Stop med at tvinge traumeramte flygtningefamilier ud i fattigdom


Af David Oehlenschläger, psykolog og chef for rehabilitering i DIGNITY 


Findes der fattigdom i Danmark? Det korte svar er ja. For eksempel blandt nytilkomne flygtninge og indvandrere, der lever på den såkaldte integrationsydelse – en ydelse lavere end kontanthjælp.

En ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at langt de fleste familier på integrationsydelse lever under eksistensminimummet. Det vil sige det minimum, der skal til for at kunne betale for de allermest basale ting som mad, tøj, medicin og et sted at bo.

Ifølge undersøgelsen ligger en familie med to børn 2.384 kroner under Rockwool Fondens minimumsbudget, det vil sige et beskedent og nødvendigt forbrugsniveau. En familie med tre børn ligger 5.361 kr. under. Alle familierne i undersøgelsen lever under Danmarks Statistiks nye indikator for relativ fattigdom.

Hos DIGNITY -  Dansk Institut Mod Tortur ser vi det tydelige problem hos vore egne klienter. Vi ser eksempler på, at de i desperation spørger vores behandlere, om de kan låne 100 kroner til medicin. Vi ser, hvordan de aflyser terapiforløb, fordi de ikke har råd til busbilletten. Vi hører, hvordan de må prioritere mad til de yngste frem for de ældste børn, og hvordan de store børnefamilier lever i et-værelses lejligheder, hvor der aldrig er ro – hverken for børnene eller forældrene, der udover de daglige bekymringer om økonomi også skal håndtere traumer efter tortur, krig og flugt. Vi ser en reel fattigdom blandt de traumeramte, og som vores erfarne behandlere pointerer, så har det aldrig været værre end nu.

Disse familier lider ikke af en ”krævermentalitet”. De forventer ikke, at alt bliver serveret på et sølvfad for dem. De går i behandling hos DIGNITY, fordi de har et stort ønske om at få det bedre og kunne klare sig selv – men samtidigt med, at de skal finde kræfter til at komme godt igennem et krævende, men vigtigt behandlingsforløb, skal de bekymre sig om hvordan de får råd til aftensmad til deres børn. Det er et umenneskeligt og kontraproduktivt pres.

Disse mennesker har, som alle andre borgere i dette land, som minimum ret til at få hjælp til at kunne opretholde et eksistensminimum, hvis ikke de selv kan. Det står i Grundloven, og det er slået fast af Højesteret. Og som det ser ud nu, opfylder integrationsydelsen ikke det minimumskrav.

Cirka 50.000 mennesker i Danmark lever på integrationsydelsen, heraf er 20.000 børn fordelt på 8.000 familier. Institut for Menneskerettigheder anbefaler i forbindelse med deres nye undersøgelse, at regeringen og kommuner sikrer et eksistensminimum for børnefamilier på integrationsydelse, og at der indføres et retskrav på tilskud til nødvendige udgifter til sygebehandling, medicin mv. for personer på integrationsydelse. Det kan vi kun bakke op om. Integrationsydelsen er en kæp i hjulet for de traumeramte familiers rehabilitering, og vi risikerer, at de bliver skubbet længere væk fra integration, job og egenforsørgelse. Det er ingen i samfundet tjent med.

Indlægget blev bragt i Politiken søndag d. 14. oktober

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.