STRAFCELLE

Tidligere indsat fortæller om sine oplevelser i strafcelle

Emil, der læser til pædagog og er tidligere indsat, fortæller om sine oplevelser med det danske fængselssystem og strafcelle som disciplinærstraf.

Elna Søndergaard fortæller om brugen af strafcelle i danske fængsler.

DEBATINDLÆG I POLITIKEN D. 11. NOVEMBER 2020


Danske fængsler er fanget i en ond cirkel

Udsendelsen “Kriminelt: Fængsler under pres”, som blev sendt på DR for nylig, udstiller et ræs mod bunden i fængslerne. Fængselsbetjentene falder fra, mens de indsatte sættes i isolation i stor stil. Det er på ingen måder holdbart.

Af Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet og Elna Søndergaard, seniorjuridisk rådgiver, DIGNITY

DEBATINDLÆG I POLITIKEN D. 5. AUGUST 2021


Institut for Menneskerettigheder og Dignity:
Alt for mange indsatte i danske fængsler sidder isoleret i ugevis

Mere end 4.000 gange om året bliver indsatte i danske fængsler sendt i isolation som straf, fordi de har brudt fængslets regler. Danmark bør lade sig inspirere af Norge og Sverige, hvor indsatte straffes helt uden sundhedsskadelig isolation.

AF LOUISE HOLCK OG RASMUS GRUE CHRISTENSEN, Direktører i hhv. Institut for Menneskerettigheder og Dignity – Dansk Institut mod Tortur

Fakta om strafcelle

DIGNITY ANBEFALER

DIGNITY har længe arbejdet for at reducere brugen af strafcelle på grund af de skadelige virkninger. Vi anbefaler derfor:

1. At strafcelle overfor mindreårige afskaffes i overensstemmelse med FN’s
Mandela-regler og CPT’s praksis.

2. At strafcelle aldrig udstrækkes i mere end 15 på hinanden følgende dage i overensstemmelse med FN’s Mandela-regler og CPT’s standarder.

3. At Kriminalforsorgen pålægges at undersøge muligheder for at forbedre disciplinærsystemet og på længere sigt afskaffe isolation som disciplinærstraf.

 

Marie Brasholt, Overlæge i DIGNITY, fortæller her om hvilke konsekvenser isolationsfængsling kan have for de indsatte.

Strafcelle og sundhed

Strafcelle kan medføre alvorlige, psykiske konsekvenser for den enkelte. Nogle af de mest almindelige psykologiske symptomer relateret til isolation er blandt andet depression, angst og koncentrationsbesvær. Konsekvenserne kan både ses som en forværring af eksisterende psykiske lidelser, men også ved nye psykiske problemer, som ikke nødvendigvis forsvinder, når isolationen ophører. Nogle grupper er særligt sårbare bl.a. børn, unge og personer, der allerede har en psykisk lidelse, men man kan samtidigt ikke på forhånd forudse, hvem der vil blive ramt.

Statistik på brugen af strafcelle i Danmark de sidste 10 år

Kilde: Kriminalforsorgens Statistik 2020

 

Strafcelle i Europa

 

Hvorfor strafcelle?

(Kriminalforsorgens statistisk 2019, tabel 5.2)

47,9%

af sager om ubetinget strafcelle ikendes for såkaldt ’uretmæssige dispositioner over effekter (genstande) og penge’. Det dækker over, at den indsatte har været i besiddelse af genstande, som ikke er tilladt at være i besiddelse af i fængslet. Det kan f.eks. være besiddelse af mobiltelefon, redskaber, som kan anvendes i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer, eller forskellige elektriske genstande.

18,5%

af sager om ubetinget strafcelle ikendes for ’overtrædelse af regler fastsat af institutionens leder’. Det dækker over forskellige overtrædelser, som er fastsat af hensyn til orden og sikkerhed. Det kan f.eks. være, at den indsatte opholder sig på en afdeling, hvor personen ikke må være eller anvender upassende sprogbrug overfor medindsatte eller personale.

14,9%

af sager om ubetinget strafcelle tilkendes for ’øvrige overtrædelser af straffeloven’. Det dækker over overtrædelser af straffeloven, som ikke er omfattet af de øvrige begrundelser. Dette kan f.eks. være vold og trusler mod medindsatte og personale, tyveri fra medindsatte eller fængslet og besiddelse af mobiltelefon i lukkede fængsler og arresthuse.

6,7%

af sager om ubetinget strafcelle tilkendes ifm. ‘rygeregler’. Det dækker over overtrædelse af reglerne om, at de indsatte ikke må ryge i eget opholdsrum eller på indendørs fællesarealer.

4,0%

af sager om ubetinget strafcelle tilkendes I sager, hvor den indsatte har undladt at følge personalets anvisninger.

3,7%

af sager om ubetinget strafcelle tilkendes for indsmugling, besiddelse og/eller indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer og våben.

2,5%

af sager om ubetinget strafcelle ikendes I sager, hvor den indsatte har afvist at afgive urinprøve.

DIGNITY og Institut For Menneskerettigheder inviterer til konference på Christiansborg i efteråret 2021

Mindre isolation som straf i danske fængsler – hvordan?

Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY sætter strafcelle på dagsordenen.

1. september 2021 | kl. 09:00 – 13:00 | Christiansborg, Fællessalen

MATERIALE fra konferencen 2021

Klik for at downloade

Konference om strafcelle i 2017

Materiale fra den afholdte konference

SOLITARY CONFINEMENT AS A DISCIPLINARY SANCTION

Conference Report | 2017

Download

SOLITARY CONFINEMENT AS A DISCIPLINARY SANCTION

Discussion Paper | 2017

Download

STRAFCELLE FAKTA ARK

Fact Sheet | 2017

Download

Folketingets Retsudvalg

Læs og download dokumenter