Job hos DIGNITY

DIGNITY er en international menneskerettighedsorganisation med hovedsæde i Danmark

DIGNITY rehabiliterer torturoverlevere, der har opnået asyl i Danmark. Samtidig støtter og træner DIGNITY lokale partnere i +20 lande i forebyggelse og bekæmpelse af tortur og hjælp til ofrene. Du kan læse mere om DIGNITY og vores arbejde her på hjemmesiden. 

DIGNITY betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge vores stillinger uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Talentprogram

DIGNITY's talentprogram er specielt designet til ambitiøse studerende

Ledige stillinger

Har du lyst til at arbejde i en unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation, der blandt andet behandler og rehabiliterer traumatiserede flygtninge i Danmark? Og er du en engageret universitetsstuderende, som har lyst til at udvikle dine forskningskompetencer og blive en del af en spændende klinisk forskningsenhed?

Så kan DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur tilbyde dig en spændende stilling som timelønnet studentermedhjælper i vores Rehabiliteringskliniks forskningsenhed. Stillingen har en gennemsnitlig arbejdstid på 15 timer ugentligt.

Om stillingen:

Forskningsenheden i klinikken leder Den Danske Traume Database for Flygtninge (DTD-databasen), som samler klinisk monitoreringsdata på tværs af fem nationale klinikker i Danmark, som behandler traumatiserede flygtninge.  Hovedparten af enhedens forskning kommer fra DTD.  

Som studentermedhjælper i Rehabiliteringsklinikken vil dine opgaver være:

 • At hjælpe med at sikre datakvaliteten i Den Danske Traume Database for flygtninge – (DTD- databasen), ved bl.a. at hjælpe behandlerne med at indsamle de kliniske data
 • Koordinere møder på tværs af de fem nationale klinikker som bidrager til DTD-databasen, herunder bistå med dagsordner og mødereferater mm.
 • Udarbejde simple analyser i statistiske programmer som R og Stata, og bidrage til rapporter og forskningsartikler på baggrund af data fra DTD-databasen
 • Bidrage med ad hoc-opgaver i forskningsenheden og i klinikken ved behov.

Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til Forsknings- og Udviklingschef, Marie Høgh Thøgersen, på tlf. 60 10 88 09/mail: MHT@dignity.dk

Forventet tiltrædelse: 15. august 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgning og CV samt karakterblad fra studiet sendes via linket og skal være modtaget hos DIGNITY senest søndag den 11. juni 2023.

Vi forventer at afholde samtalerunde mandag den 19. juni 2023.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her

Har du lyst til at arbejde med forskning i en unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation, der blandt andet behandler og rehabiliterer traumatiserede flygtninge og deres familier i Danmark? Og er du uddannet psykolog med en ph.d.-grad?

Så kan DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur tilbyde dig en spændende mulighed som postdoc i stilling i vores Rehabiliteringsklinik. Stillingen har udløb den 28. februar 2026.

Om stillingen:

Postdoc-stillingen tilknyttes DFF-projektet Validating Complex PTSD in the Danish Trauma Database som projektleder.

Du kan læse mere om projektet her: Se alle støttede forskningsprojekter — Danmarks Frie Forskningsfond (dff.dk)

Du kan få flere oplysninger om projektet ved henvendelse til Marie Høgh Thøgersen og Sabina Palic-Kapic eller (se også nedenfor i afsnittet ”Yderligere information” for kontaktoplysninger).

Som postdoc er dine primære opgaver:

 • Som projektets leder at sikre at projektets budget overholdes og opgaver udføres i henhold til projektets beskrivelse og tidsplan
 • kvalitetssikre dataindsamling i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere på andre danske traumecentre i første halvdel af projektet
 • Monitorere, rense og analysere eksisterende data med henblik på andre publikationer i projektet
 • At udarbejde minimum fire videnskabelige artikler på baggrund af eksisterende og indsamlet data under projektet
 • Der kan i begrænset omfang forekomme varetagelse af andre opgaver.

Vi er ikke omfattet af men følger rammerne lagt for stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved Sektorforskningsinstitutionerne.

Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til Forsknings- og Udviklingschef, Marie Høgh Thøgersen, på tlf. 60 10 88 09/mail: MHT@dignity.dk, eller Sabina Palic på mail: SAPK@dignity.dk.

Ansøgning med CV sendes via linket og skal være modtaget hos DIGNITY senest søndag den 4. juni 2023.

Derudover skal du til brug for den faglige bedømmelse fremsende eksamensbevis, Ph.d.-bedømmelse, samt publikationsliste. Dette materiale sender du til Henrik Rønsbo på følgende mailadresse: HR@dignity.dk.

Vi forventer, at den faglige bedømmelse vil finde sted i perioden uge 23-24.

