NEBRAS terapimetode

Terapimetode med livslinje til behandling af toturofre

Hos NEBRAS bliver klienterne bedt om at lave en livslinje, hvor blomster symboliserer gode minder fra deres liv, mens sten symboliserer dårlige minder. DIGNITY forsøger hele tiden at uddanne flere fagfolk i at bruge metoden, og sidste år blev 12 psykologer i Tunesien trænet i terapiformen, der viser gode resulta¬ter hos torturofrene. Foto: Mathias Løvgreen