PRESSERUM

Pressetelefon

22 91 00 20

SMS er ikke muligt til pressetelefonen

E-mail:

presse@dignity.dk

 

DIGNITY’s ekspertliste

Er du journalist og arbejder på en historie om:

  • Tortur og vold,
  • Flygtninge med PTSD eller andre psykiske mén fra krig, flugt og tortur,
  • Flygtninges integration og sundhed,
  • Retsforfølgning af torturbødler?

Eller er du måske ved at undersøge:

  • Forhold i danske fængsler,
  • Overholdelse af menneskerettigheder i flygtningelejre, fængsler og slumområder internationalt,
  • Voldelige pushbacks mod flygtninge og migranter ved EU’s ydre grænser?

I DIGNITY har vi lavet vores egen ekspertliste henvendt til medier, hvor du som journalist har mulighed for at finde den helt rigtige ekspert i et af disse emner. På listen finder du en bred vifte af vores eksperter og videnspersoner: behandlere og forskere, læger, psykologer og jurister.

Desuden sidder vores presseafdeling klar til hjælpe på telefon: 22 91 00 20 eller på e-mail: presse@dignity.dk

VIL DU VIDE MERE OM TORTUR?

Så besøg vores FAQ om tortur her.

Rasmus Grue Christensen

DIGNITY’s direktør,
formand for Rådet for Menneskerettigheder


Menneskerettigheder, udviklings- og udenrigspolitik, udlændingepolitik samt forhold vedrørende DIGNITY’s arbejde.

31 26 41 06
rgc -at- dignity -dot- dk
LinkedIn
Twitter

Jens Modvig

Sundhedsfaglig chef,
overlæge, tidligere formand for FN’s Torturkomité, CAT


Lægelig dokumentation af tortur, forebyggelse af tortur, FN’s anti-tortur organer, herunder CAT, fængselssundhedsforhold

60 10 88 02
jmo -at- dignity -dot- dk
LinkedIn
Twitter

Therese Rytter

Juridisk chef i DIGNITY,
anden næstformand i Europarådets Torturkomité, CPT.


Menneskerettigheder, tortur, politi, fængsler, frihedsberøvelse, flygtninge og migranter, psykiatri, magtanvendelse, retssikkerhedsgaranier, retsforfølgning af krigsforbrydere, FN’s menneskerettighedssystem, CPT. Lande: Rumænien, Rusland, Spanien, Tyrkiet, Ukraine.

60 10 88 10
tr -at- dignity -dot- dk
LinkedIn
Twitter

Marie Høgh Thøgersen

Chef for national rehabilitering,
psykolog og forsker, klinisk specialist i psykotraumatologi


Forhold vedrørende DIGNITY’s rehabiliteringsklinik og behandling af traumatiserede flygtninge med særlig fokus på traumebehandling. Forhold vedr. DTD – databasen (Den Danske Traume Database for Flygtninge).

60 10 88 09
mht -at- dignity -dot- dk
LinkedIn
Twitter

Elna Søndergaard

Juridisk seniorrådgiver,
ekstern undervisningsassistent ved Det Juridiske Fakultet, Københavns universitet


Menneskerettigheder, folkeret, forbuddet mod tortur og umenneskelig behandling, disciplinærregler i fængsler, tvang i psykiatrien, dokumentation af tortur, forebyggelse af tortur i Mellemøsten.

20 34 40 94
es -at- dignity -dot- dk
LinkedIn
Twitter

Marie Brasholt

Overlæge,
medlem af FN’s underkomité til forebyggelse af tortur (SPT)


Torturmetoder og deres følger, monitorering af forhold for frihedsberøvede incl. sundhed, SPT og Danmarks Nationale Forebyggende Mekanisme.

60 88 06 72
mbr -at- dignity -dot- dk
LinkedIn
Twitter

Tarek Omar

Kommunikationschef


DIGNITY’s kommunikation.

31 35 42 17
tao -at- dignity -dot- dk
LinkedIn
Twitter

Tomas Martin

Seniorforsker


Menneskerettigheder, fængsler og samfundsfaglig forskning i det globale Syd (primært Østafrika og Myanmar) med fokus på reformprocesser, personale, vold, unge, voldelig ekstremisme, arkitektur og teknologi.

