Bliver der udøvet tortur i Europa?

Tortur hører middelalderen til. Eller i hvert fald fjerne lande, langt fra vores dagligdag. Sådan er der nok mange, der tænker. Men faktum er, at der bliver begået tortur, overgreb og mishandling lige her i vores ’baghave’. Det har vi talt med DIGNITYs juridiske chef Therese Rytter om.

Gennembankning, elektrisk tortur, uforsvarlige fængselsforhold, nedværdigende behandling og omsorgssvigt. DIGNITYs juridiske chef Therese Rytter har set meget på sine mange tilsynsbesøg rundt omkring i Europa. Hun er nemlig medlem af Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT).

Det er komitéens opgave at besøge fængsler, arresthuse, psykiatriske hospitaler, asylcentre og andre institutioner, hvor mennesker er frihedsberøvet, for at se og høre, om der begås menneskerettighedskrænkelser og for at forebygge tortur og umenneskelig behandling.

På tilsynsbesøgene møder komitéen blandt andet mennesker, der har været udsat for brutale overgreb fra politiet og fængselsmyndighedernes side, såsom gennembankning, falanga (torturmetode, hvor man udsættes for systematiske slag på fodsålerne red.) og elektrisk tortur.

- Vi ser også psykologisk tortur, hvor trusler om voldtægt af familiemedlemmer bruges til at fremtvinge en tilståelse og i visse lande holdes indsatte fortsat fanget i små, mørke celler uden dagslys og i selskab med rotter, fortæller Therese Rytter.

Therese og de øvrige medlemmer ser også ofte brud på konventionerne på de psykiatriske afdelinger. Her møder de mennesker, der har været indlagt i årevis uden at modtage nævneværdig behandling og de ser sengeliggende patienter, der på grund af for få personaleressourcer ikke bliver vasket i ugevis og derfor ligger tilsølet i deres egen afføring, og andre der går rundt som zombier som følge af tvangsmedicinering.

- Vi ser desværre med al tydelighed, hvorfor det er ekstremt vigtigt at have fokus på disse institutioner, også i Europa. Tilsynene er med til at bringe krænkelserne frem i lyset, og når først de er fremme i lyset, så bliver det meget svært for landene at ignorere dem, siger Therese Rytter.

Som afslutning på hvert besøg præsenterer delegationen sine foreløbige konklusioner til landets regering. Herefter udformer komitéen en rapport med deres konklusioner og anbefalinger, som den respektive stat har til opgave at svare på. Som udgangspunkt er rapporterne fortrolige og det er op til landet selv at afgøre, om den skal offentliggøres, hvilket heldigvis sker i stigende grad. Komitéen kan dog vælge at gå ud med offentlig kritik, hvis landet igennem længere tid ikke samarbejder, eller nægter at forbedre forholdene.

Selvom der stadig er lang vej, så kan komiteen se, at besøgene nytter noget.

- I flere lande er politiets brug af tortur blevet reduceret, fængselsforholdene er blevet forbedret og brugen af isolationsfængsling som straf er blevet nedbragt eller sågar afskaffet, siger Therese Rytter.

Om CPT

CPT blev oprettet i 1987 i forlængelse af vedtagelsen af den europæiske torturkonvention og har til formål at forebygge tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling. CPT besøger de steder, hvor mennesker sidder frihedsberøvet. Det gælder fængsler, ungdomsinstitutioner, politistationer, psykiatriske anstalter m.fl. Delegationerne har ubegrænset adgang til disse steder, hvor de interviewer indsatte om forholdene under frihedsberøvelse. Efter hvert besøg udarbejder CPT en rapport med fund og anbefalinger til de forskellige stater. Alle Europarådets 47 medlemsstater kan få besøg af CPT.

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.