DIGNITYs bestyrelse

Louise Holck, formand

Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder
(udpeget af Institut for Menneskerettigheder)

Christian Balslev-Olesen, næstformand

Konsulent
(udpeget af DIGNITYs bestyrelse)

Dea Seidenfaden

Specialpsykolog i uddannelsesstilling
(udpeget af Dansk Psykolog Forening)

Karin Hansen

Afdelingslæge i DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Allan Krasnik

Professor, Centerleder, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
(udpeget af Københavns Universitet)

Tomas Martin

Senior Forsker, DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Mette Hübertz

Budgetchef ved RUC
(Udpeget af RUC)

Lotte Leitch

EU direktør og direktør, Human Right Watch Bruxelles

(udpeget af DIGNITYs bestyrelse)

Line Gessø Storm Hansen

Kredsnæstformand Dansk Sygeplejeråd
(Udpeget af Dansk Sygeplejeråd)

Camilla Noelle Rathcke

Formand for Lægeforeningen
(Udpeget af Lægeforeningen)

Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden modtager hverken løn eller vederlag for deres arbejde.