Stort behov for hjælp til syriske flygtninge i Danmark

Et tre-årigt projekt med fokus på tidlig behandling af nyankomne flygtninge viser stort behov for hjælp

Af Kirsten Dall Hjøllund

Angst, PTSD og depression. De syriske flygtninge i Danmark har et stort behov for hjælp - allerede fra ankomst. Det er blevet tydeligt i forbindelse med DIGNITYs netop afsluttede KOMPAS-projekt.

Målet med projektet var at udvikle en brugbar, kortvarig terapiform til nyankomne flygtninge, for på den måde at forebygge de mere kroniske lidelser DIGNITY dagligt ser blandt sine klienter.

Klienterne hos DIGNITY har i gennemsnit været i Danmark i omkring 15 år, førend de får relevant terapeutisk behandling. Det har især været forebyggelse af kroniske lidelser blandt syriske flygtninge, der har været fokus for projektet.

- Vi havde en formodning om, at de nyankomne syrere ville have flere ressourcer og lavere belastningsgrad, end de, der bliver henvist til vores klinik efter mange år i Danmark. Men det viste sig, at gruppen havde det meget dårligt, forklarer David Oehlenschläger, leder af DIGNITYs rehabilitering.

En undersøgelse af de 71 flygtninge (størstedelen syrere), der blev henvist til projektet, viser, at over 40 procent havde stærke symptomer på angst og PTSD, og at 26 procent havde symptomer på depression. Over 70 procent havde været udsat for tortur, 78 procent havde haft drukneoplevelser. 61 procent havde oplevet slag i hovedet, og 48 procent havde oplevet kvælning.

Flygtninge bliver bedre rustet til at leve med symptomerne
Forløbene for flygtningene bestod af kønsopdelt gruppeterapi. Hver gruppe havde terapisessioner hver dag over en 14-dages periode. Terapien var baseret på terapiformen ACT.

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. Metoden er videreudviklet på DIGNITYs klinik på Østerbro, og på Røde Kors asylcentre under projektfasen, så den passer til brug blandt udsatte flygtningegrupper.

Forløbene har ikke haft fokus på at mindske symptomerne eller ubehaget hos de deltagende. Derimod har fokus været på at gøre deltagerne i stand til at leve med symptomerne og ubehaget, for på den måde at opnå højere livskvalitet.

- Det er meget almenmenneskeligt, at man forsøger at undgå de ting, der er svære. Og selvom undgåelsen måske kan fungere som en lettelse for en i begyndelsen, så ender det med at spænde ben for det liv, man egentlig ønsker at leve, forklarer David Oehlenschläger.

Et eksempel på dette kan være manden, der forsøger at undgå at færdes udenfor, fordi han er bange for at støde på en politibetjent, og på den måde få flashbacks til den tortur, som myndighederne har udsat ham for i hjemlandet. Men denne undgåelse fører også til, at manden går glip af sprogundervisning, sociale arrangementer og oplevelse, samtidigt med at hans tendens til flashbacks ikke bliver mindre.

- ACT har altså fokus på at give den enkelte de nødvendige redskaber og øvelser, så han eller hun kan tackle de svære situationer. Det kan blandt andet bestå af mindfulness, spænd-slap af-øvelser, og vejrtrækningsøvelse, siger David Oehlenschläger.

Brugbar terapi
Ud af de 71 henviste gennemførte 35 deres gruppeforløb hos DIGNITY, opdelt i 6 grupper. Hos Røde Kors Asyl blev 10 henvist og inddelt i to gruppeforløb, hvor alle gennemførte.

Analysefirmaet LG INSIGHT har efterfølgende foretaget en evaluering af projektet baseret på interviews med 19 af deltagerne. Evalueringen har ikke set på den kliniske effekt af terapien, da terapien blev udviklet løbende og resultaterne fra de forskellige grupper derfor ikke kan sammenfattes.

LG INSIGHT fandt dog, at deltagerne var glade for at bryde ud af deres isolation, og møde andre mennesker med lignende problemer. Derudover var de glade for de mange brugbare øvelser og teknikker, de lærte, når det kom til at håndtere symptomer og ubehag. LG INSIGHT vurderer også, at gruppeforløbene kan forankres i det kommunale system.

- Det er vores håb, at arbejdet ikke stopper her, men at vi kan videreudvikle på resultaterne og arbejde på tværs af de forskellige instanser i kommunerne og i asylsystemet, så denne udsatte gruppe får den rettidige hjælp, de har behov for, siger David Oehlenschläger.

På baggrund af forløbene har DIGNITY udviklet en manual i brugen af ACT overfor traumatiserede flygtninge.

Konklusionerne fra projektet blev fremlagt på en en-dagskonference i København i slutningen af januar. Manualen kan downloades her.

Projektet var støttet af Det Obelske Familiefond, og er blevet gennemført i samarbejde med Dansk Røde Kors.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.