Vi forventer at afholde samtalerunde onsdag den 21. juni 2023.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her

Har du lyst til en spændende og tempofyldt arbejdsdag med ansvar, humor og teamspirit? Og er du god til at yde service samtidig med at du bevarer overblikket?

Så kan DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur tilbyde dig en deltidsstilling som piccoline/piccolo (15 timer ugentligt

Om stillingen:

I rollen som piccoline/piccolo får du et alsidigt og selvstændigt job, hvor du sammen med resten af teamet har ansvaret for en række opgaver.

Som piccolo/piccoline bliver dine primære opgaver:

 • Overordnet ansvar for alle fællesarealer og møderum
 • Overordnet ansvar for vores tekøkkener
 • Rengøring og servicering af kaffemaskiner
 • Borddækning og afrydning af mødelokaler
 • Tjek af printere og oprydning i printerrum
 • Indkøb samt løbe ærinder i byen
 • Afløsning i receptionen
 • Bistand ved diverse arrangementer
 • Diverse ad hoc-opgaver.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Facility Manager, Birgit Christiansen, på tlf.  53 52 71 99 eller mail: bch@dignity.dk 

Ansøgning med CV og eksamensbevis sendes via linket og skal være modtaget hos DIGNITY senest onsdag den 31. maj 2023 kl. 12:00.

Vi forventer at afholde samtalerunde mandag den 12. juni 2023.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her

Har du lyst til at arbejde i en international menneskerettighedsorganisation, hvor du skaber synlighed om vores vigtige arbejde i pressen og på sociale medier og bidrager til at styrke vores fortalerarbejde i Danmark? Og har du erfaring fra en nyhedsredaktion eller andre dele af kommunikationsverdenen?

Om stillingen:

Som presse- og kommunikationsrådgiver i DIGNITY får du blandt andet til opgave, at:

 • Lave strategisk planlægning og produktion af kommunikationsindhold til DIGNITY’s egne kommunikationskanaler, fx nyhedsartikler, reportager, nyhedsbreve, cases, billeder, video mm.
 • Udarbejde og implementere kommunikationsplaner, der sikrer synlighed og interesse om DIGNITYs programmer og viden i Danmark og internationalt.
 • Have kontakt til pressen, planlægge og gennemføre pressestrategiske opgaver, varetage pressetræning for DIGNITYs medarbejdere, samt andre former for presseaktiviteter.
 • Forestå produktion (af tekst, film, lyd) til DIGNITYs digitale kommunikation på egne kanaler, herunder relevante SoMe-platforme.
 • Koordinere DIGNITYs fortalerarbejde i Danmark.

Vi tilbyder dig:

 • Et job i en dynamisk organisation med globalt udsyn og et stærkt fagligt fokus, hvor alle aktiviteter er drevet af ønsket om at gøre en positiv forskel mennesker med traumer fra krig, flugt og tortur.
 • Engagerede og dygtige kolleger med fokus på omsorg og fælles læring.
 • En meget varieret arbejdsdag med stor selvstændighed i jobbet.
 • Mulighed for at sætte et markant præg på DIGNITYs eksterne kommunikation i et internationalt miljø.

Stillingen kræver op til maksimalt 3 ugers rejseaktivitet til udlandet årligt. Rejseaktiviteten planlægges i fællesskab med kommunikationschefen og andre kollegaer.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er placeret i DIGNITYs kommunikationsafdeling med reference til kommunikationschefen. Dit ansættelsessted vil være vores hovedkvarter på Bryggervangen 55, 2100 Kbh. Ø.

Forventet tiltrædelse: 15. august 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Din arbejdstid er 37 timer ugentligt.

Du forventes at have rejseaktivitet i op til maksimalt 3 uger årligt.

Ansættelsen sker med udgangspunkt i relevant overenskomst for akademikere i staten

Yderligere information

Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til kommunikationschef Tarek Omar, tao@dignity.dk.

Ansøgning med CV og eksamensbevis sendes via linket og skal være modtaget hos DIGNITY senest søndag den 4. juni 2023.

Vi forventer at afholde samtalerunde tirsdag den 13. juni 2023, og anden samtalerunde tirsdag den 20. juni 2023.

Ansøgning med CV og eksamensbeviser sendes via linket. Bemærk, da det kun er muligt at uploade to filer i systemet, skal eksamensbeviser samles i det samme dokument som enten CV’et eller ansøgningen.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her

Har du lyst til at arbejde i en international menneskerettighedsorganisation i rivende udvikling? Og har du stærke kompetencer inden for økonomistyring af projekter og bevillinger, gerne i udviklingslande, og en solid finansiel værktøjskasse?

