OM DIGNITY

 

VI ARBEJDER FOR EN VERDEN FRI FOR TORTUR OG VOLD

DIGNITY er en international menneskerettighedsorganisation, der siden 1982 har arbejdet for en verden fri for tortur og vold.

Vi kæmper for at ingen skal udsættes for tortur og vold, og for at torturen ikke lever videre hos de traumatiserede ofre og deres familier. Vi behandler flygtninge med psykiske og fysiske skader fra krig, flugt og tortur i vores klinik i København, vi hjælper de organisationer, som vi samarbejder med i andre lande, med at blive bedre til at forebygge tortur og vold og hjælpe ofrene, vi forsker og udvikler ny viden på området, og vi kæmper for politiske forandringer nationalt og internationalt. 

TORTUR ER ET FRONTALANGREB PÅ MENNESKELIG VÆRDIGHED...

og er blandt de mest ødelæggende forbrydelser mod individer, familier og samfund.

Torturoverlevere efterlades med dybe ar på krop og sjæl og lever med store personlige, helbredsmæssige og sociale udfordringer.

 

 

FN'S MENNESKERETTIGHEDER

DIGNITYs arbejde bygger på FN's Menneskerettigheder, herunder anerkendelsen af det enkelte menneskes værdighed og det universelle forbud mod tortur, som er skabt for at sikre frihed, retfærdighed og fred i verden.

LEAVING NO ONE BEHIND

FN's 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling indeholder et tværgående princip ”Leaving No One Behind”. Dette princip udgør selve kernen af DIGNITYs arbejde for en verden fri for tortur og vold, hvor alle mennesker skal kunne leve deres liv i frihed fra frygt og nød.

Finansiering

DIGNITY er en selvejende institution, uafhængig af partipolitik. DIGNITYs udenlandske arbejde er blandt andet støttet af Udenrigsministeriet og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Driften af rehabiliteringsklinikken i København finansieres via ydelser fra Danske Regioner. DIGNITYs arbejde muliggøres derudover takket være fonde, legater og støtte fra privatpersoner.

Se DIGNITYs årsberetning for 2018 her.

Regnskaber:

Årsregnskab 2021
Årsregnskab 2020
Årsregnskab 2019
Årsregnskab 2018
Årsregnskab 2017

 

Særlige anerkendelser

DIGNITY har konsultativ status under FN's Økonomiske og Sociale Råd, ECOSOC, og er medlem af WHO's Alliance for Forebyggelse af Vold (VPA). Rehabiliteringsklinikken er anerkendt af Sundhedsstyrelsen som nationalt center med speciale i behandling af svært traumatiserede flygtninge.

I 2017 modtog DIGNITY Kronprinsparrets Sociale Pris for arbejdet med at bekæmpe tortur og rehabilitere torturofre i Danmark og internationalt.

36 år i kampen mod tortur

1982


Læge Inge Genefke grundlægger Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Centret har først til huse i et par lokaler ved Rigshospitalet.

1985


International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) grundlægges som paraplyorganisation for rehabiliteringscentre i hele verden

1999


RCT og IRCT deles op i to selvstændige organisationer

2010


RCT godkendes af Sundhedsministeriet som et højtspecialiseret center med speciale i behandling af stærkt traumatiserede flygtninge

2011


Læge Karin Verland tiltræder som direktør i RCT

2012


RCT skifter navn til DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og DIGNTY Prisen uddeles for første gang

DIGNITY opretter landekontor i Tunesien

2013


DIGNITY bliver strategisk partner til Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet, med fokus på torturforebyggelse og rehabilitering af torturofre i Mellemøsten og Nordafrika

2014


DIGNTY opretter landekontor i Jordan

2017


DIGNITY modtager Kronprinsparrets Sociale Pris for arbejdet med at bekæmpe tortur og rehabilitere torturofre i Danmark og internationalt

2018


DIGNITY har i dag forsknings-, forebyggelses- og rehabiliteringsprojekter i omkring 20 lande