Mizan: Vi får flere henvendelser fra voldsramte kvinder under coronakrisen

Coronakarantænen har flere steder i verden betydet en øget vold mod kvinder. Også i Jordan oplever direktør for Mizan Law Group, der hjælper udsatte kvinder og børn, en stigning i henvendelser om vold i hjemmet. De omstillede sig hurtigt under krisen for at bevare kontakten til kvinderne.

Rikke Mathiasen, DIGNITY, Amman | Foto: Jan Grarup


Eva Abu Halaweh, hvordan har coronakrisen påvirket jeres arbejde med udsatte kvinder?

»Fra første dag i krisen begyndte vi at modtage klager fra kvinder om vold i hjemmet. Vold i hjemmet har klart toppet listen over henvendelser, som vi har modtaget i karantæneperioden, fordi voldsramte kvinder nu har været spærret inde med deres ægtemænd hele dagen. I en del af disse sager kendte vi kvinderne i forvejen, da de har søgt råd hos os tidligere, men de har ikke været klar til at forlade hjemmet eller lægge sag an før nu. Pludselig følte kvinderne jo, at de var fængslet i eget hjem med deres gerningsmænd. Den øgede vold i hjemmet er ikke kun et jordansk tilfælde, men desværre en global tendens. Det har fået FN’s generalsekretær, António Guterres, til at publicere et statement, der opfordre verdens stater til at handle på den øgede vold mod kvinder under coronakrisen.«

Kan du give et konkret eksempel på, hvordan i hjælper disse kvinder?

»Vi havde en filippinsk kvinde, der var gift med en jordansk mand. Hun var offer for vold i hjemmet, og af sikkerhedsmæssige årsager måtte hun væk hurtigst muligt. Vi støttede hende i hendes anklage, der endte med at manden blev anholdt. Vi sørgede for, at hun blev tilbudt husly, indtil hun i sidste uge genoptog sit arbejde.«

»Vi følger op på sagerne efter bedste evne, selvom det er udfordrende under karantænen, og nedlukningen af samfundet også inkluderer retssystemet. Dog har det været muligt at rapportere sagerne til en sektion under politiets afdeling for offentlig sikkerhed, der lokalt er kendt som ’familie-politiet’, som vi har oparbejdet en god relation til. Derudover har vi hjulpet med at finde tag over hovedet til de kvinder, der søgte væk fra volden i hjemmet.«

Hvordan har Mizan tilpasset sig under coronakrisen for at kunne fortsætte arbejdet?

»Vores klienter kom normalt til vores kontor, hvilket ikke længere var en mulighed. Vi frygtede, at vi ikke længere kunne nå de udsatte, og derfor tog vi initiativ til oprettelse af en Facebook-side. Det er første gang vi er online på denne måde. Derudover cirkulerede vi et Whatsapp nummer, som vi kunne kontaktes på. I nogle situationer har vi endda udleveret private telefonnumre, hvor der kunne rettes direkte kontakt«.

»Sammen med DIGNITY har vi nu åbnet for sessioner med online psykosocial støtte. Støtten henvender sig til kvinder, der oplever vold i hjemmet og ofre for tortur og umenneskelig behandling, men vi får også andre henvendelser fra personer, der er bange og uforstående over for hele situationen, og har brug for råd. Vi prøver at hjælpe, hvor vi kan.«

Eva Abu Halaweh er menneskerettighedsadvokat og administrerende direktør for Mizan, som er en NGO, der blev grundlagt i 1998.

Mizan yder juridisk støtte til kvinder udsat for vold og diskrimination, udsatte børn, samt ofre for tortur.

Derudover arbejder Mizan for at fremme et effektivt retssystem i overensstemmelse med gældende menneskerettighedsstandarder. Mizan har siden 2008 været DIGNITY’s partner i det nationale anti-tortur program ‘Karama’.

‘Karama’ er gennem Dansk Arabisk Partnerskabs Program støttet af det danske udenrigsministerium. Programmet er baseret på en tilgang, hvor statslige og ikke-statslige institutioner er inkluderet i arbejdet om at eliminere brugen af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre