Til fremme af sunde og velfungerende familier i Sydafrika

Projektet har til formål at sikre adgang til professionel rehabilitering for familier ramt af tortur og anden grusom og umenneskelig behandling i Sydafrika og på det afrikanske kontinent.

Mange rapporter beskriver brugen af tortur og anden grusom behandling som ekstremt udbredt i Syd Afrika og den afrikanske region. Det er veldokumenteret, at den type vold fører til et væld af negative psykologiske eftervirkninger. Og det påvirker ikke kun individet, men hele familien. Det kan føre til vold i familien, og vold mellem familie og lokalsamfund. For at imødekomme ofrenes og familiernes behov har projektet som mål at give familierne adgang til evidensbaseret psyko-social rehabilitering.

Projektets mål

Projektet har til formål at sikre adgang til professionel, kontekst- og evidensbaseret rehabilitering for familier ramt af tortur og/eller anden grusom og umenneskelig behandling i Syd Afrika og på det afrikanske kontinent.

Delmål

  • DIGNITYs lokale partner udvikler og implementerer effektive rehabiliteringsmodeller for familier udsat for tortur og anden grusom behandling.
  • DIGNITYs lokale partner har et fuldt funktionsdygtigt system for monitorering og evaluering af behandlingen.
  • DIGNITYs lokale partner arbejder sammen med andre rehabiliterings-udbydere og relevante instanser for at facilitere oprejsning til torturofre og deres familier.

Målgruppe

  • Familier og børn (inklusiv flygtninge) der har været ofre for tortur eller anden grusom behandling under det nuværende politiske regime
  • Familier med flygtninge- eller migrantbaggrund, der har været udsat for tortur i deres hjemland.
  • Sydafrikanske familier, der har oplevet tortur eller anden grusom behandling under apartheid.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte os:

Team Director i International Rehabilitering, Morten Olesen:

Lande

Sydafrika

Relaterede projekter