdigt på at udvikle og implementere troværdige og valide monitoreringsredskaber og det gerne i samarbejde med partnere i ind- og udland.

For at opnå egentlig effektforskning arbejder DIGNITY i Danmark ud fra en 'multicenter'-tilgang, hvor andre centre inviteres til at deltage i evalueringsarbejdet sådan, at resultaterne er baseret på en større patientpopulation.

Internationalt samarbejder vi med partnerorganisationer om udvikling og implementering af systemer til at monitorere forløbet af og evaluere effekten af rehabiliteringstiltag. Vi arbejder på at udvikle kulturelt relevante effektindikatorer og fremme brugen af indikatorer og monitorering.

Forskning i klinikken

Der er blevet arbejdet med dokumentation og forskning i det kliniske arbejde, siden klinikken blev grundlagt i 1982 på Rigshospitalet.  Den kliniske forskning foregår i et tæt samspil mellem forskere og behandlerne. Formålet er at udvikle en mere evidensbaseret viden om behandlingen af traumatiserede flygtninge og få mere viden om målgruppen.

Rehabiliteringsprojekter i ind- og udland