Tak for i år


2018 er næsten ovre, og det giver anledning til at se tilbage på året, der er gået. Et år, hvor DIGNITY og vore støtter vanen tro har holdt fanen højt for værdighed og medmenneskelighed, på trods af modsatrettede politiske strømninger. Sammenlagt kan vi se tilbage på et år hvor DIGNITY endnu engang har formået at opnå meget flotte resultater.


Endnu et år er gået, og igen et år med både succeser og udfordringer. I rehabiliteringsklinikken har flere hundrede torturoverlevere, traumatiserede flygtninge og deres familiemedlemmer fået hjælp af vores professionelle behandlere og tolke. Ude i verden har vores medarbejdere ligeledes arbejdet hårdt for at rehabilitere torturofre, forebygge vold og tortur, træne samarbejdspartnere og advokere for positive reformer og resolutioner.

Og dette er ikke gået ubemærket hen. Fra Udenrigsministeriet var der i 2018 ros til DIGNITY i en omfattende evaluering af det danske engagement på menneskerettighedsområdet i tiåret mellem 2006-2016, der slog fast, at Danmarks og ikke mindst DIGNITYs indsats for torturbekæmpelse er påskønnet og efterspurgt verden over.

Et andet resultat, som jeg personligt er særligt stolt over, er at vi i august indgik en samarbejdsaftale om ny en masteruddannelse i traumebehandling med DIGNITY og KU i Danmark og Primo Levi og Descartes Universitetet i Frankrig. Dette skete i forbindelse med den franske præsident Emmanuel Macrons reception for Dronning Margrethe i Skuespilhuset i København. En ting, som DIGNITY har arbejdet for i mange år, og som vil kunne styrke rehabiliteringsindsatsen, da der er stor mangel på behandlere med speciale i tværfaglig torturrehabilitering.

2018 blev ligesom sidste år et år, hvor DIGNITY havde fokus på brugen af strafcelle og isolation i de danske fængsler. En opgørelse fra Kriminalforsorgen viste tidligere på året, at brugen af isolation som straf satte rekord i 2017, med 4.085 anbringelser. En dybt bekymrende udvikling, der går imod alle anbefalinger fra eksperter og internationale menneskerettighedsorganer.

DIGNITY har også haft fokus på de politiske beslutninger og lovforslag, der har konsekvens for de torturoverlevere, vi behandler i vores klinik. Det drejer sig blandt andet om nedsat integrationsydelse og tolkegebyr i sundhedsvæsnet. Alt sammen tiltag, der skaber yderligere bekymringer og problemer for vores klienter, og dermed barrierer på vejen mod at få det bedre og deltage aktivt i det danske samfund. Desværre ser det ikke ud til, at vi fortsat vil skulle arbejde aktivt med at forbedre vore patienters livsvilkår, idet Finansloven for 2019 lægger op til yderligere nedsættelse af integrationsydelsen, som bygger på endnu et alarmerende paradigmeskifte i flygtninge- og udlændingepolitikken. DIGNITY vil have fokus på disse problematikker, også i det nye år.

Af bedre nyheder kan nævnes vores modige partner i Egypten, El Nadeem, der i april i år fik overrakt Amnesty International Germany’s Menneskerettighedspris for deres kamp for at sikre professionel rehabilitering til Egyptens torturofre. Centret er det eneste af sin slags i Egypten, og er blevet forsøgt lukket af myndighederne op til flere gange. Prisen er mere end velfortjent og vi vedholder vores fokus på menneskerettighedssituationen i Egypten.

Vi kunne også glæde os over genvalg til formandsposten i FN’s Torturkomité, hvor vores afdelingsleder og overlæge Jens Modvig nu kan fortsætte sit vigtige arbejde i endnu en periode.

På kommunikationsfronten har DIGNITY fået et vigtigt ansigtsløft i form af en ny og mere tidssvarende og overskuelig hjemmeside, der skal sikre, at fonde, partnere og den almindelige dansker får et bedre indblik i vores arbejde og de forbedrede vilkår, vi kæmper for.

Igen i 2018 kunne danskerne glæde sig over en lang række velbesøgte og vellykkede Music for DIGNITY-koncerter, blandt andet med José González, Anne Linnet og WhoMadeWho, samt en flot DIGNITY Day i Kongens Have, hvor der blandt andet blev sat fokus på rehabiliteringsarbejdet i Mellemøsten og Nordafrika.

På forskningsfronten har der ligeledes været flotte resultater. Blandt andet viste et stort studie, at Narrativ Eksponeringsterapi (NET), en kortvarig terapiform som DIGNITY benytter sig af, og som vi anvender i Mellemøsten og Nordafrika, mindsker PTSD-symptomerne for de behandlede markant. Arbejdet med at udbrede terapien er allerede i gang, og som noget nyt er der udviklet et forløb specielt rettet mod flygtningebørn, der ligesom deres forældre kan have hårdt brug for psykologisk hjælp.

Sidst, men ikke mindst, kan vi glæde os over en øget bevilling på 5 mio. kroner årligt til vores udviklingsarbejde (på Finanslov 2019-2021). Det er første gang siden 2005, at der er bevilget en forøgelse af DIGNITYs rammebudget, som i rigtig mange år har ligget på 48 millioner kr. Det er en kæmpe anerkendelse af det værdifulde arbejde DIGNITYs medarbejdere gør. Den øgede støtte vil gøre en stor forskel for vores menneskerettighedsarbejde.

Den 10. december kunne vi sætte et flot punktum for 2018, da 70-året for Menneskerettighedserklæringen blev fejret, blandt andet med et udsolgt arrangement i Pressen i Politiken, samt en opløftende og vigtig meningsmåling, der viste, at tre ud af fire danskere bakker op om menneskerettighedsarbejdet og Danmarks tilslutning til konventionerne.

Til slut vil jeg gerne sige tusind tak til alle, både fonde, statslige donorer, samarbejdspartnere, frivillige og private donorer, der har bakket op om vores arbejde i årets løb. I er en helt essentiel del af kampen mod tortur.

Med ønsker om et godt nyt år,

Karin Verland, direktør i DIGNITY.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.