Job hos DIGNITY

DIGNITY er en international menneskerettighedsorganisation med hovedsæde i Danmark

DIGNITY rehabiliterer torturoverlevere, der har opnået asyl i Danmark. Samtidig støtter og træner DIGNITY lokale partnere i +20 lande i forebyggelse og bekæmpelse af tortur og hjælp til ofrene. Du kan læse mere om DIGNITY og vores arbejde her på hjemmesiden. 

DIGNITY betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge vores stillinger uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Talentprogram

DIGNITY's talentprogram er specielt designet til ambitiøse studerende

Ledige stillinger

Har du lyst til at arbejde som jurist i en spændende og unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation? Og har du arbejdserfaring med løsning af en bred vifte af juridiske problemstillinger indenfor fx aftaleret, ansættelsesret og overenskomst-fortolkning, gerne fra en kompleks organisation med mangeartede opgaver?

Om stillingen:

Vores nyoprettede konsulent stilling skal bidrage til en række mere komplekse juridiske opgaver, fx indenfor aftaleret, overenskomstfortolkning, og implementering af ny ansættelsesretlig lovgivning. Du vil derudover have opgaver på HR-området, fx vil du være ansvarlig for opholds- og arbejdstilladelse til vores udenlandske ansatte og varetage opgaver i relation til DIGNITYs landekontorer i udlandet.

Du vil som Husjurist arbejde under ledelse af DIGNITYs HR-chef, der er uddannet jurist, og være dennes tætte sparringspartner i ansættelsesretlige og overenskomstmæssige spørgsmål, men derudover vil du arbejde selvstændigt med andre dele af de juridiske opgaver.

Dine primære opgaver vil være:

 • Rådgive om og udarbejde konsulentkontrakter og andre aftale retlige områder, fx i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftaler indenfor forskningsområdet
 • Rådgive om ophavsret
 • Være udførende på GDPR-området
 • Kontaktperson på det internationale område, blandt andet for SIRI i forbindelse med opholds- og arbejdstilladelser. Du vil også få til opgave at bidrage til afklaring af HR-rollen på vores internationale landekontorer sammen med bl.a. vicedirektøren. På baggrund heraf sammensættes evt. en opgaveportefølje ifm. landekontorernes HR-varetagelse
 • Bidrage til overenskomst-fortolkning og generel ajourføring af viden om overenskomster, DIGNITYs tre lokalaftaler mv.
 • Generel sparringspartner for HR-chef på det ansættelsesretlige område
 • Superbruger på DIGNITYs personaleadministrative system samt rekrutteringsmodul
 • Bidrag til besvarelse af løbende henvendelser fra medarbejdere mv. om HR-spørgsmål (koordineres af HR-chefen)
 • Andre ad hoc HR-opgaver med fokus på juridiske problemstillinger.
 •  

Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til HR-chef Lene Høg Jensen på tlf. 22 10 45 57/mail: LHJE@dignity.dk.

Forventet tiltrædelse: 1. juni 2023.

Ansøgning med CV og eksamensbevis sendes via linket og skal være modtaget hos DIGNITY senest søndag den 9. april 2023.

Vi forventer at afholde samtalerunde fredag den 14. april 2023, og anden samtalerunde onsdag den 19. april 2023.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her:

Har du mod på et job med selvstændigt ansvar og stor indflydelse på en bred vifte af IT-opgaver? Og har du lyst til at indgå i et proaktivt tremandsteam, hvor målet er værdiskabende, effektiv og brugerorienteret IT-understøttelse?

Om stillingen:

Opgaverne spænder bredt og primært på det operationelle niveau. Men du vil også deltage i DIGNITYs strategiske arbejde med IT-udvikling. Du har ca. 110 engagerede kollegaer i organisationen, og det er vigtigt, at du ser support af dine kollegaer som en vigtig opgave. Du skal derfor kunne yde IT-support på et højt fagligt niveau indenfor en bred vifte af opgaver og applikationer.

Du vil sammen med dine kollegaer i teamet skulle varetage følgende opgaver:

 • Deltage i bruger support på en bred vifte af applikationer via vores fælles Helpdesk funktion
 • Brugerstyring i AD og Azure – oprettelse, rettighedstildeling, nedtagning
 • Opsætning og vedligeholdelse af brugere i vores telefoni system
 • Administration af Office 365
 • Installation og vedligeholdelse af PC’ere ved brug af installationsværktøjet CAPA
 • Udfærdige dokumentation og brugervejledninger
 • Deltage i løbende udviklingsopgaver i og optimering af processor.


Rejseaktivitet i ind- og udland kan forekomme i begrænset omfang og alene efter aftale.

Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til Økonomi- og IT-chef, Kåre Månsson, på tlf.: 31 57 35 52 eller mail: KM@dignity.dk. 