22 20 72 86
tm -at- dignity -dot- dk
Twitter

Helena Lund

Klinisk psykolog


Traumebehandling af voksne og børn, behandling af udøvere og udsatte voksne og børn udsat for vold i nære relationer og traumerelateret vold.

20 75 46 34
helu -at- dignity -dot- dk
Twitter

LinkedIn

Christina Halberg

Klinisk psykolog, specialist i klinisk børnepsykologi


Traumebehandling af voksne og børn. Uledsagede mindreårige flygtningebørn. Familier og børn, som søger asyl. Har udarbejdet vejledning for Dansk Psykologforening i, hvordan man psykologisk udreder flygtningebørn. Udviklet psykologisk screening af flygtningebørn samt andre metoder som flerfamiliegrupper og forældreinformative grupper. Viden om komplekse traumaer, udviklingstrauma samt PTSD hos børn.

53 52 54 77
chha -at- dignity -dot- dk

LinkedIn

Sadia Khan

Klinisk psykolog


Traumebehandling af unge og voksne, behandling og rehabilitering af personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet, rådgivning, udredning og behandling af radikaliseringstruede unge og hjemvendte fremmedkrigere.

53 52 64 29
skh -at- dignity -dot- dk

LinkedIn

Line Bager

Post.doc.


Statistik om traumeramte.

31 16 28 98
liba -at- dignity -dot- dk
Twitter
LinkedIn

DIGNITY I MEDIERNE

Politiken | 20-06-2022
Sammen med en række andre organisationer fremlægger vi i anledning af FN’s flygtningedag fire bud på ændringer af udlændingeloven, som vil betyde en bedre beskyttelse af flygtninge og bedre mulighed for vellykket traumebehandling.

Altinget | 01-06-2022
Rasmus Grue Christensen skriver i Altinget om flygtninges ret til familiesammenføring sammen med generalsekretærerne for Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty og Dansk Flygtningehjælp.

Politiken | 01-06-2022
Juridisk seniorrådgiver Elna Søndergaard kommenterer i Politiken højesteretsdommen i Green Desert-sagen.

Altinget | 20-04-2022
Forsker og Dignity: Traumeramte flygtninge bliver glemt i oplæg til ny psykiatriplan.

Jyllands-Posten | 19-04-2022
Flygtninge med krigstraumer er blevet forsømt i årevis – nu skal vi gøre det bedre.

Politiken | 19-04-2022
Pres på regeringen efter torturdom: »Vi foreslår, at der skal være lægeligt tilsyn hver anden time.

AP News | 28-10-2021
Seniorforsker Andrew Jefferson medvirker i Associated Press-artikel om tortur i Myanmar.

Folkeskolen.dk | 18-10-2021
Bag et barns traumer findes ofte traumatiserede forældre.

The World | 15-10-2021
Elna Søndergaard og Tomas Martin medvirker i US public radio’s The World omkring den danske regerings planer om begrænsninger i livstidsfangers kontakt med omverdenen.

Altinget | 06-10-2021
Rasmus Grue Christensen skriver debatindlæg: Ny udenrigspolitisk strategi skal øge fokus på demokrati og menneskerettigheder.

Jyllands-Posten | 05-10-2021
Debatindlæg af Rasmus Grue Christensen: “At EU kontrollerer sine grænser, er ikke det samme som at lukke dem”

Politiken | 20-09-2021
Direktør Rasmus Grue Christensen markerer 20-årsdagen for præsident Bushs Krig Mod Terror.

Jyllands Posten| 20-09-2021
DIGNITY’s seniorforsker Tomas Martin om justitsministerens forslag om at beskære livstids- og forvaringsdømtes rettigheder i fængslerne.

Altinget| 02-09-2021
Interview i Altinget med direktør Rasmus Grue Christensen om forandringer i DIGNITY.

Berlingske| 26-08-2021
Direktør Rasmus Grue Christensen har kronik i Berlingske om nødvendigheden af at tage kvoteflygtningeDIGNITY-psykolog Helena Lund skriver debatindlæg i Avisen Danmark om vold mod børn.

Avisen Danmark| 15-08-2021
DIGNITY-psykolog Helena Lund skriver debatindlæg i Avisen Danmark om vold mod børn.

Weekendavisen| 06-08-2021
Debatindlæg i Weekendavisen af Rasmus Grue Christensen om midlertidig beskyttelse af flygtninge.

