Social vagthund løber med DIGNITY Prisen 2017

Mads Krøger Pramming, dansk advokat med speciale i socialret, er dette års modtager af DIGNITY Prisen. Han får prisen for med ildhu og utrættelighed at bane vejen for værdighed, håb og genoprejsning for nogle af de mest udsatte borgere i Danmark. Prisen blev overrakt af DIGNITY på den Franske Ambassade fredag.

Årets modtager af DIGNITY Prisen, Mads Krøger Pramming, advokat med speciale i socialret, er en sand vagthund for dansk retssikkerhed. Han modtager prisen for sit utrættelige arbejde for værdighed og retfærdighed for landets borgere, hvoraf nogle er blandt samfundets svageste og mest udsatte.

- Jeg er ufatteligt glad og helt utroligt stolt over at modtage DIGNITY Prisen. For mig er det et kæmpestort skulderklap. Vi, der arbejder inden for det socialretlige område, taber mange sager. Derfor er jeg ekstra glad for, at der er organisationer som DIGNITY, der værdsætter og anerkender mit arbejde, siger Mads Krøger Pramming.

Prisen blev overrakt på Den Franske Ambassade i København fredag eftermiddag. I motivationen for modtager af årets pris sagde Karin Verland, direktør i DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur:

- Selv i et velfungerende velfærds- og retssamfund som det danske er der blinde vinkler, som kalder på opmærksomhed og forandring. Der findes mennesker, som falder igennem det sociale sikkerhedsnet. De oplever, at de bliver behandlet uværdigt og umenneskeligt af "systemet". Mads Krøger Pramming fører sager for torturofre, PTSD-ramte veteraner, hjemløse immigranter, syge og nedslidte arbejdstagere, whistleblowere og andre udsatte borgere. Nogle af dem er kommet i klemme i social- og beskæftigelsessager. Andre har oplevet, at de ikke er blevet forstået eller lyttet til, sagde Karin Verland.

- Mads er et fyrtårn for menneskelig værdighed og retfærdighed, og derfor er han modtager af dette års DIGNITY Pris.

Advokat for Slagelse-søstre
Juryen lagde i deres valg af modtager særlig vægt på, at Mads Krøger Pramming ikke alene har skabt resultater, der har betydet genoprejsning, håb og værdighed for det enkelte menneske.

Hans resultater som advokat har også skabt forandringer på det institutionelle plan og dermed banet vejen for, at mange andre udsatte borgere kan få genoprejsning, retfærdighed og værdigheden tilbage.

Senest i sagen, hvor Slagelse Kommune i juni måned i år blev dømt til at betale erstatning til tre søstre, som over en årrække gennemlevede misbrug og massivt omsorgssvigt i deres plejefamilie. Sagen blev rejst på baggrund af Menneskerettighedskonventionen, hvormed forældelsesfristen bortfaldt.

Mads Krøger Pramming var blandt tre nominerede til årets pris. De to andre nominerede var Nagieb Khaja, dansk journalist og krigskorrespondent, og den dansk-syriske læge, debattør og menneskerettighedsaktivist Haifaa Awad.

I år havde DIGNITY inviteret danskerne til at stemme på en kandidat via Facebook. Efterfølgende udpegede en jury den endelige modtager af prisen blandt de tre nominerede, der fik flest stemmer.

Juryen bestod i år af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, chefredaktør på Weekendavisen Martin Krasnik, den franske ambassadør i Danmark François Zimeray, formand for DIGNITYs bestyrelse Peter Kragelund og direktør i DIGNITY Karin Verland.

Fransk ambassadør: Pris minder os om, at der er sager, der skal kæmpes for
Som menneskerettighedsforkæmper, advokat og tidligere menneskerettighedsambassadør for Frankrig, betyder det meget for Frankrigs ambassadør i Danmark, François Zimeray, at lægge hus til overrækkelsen af prisen:

- Efter min mening skal en ambassade ikke kun repræsentere sit land, men også forsvare principper og værdier. Frankrigs ambassade skal være et hus, der repræsenterer menneskerettighederne. Denne pris minder om, at selv i Europa og selv i de mest udviklede lande er der stadig sager, der skal kæmpes for, og mennesker, der skal opmuntres i deres kamp.

Det er 6. gang, at DIGNITY med prisen hylder en person eller organisation, der har gjort en forskel i kampen mod tortur eller anden form for nedværdigende og umenneskelig behandling.

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.