LEDIGE STILLINGER

OM DIGNITY

DIGNITY er en selvejende humanitær, politisk uafhængig institution. DIGNITY rehabiliterer torturoverlevere, der har opnået asyl i Danmark, har udviklingssamarbejde med organisationer i et antal udviklingslande og forskning i årsager til – og følger af tortur, udvikling af behandlingsmetoder og forebyggelse af tortur. Du kan læse mere om DIGNITY og DIGNITYs arbejde her på hjemmesiden.

DIGNITY betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge vores stillinger uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

DIGNITY SØGER WEB REDAKTØR (BARSELSVIKARIAT)

Har du lyst til at arbejde i en unik udviklings- og menneskerettighedsorganisation, hvor du vil få ansvaret for spændende digitale – og designrelaterede opgaver? Og har du flair for grafisk arbejde?

Så kan DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur tilbyde dig en spændende mulighed som webredaktør i vores Kommunikations- og Fundraising-afdeling. Der er tale om et barselsvikariat, hvorfor stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2021.

Ansøgningsfrist: 10. februar 2021 kl. 00:00.

DIGNITY SØGER HR KONSULENT (BARSELSVIKAR)

Har du lyst til at arbejde med HR-opgaver i en unik menneskerettigheds- og udviklingsorganisation? Og er du systematisk, grundig samt serviceorienteret og gerne med erfaring fra tilsvarende stillinger?

Så kan DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur tilbyde dig en spændende mulighed som HR Konsulent i en midlertidig stilling, da vores HR Konsulent går på barsel.

Ansøgningsfrist: 31. januar 2021 kl. 00:00.

DIGNITY IS LOOKING FOR A LEGAL ADVISOR

Would you like to work in a unique human rights, health and development organization? And are you a lawyer with international experience from the fields of human rights, torture prevention and criminal justice? Then DIGNITY - Danish Institute Against Torture can offer you an exciting opportunity as Legal Advisor in our Legal Department.

Ansøgningsfrist: 24. januar 2021

Dansk medlem til Europarådets Komité mod tortur

Dansk medlem til Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT).

Den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling* skal indstille tre kandidater til den danske plads i CPT. CPT’s kompetenceområde er forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa, og arbejdet består i besøg til steder, hvor frihedsberøvede personer tilbageholdes som f.eks. fængsler, politistationer, psykiatriske hospitaler og lignende.

Kandidaterne skal være i stand til at deltage aktivt i komiteens arbejde. Hvervet er ulønnet og omfatter omkring 40 dage pr. år. Rejseudgifter og øvrige omkostninger kompenseres.

Medlemmer af komitéen vælges for fire år og kan genvælges to gange.

Til hvervet søges kandidater med følgende kvalifikationer

  • Kompetence på menneskerettighedsområdet eller professionel erfaring på de områder, der er dækket af CPT-konventionen
  • Meget godt kendskab til engelsk og gerne også fransk, som begge er Europarådets officielle sprog
  • Relevant erfaring fra kriminalforsorgen, politi, retsmedicin og psykiatri er en fordel.

Information og ansøgning
Yderligere oplysninger om CPT’s arbejde kan læses på http://www.cpt.coe.int/en/, mens konventionen om CPT kan ses på http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/126.htm.

Kandidater til den danske plads i CPT skal ansøge ved anvendelse af model-cv for CPT-kandidater i Word-format på engelsk og eventuelt også på fransk.

Ansøgning på engelsk og udfyldt CV-model sendes til ERDPOST@ft.dk.

Ansøgningsfrist: onsdag den 2. december 2020.

I december nominerer den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling tre kandidater, der skal gennemgå en kompetencevurdering. Europarådets Ministerråd udvælger herefter en af kandidaterne til at være medlem i komitéen for fire år.

Spørgsmål vedrørende ansøgning kan rettes til kamilla.kjelgaard@ft.dk.

*) Om den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling: https://www.ft.dk/da/internationalt/delegationerne/erd.