En mangeårig frontfigur i kampen mod tortur er gået bort

En af pionererne og foregangsmændene inden for rehabilitering af torturofre, professor og læge Bent Sørensen, er afgået ved døden den 30. juli 2017 i sit hjem i Skodsborg. Han blev 93 år.

Bent Sørensen var anerkendt i hele verden som ekspert i brandsårsbehandling og plastikkirurgi, men han brugte de sidste 40 år af sit liv til at kæmpe for torturofres rettigheder over hele verden og i Danmark.

Bent Sørensen var en del af den spydspids, der tilbage i 1980’erne og på initiativ af hans fremtidige hustru Inge Genefke, skabte DIGNITY (dengang kendt som RCT, Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre). RCT kunne som et af de første steder i verden tilbyde specialbehandling til mennesker, der har været udsat for tortur, og Bents lægelige baggrund bidrog til, at denne behandling blev en realitet.

Han vil blive husket for sin evne til at bruge sin lægefaglige ekspertise i sin principfaste og urokkelige støtte til dem, der har gennemlevet de frygteligste overgreb på den menneskelige værdighed, samt for sin imødekommende og konstruktive tilgang til alle han mødte.

– På trods af sin høje alder var Bent både vittig, skarp og initiativrig, og vi mister med ham en principfast og indædt forkæmper for værdighed og retfærdighed. Jeg vil personligt komme til at savne Bent, som jeg igennem mine år i DIGNITY kom til at lære at kende og holde meget af, siger Karin Verland, direktør i DIGNITY.

Opgav aldrig kampen
Bent Sørensen var en stor stemme i kampen mod tortur, og han nåede i sit arbejdsliv både at blive formand for RCT’s bestyrelse, medlem af FN’s Komité mod Tortur (CAT) samt Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT). Han var blandt de første medlemmer af begge komitéer, og hans utrættelige arbejde gennem mere end ti år har bidraget til, at disse har udviklet sig til stærke, globale forkæmpere for torturofres rettigheder. I FN’s Komité mod Tortur anerkendes Bent Sørensen især for altid at sætte ofrenes behov i højsædet, og han stillede uophørligt medlemsstaterne til regnskab for, hvad de gjorde for at sikre rehabiliteringstilbud til torturofrene.

Sammen med sin hustru Dr. Inge Genefke spillede han tillige en fremtrædende rolle i det globale samfund, som i dag udgør Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre (IRCT), et netværk bestående af over 150 centre, som hvert år tilbyder rehabilitering af mere end 100.000 torturofre i 75 lande.

I sit mangeårige arbejde mod tortur mødte Bent Sørensen mange mennesker, der havde været udsat for usigelig ondskab, og som havde brug for hjælp. Takket være hans menneskelige engagement, hans humanistiske tilgang og hans store lægefaglige viden opgav han aldrig kampen, og forblev tro mod sin mission – at hjælpe disse mennesker bedst muligt. Bent forblev aktiv lige til det sidste – blandt andet med arbejdet i Anti-Torture Support Fund, og i den offentlige debat. Samtidig holdt han i mange tilfælde kontakten til forbundsfæller og ikke mindst tidligere klienter, som helt til det sidste nød godt af hans støtte.

– På vegne af alle os og alle de mennesker, for hvem Bent Sørensen har gjort en forskel, vil vi gerne sige tak for alt. Jeg sender varme tanker til Bents nærmeste, særligt Inge, i denne svære tid, udtaler Karin Verland.