Om stillingen

Du vil udføre dine arbejdsopgaver i tæt samarbejde med resten af controllerne i en teambaseret tilgang til den samlede opgaveportefølje. Du vil også have tæt samarbejde med vores dygtige projektledere fra blandt andet vores afdeling for Internationale Programmer, og vores Ledergruppe.

Du vil primært arbejde med økonomistyring af DIGNITYs bevillinger og projekter, herunder:

 • bistå og vejlede DIGNITYs projektledere ved udvikling af projektbudgetter
 • kvalitetssikre den finansielle Rapportering fra partnere og internt i DIGNITY
 • kontrol af udenlandske transaktioner og afstemninger i fremmedvaluta
 • kvalitetssikre partnerkontrakter, budgetter og budget revisioner.

Derudover vil dine arbejdsopgaver være:

 • finansiel afrapportering af projekter til donorer
 • tilsyn og kapacitetsudvikling af partnerorganisationer i udviklingslande
 • udvikling, tilpasning og implementering af administrative rutiner og processer
 • udarbejdelse af projektregnskaber og revision heraf.

 

Vi forventer, at stillingen indeholder op til 4 arbejdsugers rejseaktivitet om året til de udviklingslande, som er relevante for projekter, som du bidrager direkte til. Rejseaktiviteten planlægges af dig i samarbejde med dine kollegaer og tilrettelæggelsen rummer derfor en vis fleksibilitet.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er placeret i DIGNITYs Økonomi- og IT-afdeling med reference til DIGNITYs Økonomi- og IT-chef. Dit ansættelsessted er vores hovedadresse på Bryggervangen 55, 2100 Kbh. Ø.

Forventet tiltrædelse: den 15. august eller hurtigst muligt derefter.

Din arbejdstid er 37 timer ugentligt.

Ansættelsen sker med udgangspunkt i relevant overenskomst, fx overenskomst for akademikere i staten, og med indplacering afhængig af kompetencer og erfaring.

Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til vores Økonomi- og IT-chef, Kåre Månsson, på tlf. 31 57 35 52/mail: KM@dignity.dk.

Ansøgning med CV og eksamensbevis sendes via linket og skal være modtaget hos DIGNITY senest søndag den 4. juni 2023. Bemærk, da det kun er muligt at uploade 2 filer i systemet, skal eksamensbeviset samles i det samme dokument som enten CV’et eller ansøgningen.

Vi forventer at afholde samtalerunde onsdag den 14. juni 2023. Får vi behov for en anden runde af samtaler, forventer vi at afholde denne tirsdag den 20. juni 2023.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her

Har du lyst til at arbejde i en unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation, der blandt andet behandler og rehabiliterer traumatiserede flygtninge og deres familier i Danmark? Og er du uddannet læge enten på vej i dit specialistforløb, eller færdiguddannet specialist, indenfor almen medicin, psykiatri eller samfundsmedicin?

Om stillingen:

Som læge i DIGNITYs klinik får du et alsidigt og spændende job med mulighed for at gøre en forskel for nogle af Danmarks mest udsatte borgere i et stærkt og tæt tværfagligt samarbejde. Vores målgruppe er traumatiserede flygtninge og deres pårørende med PTSD og andre psykiske og fysiske lidelser opstået som konsekvens af tortur eller andre former for organiseret vold.

I klinikken arbejder vi tværfagligt, og det er vigtigt at du har interesse for at indgå aktivt i det tværfaglige arbejde. Du skal ligeledes have interesse for, og erfaring med, at arbejde helhedsorienteret med komplekse patientforløb i en udsat målgruppe.

Som læge vil dine primære opgaver være:

 • deltagelse i klinikkens rehabiliteringsarbejde i et stærkt tværfagligt behandlingsfællesskab
 • visitation af henviste patienter
 • lægefaglig udredning ved behandlingsstart med undersøgelse og beskrivelse af den somatiske og psykiske helbredstilstand med henblik på vurdering og behandling, herunder medicinsk behandling af PTSD, angst, søvnproblemer og kroniske smerter når dette skønnes relevant
 • deltagelse i netværksmøder med samarbejdspartnere når dette skønnes relevant
 • tværsektorielt samarbejde i form af bl.a. samarbejde og kommunikation med primærsektoren og andre relevante aktører.


Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til Chef for Rehabiliteringsklinikken, Mette Fløjborg, på tlf. 31 18 42 93/mail: MEFL@dignity.dk.

Forventet tiltrædelse: snarest muligt.

Ansøgning med CV og eksamensbevis uploades via linket. Vær opmærksom på, at der alene kan uploades 2 dokumenter i vores rekrutteringssystem, hvor eksamensbevis skal uploades sammen med ansøgning eller cv.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler. Opslaget lukkes når relevante kandidater er fundet.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her: