DIGNITYs bestyrelse

Christian Balslev-Olesen, formand

Konsulent
(udpeget af DIGNITYs bestyrelse)

Dea Seidenfaden, næstformand

Specialpsykolog i uddannelsesstilling
(udpeget af Dansk Psykolog Forening)

Louise Holck

Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder
(udpeget af Institut for Menneskerettigheder)

Karin Hansen

Afdelingslæge, DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Tomas Martin

Senior Forsker, DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Lotte Leicht

EU direktør og direktør, Human Right Watch Bruxelles

(udpeget af DIGNITYs bestyrelse)

Line Gessø Storm Hansen

Kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd
(Udpeget af Dansk Sygeplejeråd)

Camilla Noelle Rathcke

Formand for Lægeforeningen
(Udpeget af Lægeforeningen)

Marie Louise Nørredam

Professor, Københavns Universitet
(Udpeget af Københavns Universitet)

Emil Kiørboe

Advokat, Ehmer Pramming Advokater
(Udpeget af Advokatrådet)

Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden modtager hverken løn eller vederlag for deres arbejde.