Forventet tiltrædelse: 1. april 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgning og CV inklusive eksamensbevis sendes via linket og skal være modtaget hos DIGNITY senest søndag den 26. marts 2023. Vær opmærksom på, at du alene kan uploade to dokumenter i vores rekrutteringssystem, hvorfor du er nødt til at uploade eksamensbevis sammen med cv eller ansøgning.

Vi forventer at afholde samtalerunde onsdag den 29. marts 2023.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her:

Har du lyst til at arbejde i en unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation, der blandt andet behandler og rehabiliterer traumatiserede flygtninge og deres familier i Danmark? Og er du uddannet læge enten på vej i dit specialistforløb, eller færdiguddannet specialist, indenfor almen medicin, psykiatri eller samfundsmedicin?

Om stillingen:

Som læge i DIGNITYs klinik får du et alsidigt og spændende job med mulighed for at gøre en forskel for nogle af Danmarks mest udsatte borgere i et stærkt og tæt tværfagligt samarbejde. Vores målgruppe er traumatiserede flygtninge og deres pårørende med PTSD og andre psykiske og fysiske lidelser opstået som konsekvens af tortur eller andre former for organiseret vold.

I klinikken arbejder vi tværfagligt, og det er vigtigt at du har interesse for at indgå aktivt i det tværfaglige arbejde. Du skal ligeledes have interesse for, og erfaring med, at arbejde helhedsorienteret med komplekse patientforløb i en udsat målgruppe.

Som læge vil dine primære opgaver være:

 • deltagelse i klinikkens rehabiliteringsarbejde i et stærkt tværfagligt behandlingsfællesskab
 • visitation af henviste patienter
 • lægefaglig udredning ved behandlingsstart med undersøgelse og beskrivelse af den somatiske og psykiske helbredstilstand med henblik på vurdering og behandling, herunder medicinsk behandling af PTSD, angst, søvnproblemer og kroniske smerter når dette skønnes relevant
 • deltagelse i netværksmøder med samarbejdspartnere når dette skønnes relevant
 • tværsektorielt samarbejde i form af bl.a. samarbejde og kommunikation med primærsektoren og andre relevante aktører.


Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til Chef for Rehabiliteringsklinikken, Mette Fløjborg, på tlf. 31 18 42 93/mail: MEFL@dignity.dk.

Forventet tiltrædelse: snarest muligt.

Ansøgning med CV og eksamensbevis uploades via linket. Vær opmærksom på, at der alene kan uploades 2 dokumenter i vores rekrutteringssystem, hvor eksamensbevis skal uploades sammen med ansøgning eller cv.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler. Opslaget lukkes når relevante kandidater er fundet.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her:

Har du lyst til at arbejde i en unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation, der blandt andet behandler og rehabiliterer traumatiserede flygtninge og deres familier i Danmark? Og er du autoriseret psykolog med interesse og erfaring i arbejdet med børn?

Om stillingen:

Som psykolog i DIGNITYs klinik får du et alsidigt og spændende job med mulighed for at gøre en forskel for nogle af Danmarks mest udsatte borgere i et stærkt og tæt tværfagligt samarbejde. Vores målgruppe er traumatiserede flygtninge og deres pårørende med PTSD og andre psykiske og fysiske lidelser opstået som konsekvens af tortur eller andre former for organiseret vold.

I klinikken arbejder vi tværfagligt, og det er vigtigt at du har interesse for at indgå aktivt i det tværfaglige arbejde. Du skal ligeledes have interesse for, og erfaring med, at arbejde helhedsorienteret med komplekse patientforløb i en udsat målgruppe.

Du vil være tilknyttet behandling af såvel børn og deres familier, og også efter behov voksne patienter.

Som psykolog vil dine primære opgaver være, at:

 • varetage visitation af individuelt henviste patienter, familier og børn
 • foretage psykologisk udredning, tilrettelæggelse og gennemføre psykoterapeutiske forløb med børn og voksne
 • bidrage til at udfærdige statusattester, epikriser og andre skriftlige redegørelser i samarbejde med det øvrige behandlerteam
 • bidrage til videre udvikling af vores behandlingstilbud målrettet familier og børn
 • indgå i den tværfaglige dialog og bidrage med den psykologiske vurdering
 • bidrage til kvalitetssikring, evaluering, udvikling og forskning


Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til Chef for Rehabiliteringsklinikken, Mette Fløjborg, på tlf. 31 18 42 93/mail: MEFL@dignity.dk.

Forventet tiltrædelse: 1. marts 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgning med CV og eksamensbevis uploades via linket. Vær opmærksom på, at der alene kan uploades 2 dokumenter i vores rekrutteringssystem, hvorfor eksamensbevis skal uploades sammen med ansøgning eller cv.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler. Opslaget lukkes når relevante kandidater er fundet.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her: