Syriske flygtninge i Libanon savner hjælp til psykiske traumer


Foto: Eduardo Soteras Jalil/DRC. 


Syriske flygtninge i Libanon har svære mentale problemer, og mange savner hjælp til at tage sig af problemerne. Det viser nyt studie foretaget af DIGNITY og Dansk Flygtningehjælp. Psykologisk støtte skal tænkes mere ind i hjælpeprogrammerne, mener Dansk Flygtningehjælps landedirektør i Libanon.

Stress, angst og fysiske smerter fylder meget i hverdagen for syriske flygtninge i Libanon. Over halvdelen opfatter deres helbred som dårligt og op mod to tredjedele savner hjælp til at tage sig af problemerne. Det viser nyt studie fra DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur og Dansk Flygtningehjælp.

Studiet bliver lanceret i Libanon i dag, og har gennem interviews med 1082 syriske flygtninge undersøgt, hvordan de opfatter deres helbred, samt hvordan de oplever behovet for hjælp.

I rapporten fremgår det, at det især er usikkerheden omkring adgangen til mad, husly og job der skaber bekymring og dårligt helbred hos flygtningene. 25% af de adspurgte har desuden mistet et nært familiemedlem, og også det har vist sig at have stor indflydelse på flygtningenes overordnede helbred

-Resultaterne viste, at dem, der havde mistet et tæt familiemedlem havde en meget større risiko for at føles sig bekymrede, have fysiske smerter og have funktionsvanskeligheder i deres dagligdag, står der i rapporten.

I det hele taget fremgår det, at der er en stærk sammenhæng mellem det, at have det psykisk dårligt og føle fysiske smerter.

-Vi har godt vidst, at de syriske flygtninge har det mentalt svært, men at der er en sammenhæng mellem deres mentale helbred og et højt niveau af smerter, har vi ikke nødvendigvis vidst før nu. Hvad der dog er rigtig interessant, og som studiet også viser, er, hvordan flygtningene håndterer disse problemer, og hvordan de oplever de forskellige services der er, siger David Oehlenschläger, der er rehabiliteringschef hos DIGNITY.

Ifølge Dansk Flygtningehjælp understreger rapportens resultater, at der skal tænkes psykologisk støtte ind i al hjælp til de syriske flygtninge

-Psykologisk støtte kan let blive glemt, fordi de har andre basale behov, der skal dækkes: Bolig, leveomkostninger, sikkerhed og deres fysiske helbred. Men den psykiske trivsel er en vigtig forudsætning for, at de øvrige dele af flygtningenes liv fungerer. Og når vi ser, hvor mange af dem, der har haft voldsomme traumatiske oplevelser, er det klart, at behovet for hjælp er stort, siger Rickard Hartmann, der er Dansk Flygtningehjælps landedirektør i Libanon.

Flere vil have hjælp fra NGO’er
I studiet udtaler 62% af de adspurgte, at de har brug for hjælp til at overkomme deres bekymringer og smerter. Samtidig fremgår det, at kun 21% kender til relevante support programmer, og at kun 1 ud af 4 har fået hjælp fra et specialiseret support program.

Ud af de 62%, der mener de har brug for hjælp, søger flest hjælp hos familien, når de har problemer, mens færrest søger hjælp hos spirituelle ledere og lokale læger.

I spørgsmålet om, hvor man gerne vil søge hjælp svarer flest (41%), at de i fremtiden gerne vil søge hjælp hos NGO’erne. Men da organisationernes klinikker ligger for langt væk, og der mangler viden om, hvilke services de tilbyder, er det ikke det mest oplagte valg, mener de adspurgte.

-Mange NGO’er har begrænsede ressourcer, og det kan være en af grundene til, at hjælpen ikke når helt derud, hvor den skal. Derudover kunne noget tyde på, at der ikke er nok NGO’er i området til at imødekomme de behov, der efterspørges, siger David Oehlenschläger.

Læs studiet her.

Kontakt
Pressechef Caroline Broge
Mobil: 41 20 03 40
E-mail: cabr@dignity.dk

Dansk Flygtningehjælps pressetelefon: 28 11 67 27

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.