Menneskerettighedskonventionen må aldrig blive syndebuk

Karin Verland, direktør i DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur til DF: Det er forkert at melde Danmark ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Martin Henriksen (DF). At Menneskerettigheds-konventionen er inkorporeret i dansk ret beskytter også danskerne mod tortur, slaveri og anden nedværdigende behandling.

Vi skal være stolte af, at Danmark har inkorporeret Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk lovgivning. Vi er et oplyst land, der går foran og kerer os om vore borgere i både ind- og udland og deres grundlæggende frihedsrettigheder.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention beskytter borgernes grundlæggende frihedsrettigheder. Derfor er det et helt fatalt fejltrin, når ledende medlemmer af Folketinget gør konventionen til syndebuk for mangel på kontrol med indvandring og kriminalitet.

Når konventionen bliver brugt imod dens hensigt, som er at beskytte borgere mod overgreb, så er det faktisk et overgreb mod selve ideen bag konventionen. Historien har vist os talrige gange, at det er nødvendigt, med en effektiv beskyttelse af borgernes rettigheder.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev født i efterkrigstiden efter nogle af de værste krigsforbrydelser, som vi overhovedet har været vidne til.

Hvis vi blot med et snuptag melder os ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og fjerner den fra dansk lov, ville dette starte en glidebane, der i sidste ende risikerer at ramme os selv. Desværre fordi historien har vist os, at stater ikke altid er de bedste til selv at føre kontrol og tilsyn med, at menneskerettighederne overholdes.

Selv i et gennemreguleret samfund som det danske, er der eksempler på, hvor galt det kan gå, når tilsynet svigter.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er fra 1950 og har til formål at beskytte borgere mod overgreb på menneskerettighederne og sikre grundlæggende frihedsrettigheder. Konventionen er gjort til en del af dansk ret.

Blandt de rettigheder, som Menneskerettighedskonventionen har til hensigt at beskytte er ”ret til livet, forbud mod tortur mv., forbud mod slaveri og tvangsarbejde, ret til frihed og sikkerhed, ret til retfærdig rettergang, ingen straf uden hjemmel, ret til respekt for privatliv og familieliv, ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, ret til at indgå ægteskab og adgang til effektive rets midler.”

Hvis man mener, at ens rettigheder er blevet overtrådt af staten, kan man indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.