DIGNITY mener: Selvfølgelig skal der trækkes en rød linje overfor Trump

Internationalt set er Danmark pionér i kampen mod tortur. Det efterlader os med et stort ansvar. Vi skal udvise principfasthed og sige fra over for selv store globale spillere.

Derfor er det ikke godt nok, når den danske regering nægter at trække en streg i sandet over for Præsident Trump. Det blev ikke desto mindre konklusionen på onsdagens samråd, som Alternativet havde indkaldt til for at få Danmark til at sige klart fra overfor Trumps ønske om at genindføre tortur.

På samrådet sagde Udenrigsminister Anders Samuelsen: ”Så længe Trump bare taler om tortur og ikke gennemfører det i praksis, ser den danske regering ingen grund til at forholde sig til en hypotetisk situation”.

Problemet er bare, at ord har magt. Og når verdens mest magtfulde mand holder liv i myten om, at tortur er en effektiv forhørsmetode og et brugbart middel i indsatsen mod terrorisme, så har det konsekvenser for den globale kamp mod tortur.

Historisk set har USA haft ønske om at fremme rettigheder og demokrati internationalt, og har på grund af deres position haft en vigtig løftestang overfor stater, der har forbrudt sig mod netop menneskerettighederne. Hvis lederen af den frie verden nu kan blåstemple tortur fuldstændigt uimodsagt, hvad skulle så afholde disse stater fra at gøre det samme?

Vi mener, at det er vigtigt at sige fra, inden skaden sker. Vi skal trække den røde linje nu, og derved sende et klart og tydeligt signal til USA om, at vi som allieret ikke vil acceptere nogen former for tortur eller anden umenneskelig behandling.