Politiken| 05-08-2021
Debatindlæg i Politiken af Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder, og Rasmus Grue Christensen, DIGNITY, om brugen af strafcelle i Kriminalforsorgen.

Politiken| 28-07-2021
DIGNITY kommunikerer i Politiken om vigtige prioriteter til efterårets forhandlinger om den kommende flerårsaftale om Kriminalforsorgens økonomi

Avisen Danmark| 02-07-2021
Indlæg i Avisen Danmark argumenterer Rasmus Grue Christensen for et nationalt kompetencecenter for traumatiserede flygtninge.

Information| 28-06-2021
Direktør, Rasmus Grue Christensen skriver i Information om behovet for at tage kvoteflygtninge, hvis Danmark eksporterer asylbehandling og beskyttelse til lande uden for EU

Version2| 22-06-2021
Version2.dk skriver om fraværet af elektroniske patientjournaler i danske fængsler. Overlæge Marie Brasholt citeres.

Kristeligt Dagblad| 16-06-2021
Kristeligt Dagblad har historien om det epigenetiske forskningsprojekt om måling af mødres traumer i børns blod. Projektet er gennemført af DIGNITY i samarbejde med Rigshospitalet, Monash University i Melbourne og rehabiliteringscentret KRCT i Kosova

Version2| 09-06-2021
Overlæge i DIGNITY Marie Brasholt udtaler sig til version2.dk om manglende patientsikkerhed i danske fængsler

Jyllands-Posten| 09-06-2021
Fælles indlæg i Jyllands-Posten af generalsekretær Charlotte Slente, Dansk Flygtningehjælp, og direktør Rasmus Grue Christensen om pushbacks ved EU’s ydre grænser

Altinget| 08-06-2021
DIGNITY påpeger med andre organisationer den manglende patientsikkerhed i fængslerne

Ritzau| 19-05-2021
DIGNITY appellerer til våbenhvile og et stop for menneskerettighedskrænkelser i Israel/Palæstina
DIGNITY, Dansk Flygtningehjælp, Amnesty mm.

Zetland | 19-05-2021
Kan vi give børnene fra de syriske lejre et normalt liv uden traumer? Ja. Her er hvordan
Psykologerne, Marie Høgh Thøgersen og Helena Lund om børn i fangelejre i Syrien

Jyllands-Posten | 18-05-2021
EU bidrager til at sende folk til libyske torturlejre
Direktør Rasmus Grue Christensen om de libyske kystvagts rolle i Middelhavet

Weekendavisen | 10-05-2021
Torturofferets skam
Forskningsprojekt baseret på data fra DIGNITY

Information | 07-05-2021
Danmark fik kritik på flere områder til eksamen i menneskerettigheder hos FN
Juridisk seniorrådgiver Elna Søndergaard om Danmark til Universel Periodisk Bedømmelse i FN’s Menneskerettighedsråd.

Berlingske | 01-05-2021
Jo, Danmark bør modtage flere kvoteflygtninge
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

Jyllands Posten | 27-04-2021
Udvisningen af syriske flygtninge er først og fremmest konsekvensen af en stram udlændingelov – ikke alene to Syrien-rapporter
Charlotte Slente, Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY

Altinget | 23-04-2021
Dignity: Traumatiserede flygtninge skal behandles langt hurtigere
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY OG Marie Høgh Thøgersen, Chef for DIGNITY's Rehabiliteringscenter

Politiken | 16-04-2021
DIGNITY: »Den nedværdigende og skadelige behandling, som vi nu udsætter syriske krigsflygtninge for, er ikke Danmark værdigt«
Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY OG Marie Høgh Thøgersen, Chef for DIGNITY's Rehabiliteringscenter

Ræson | 15-04-2021
Russell og Martin om Myanmar: De burmesiske kvinder viser en ny vej ud af det militære mørke
Kommentar af Hannah Russell og Tomas Max Martin, DIGNITY

Se ældre nyheder

Høringssvar

Se alle DIGNITYs høringssvar på denne side.

LOGOER


Download dansk logopakke

Download engelsk logopakke

STRATEGI 2019 - 2021

ÅRSBERETNING 2018

Pressefotos

Af Rasmus Grue Christensen, Direktør i DIGNITY.