Sådan hjælper vi torturofrene

Socialrådgivere, fysioterapeuter, læger og psykologer. Som torturoverlever i behandling hos DIGNITY bliver man hjulpet på både de helt praktiske, fysiske og mentale planer. Læs med her og bliv lidt klogere på, hvordan det foregår.

Foto: Modelfoto.

Fysioterapien
Fysisk tortur kan have store, meget alvorlige konsekvenser for offerets bevægeapparat (altså knogler, led og muskler). For eksempel kan stresspositioner, hvor offeret bliver tvunget ud i ubehagelige (og efter kort tid ulidelige) stillinger i flere timer i træk, ødelægge nerver og led i arme og ben. Smerterne efter torturen kan være ubærlige, og man kan bagefter være ude af stand til at bevæge sig som man kunne før. Sådan noget som at række armen op efter smørret i supermarkedet, eller gå ned af trapperne i opgangen, kan være en kamp. DIGNITYs fysioterapeuter hjælper den enkelte med at klare dagligdagens fysiske aktiviteter. Det sker blandt andet med undervisning i kropsbevidsthed, fysiske øvelser, øvelser i smertehåndtering og manuel behandling af muskler og led.


Socialrådgivning
Det kræver en del af den enkelte selv, hvis rehabiliteringen skal lykkes. Der bliver brugt mange menneskelige ressourcer og meget energi under forløbet. Og det kan være rigtig svært at koncentrere sig om at få fortalt psykologen om alt det svære, eller at have energi til fysioterapeutens øvelser, når man samtidigt har svært ved at finde penge til aftensmaden, bekymrer sig om møderne på kommunen, eller går og føler sig ensom og isoleret i dagligdagen. Det er her, socialrådgiverne kan hjælpe. Og det kan være med alt lige fra hjælp til at forstå reglerne om ressourceforløb og jobsøgning, til kontakt til en besøgsven.

Lægehjælp
Fysisk tortur kan føre til alvorlige fysiske lidelser. Og det gælder ikke kun tortur i form af tæsk, voldtægt, kvælning, mm. Det gælder også den tortur, hvor offeret for eksempel bliver nægtet tilstrækkelig mad og vand, eller holdes vågen 24 timer i døgnet med lys og høj musik. Torturen kan for eksempel føre til infektioner i mave-tarmkanalen og urinvejene, hjerneskader, skader på øjnene, høreskader, lammelser, ardannelser, brud på knogler, kønssygdomme og andre sygdomme, man kan være blevet smittet med under torturen. Alt sammen lidelser, der skal tages hånd om af en læge. Samtidigt kan en lægeundersøgelse være med til at dokumentere, at den enkelte rent faktisk har været udsat for tortur.


Psykoterapi
Ved hjælp af psykoterapi får den traumatiserede flygtninge mulighed for at arbejde med de psykiske problemer efter tortur og de tab, der ofte følger med. Mange har for eksempel PTSD, angst, depression, koncentrationsbesvær, mareridt og meget andet. Målet med terapien er at mindske traumerne og hjælpe klienten med at få et aktivt, socialt liv igen. Det gøres blandt andet ved hjælp af eneterapi, gruppeterapi, eksponeringsterapi og psykoedukation, hvor den enkelte får konkret viden om traumer og reaktionsmønstre, og om hvordan hun kan tackle dem. Det kan for eksempel være, at en kvindelig klient får angstanfald, når hun hører sirener. Hos DIGNITY lærer hun, hvad der sker i kroppen, når dette sker og hvad hun kan gøre for at få mere kontrol over det.

(Og så skal det for en god ordens skyld nævnes, at behandlingen ikke ville være meget værd uden vores dygtige og professionelle tolke).

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.