Nu tør vi tro på, det nytter

DIGNITY har netop afsluttet et stort, tre-årigt projekt fokuseret på traumeramte familier i Gellerup og Mjølnerparken. Et vigtigt element i projektet var kapacitetsopbygning af de mange lokale professionelle ildsjæle, der hver dag knokler for at forbedre forudsætningerne for den udsatte målgruppe. Vi har talt med to af de professionelle, der har fået gavn af kurset.

Af Kirsten Dall Hjøllund

- Jeg tænker anderledes nu. Jeg er begyndt at spørge mere ind til familierne, også om de svære ting. Folk vil faktisk gerne fortælle. Og når man har lyttet til dem, siger de tak, fordi du lyttede.

Hacer, 39 år, socialpædagog og sosu-assistent på Folkesundhed Vest i Gellerupparken ved Aarhus, fortæller hvad hun har fået ud af at være med på DIGNITYs kompetenceudviklingsforløb.

Hun har sammen med kollegaen Fatima været på DIGNITYs kursusforløb, hvor de blandt andet fik mere viden om målgruppen, kulturforskelle og familiemønstre, og om traumer og PTSD. Samtidigt fik de mulighed for at lære nogen af de mange andre professionelle i boligområdet at kende.

Svært at fastholde beboerne
Til dagligt arbejder de begge med nogle af de mest udsatte grupper i Gellerupparken. Sammen med fem andre kolleger på Folkesundhed Vest tilbyder de årligt sundhedsforløb til 3-350 beboere.

Målgruppen er mennesker med KOL, diabetes eller hjerte-kar sygdomme - med enten somalisk, tyrkisk eller arabisk baggrund. Undervisning og træning foregår på modersmålet.

Udover de forskellige helbredsproblemer, er gruppen præget af fattigdom, manglende netværk og sprogkundskaber. Dertil kommer, at mange af dem bærer rundt på svære traumer fra før de ankom til Danmark.

- De føler, de sidder fast i systemet, og har svært ved at se en fremtid. De har svært ved at finde håbet, og bekymrer sig om hvad fremtiden skal bringe, fortæller 24-årige Fatima Ali, der er uddannet indenfor sundhed og ernæring, og som med sine sprogkundskaber tager sig af gruppeforløbene på arabisk.

Et forløb består af ti mødegange, og der er her fokus på læren om sygdom, kost, motion og træning. Og så er der en times fysisk aktivitet hver gang – hvilket foregår i centerets motionsrum. ¨

Men det er en stor udfordring at fastholde beboerne i forløbene.

- Særligt den traumatiserede målgruppe med PTSD, der kan lide af koncentrationsbesvær og hukommelsestab og så videre. De er svære at fastholde, forklarer Hacer.

Videoindkaldelser og story-telling
Et gennemgående fokuspunkt på DIGNITYs kompetenceforløb har været, at deltagere skulle udvikle og afprøve et forandringsinitiativ, som ville gøre en positiv forskel i deres daglige arbejde. Fatima og Hacer besluttede sig for, at problemet med at fastholde borgerne, skulle være den problemstilling de ville gøre noget ved i deres arbejde med at ændre daglig praksis.

- Forløbet gav os blod på tanden i forhold til at prøve nye ideer af, siger Fatima.

Det førte blandt andet til, at teamet begyndte at bruge små videoindkaldelser til beboerne.

Inden hver mødegang sender Hacer en lille videohilsen til beboerne, hvor hun minder dem om, at de skal komme i morgen, og hvad mødet kommer til at handle om. Det virkede godt for særligt de tyrkiske borgere.

- Vi oplever, at de kommer herind i højere grad, og hvis ikke de kan, så melder de afbud frem for bare at blive væk. De synes, det er en god og sød måde at gøre det på. Og det gør det også nemmere for de borgere, der ikke kan læse. Så det er vi fortsat med, sige Hacer.

Det fungerede dog ikke for den arabiske gruppe, så her forsøgte teamet sig med en anden idé. Til hver undervisningsgang skriver de nu en kort historie med den opdigtede kvinde Aisha som hovedperson. Aishas udfordringer afspejler beboernes, og de kan reflektere over deres egne udfordringer gennem hende. For eksempel har Aisha diabetes og problemer med at sove om natten.

- Og så spørger vi så hvordan de ville hjælpe Aisha, og om de selv kan få glæde af de råd. Beboerne er meget interesserede i Aisha og vil gerne følge hende, siger Fatima.

Udover, at Aisha hjælper med at fastholde beboerne i forløbet, så tager beboerne også i højere grad del i undervisningen, når Aisha ”er med.”

- Det har gjort dem mere aktive i undervisningen, og de kan huske mere fra undervisningen. Når vi spørger dem, hvad de lærte sidst, så er det Aishas historie de genfortæller, siger Hacer.

Større motivation i arbejdet
Fastholdelse i forløb og mere engagerede deltagere er ikke det eneste, de to har fået ud af kompetenceforløbet.

Særligt for Fatima har det betydet mere motivation på det professionelle plan. I sine forløb har hun personligt kontakt med mange syriske flygtninge med traumer, PTSD, og depression, og det kan være en tung målgruppe at arbejde med. Derfor har kompetenceforløbet været vigtigt for hende, fordi det, fra dag ét, var præget af mantraet: Se gruppen som overlevere – ikke ofre.

- Jeg var begyndt at være meget tynget af beboernes historier, jeg begyndte at tage det med hjem, sad ved bordet ved min familie og havde skyldfølelse over, at jeg havde det så godt, når jeg vidste, at de havde det så skidt. Jeg tænkte: Nytter det overhovedet? Jeg følte en afmagt. Men mantraet om at se dem som overlevere og ikke ofre vendte det hele på hovedet for mig. Man må se situationen som et vilkår, og så handle derfra. Det er selvfølgelig stadig synd for dem, men man må se på hvordan man kommer videre derfra. Og jeg er blevet bedre til at have mig selv med i det. At tro på, at det nytter. Nu kan jeg bedre tage hjem fra arbejde uden at tage de tunge tanker med. Så forløbet har også givet mig en motivation og gjort, at jeg er tilstede på en bedre måde, når jeg så endelig er på arbejde, fortæller hun.

Efter kursusforløbet, hvor de også lærte andre professionelle fra området at kende, er nye samarbejder på tværs begyndt at blomstre op.

- Vi har påbegyndt flere samarbejder med andre i Gellerup. For eksempel sundhedsplejerskerne, hvor vi sammen skal lave et træningsforløb til kvinder, der lige har født, siger Fatima.

Efter kompetenceforløbene har Fatima og Hacer en række gode råd til andre, der arbejder med samme målgruppe som de selv.

- Kend målgruppen og kend deres udfordringer. Lad være med at antage ting på forhånd. Vær nysgerrig og spørg ind til hvordan de har det, siger Fatima.

- Og hver nysgerrig på jeres netværk. De arbejder med de samme borgere, og man er nødt til at arbejde sammen for at løse problemerne. Man er ikke alene om det, slutter Hacer.

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.