Kortvarig terapi i nærområderne gør stor forskel for traumatiserede flygtninge og torturofre

Færre symptomer på PTSD og mindre angst og depression. Nyt DIGNITY studie viser signifikante resultater ved brugen af Narrative Exposure Therapy blandt torturofre og krigsflygtninge i Mellemøsten og Nordafrika. Og det er en gave for regionen, mener libanesisk psykolog.

Foto: Jens Honore. 

Af Gry Josefine Løvgren.

”Terapien har gjort mig til en social person. Jeg er ikke bange mere.”

Sådan siger én af de mange hundrede mennesker, der har været igennem det kortvarige terapiforløb Narrative Exposure Therapy (NET) i forbindelse med DIGNITYs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika.

DIGNITY har nu undersøgt effekten af terapiformen, og resultaterne er netop blevet udgivet i det videnskabelige tidsskrift Torture Journal.

- Resultaterne er højsignifikante for både PTSD, angst og depression. Det viser, at der er positive effekter af at sætte ind med traumebehandling allerede i nærområderne siger Ane Kirstine Viller Hansen, sundhedsfaglig ekspert i DIGNITY og førsteforfatter på studiet.

Terapiformen går i korte træk ud på, at klienten laver en livslinje, hvor blomster skal markere de gode oplevelser og sten de dårlige. Ved at strukturere de traumatiske oplevelser kan klienten lagre dem de rette steder i hukommelsen, så de ikke konstant og ukontrolleret vender tilbage som flashbacks. NET kan desuden gennemføres ved få sessioner, hvilket gør, at den passer godt til flygtninge, som på grund af deres usikre status pludselig kan blive nødt til at rykke sig fra et det ene sted til det andet.

På tværs af regionen har DIGNITY derfor trænet lokale psykologer, terapeuter og andre sundhedsfaglige kolleger i at bruge terapiformen. Fra 2013-2016 er 44 sundhedsfaglige medarbejdere fra rehabiliteringscentre i Jordan, Palæstina, Egypten, Libanon, Irak, Tunesien, Libyen, Sudan og Syrien blevet oplært i NET, og efter træningen har behandlerne tilbudt terapien til en lang række kvinder og mænd med traumer fra tortur eller krig.

En af dem, der har modtaget træningen, og som er meget begejstret for terapiformen, er psykolog Marie Abdel Ahad, der arbejder på behandlingscenteret Restart i Libanon:

- Her i Libanon har vi rigtig mange traumatiserede klienter, hvoraf mange er flygtninge fra Syrien og Irak. Derfor er det enormt vigtigt, at vi har en terapiform, der dels er målrettet de klienter, men som også er godt teoretisk funderet og har en hurtigvirkende effekt, siger Marie, der de sidste fire år hyppigt har gjort brug af NET.

”Det er fantastisk. Jeg kan se det med mine egne øjne”
Før og efter terapiforløbene er der blevet indsamlet data på klienternes helbred, så effekten af behandlingsformen kunne undersøges. Effekten er størst, når man ser på PTSD-symptomer, og der er større effekt hos kvinder end mænd.

Resultaterne viser også, at klienterne selv følte sig ved bedre helbred og havde færre smerter efterfølgende. Og det resultat kan Marie Abdel Ahad kun nikke genkendende til:

-Efter terapien er mine klienters funktionsniveau markant forbedret. Flere bliver i stand til igen at kunne arbejde, og det bliver lettere for dem at tale om de traumatiske oplevelser, de har haft i deres liv.

Især fremhæver hun et eksempel med en mand, hvis traumatiske oplevelser gik helt tilbage til 5-års alderen og som har været igennem hele 22 sessioner med NET. Marie beskriver, hvordan der var en hel måned af sit liv, som manden ikke kunne huske, men henimod slutningen af terapien begyndte hukommelsen at komme tilbage til ham igen.

- Når man organiserer traumer, så kan alt komme frem. Det er et fantastisk arbejde. Jeg kan se det med mine egne øjne, lyder det fra Marie Abdel Ahad.

Vigtigt med tillid i en ustabil region
Foruden at mindske klienternes symptomer er et af håbene for NET også, at klienternes tidslinjer kan udgøre bevismateriale for de menneskerettighedskrænkelser, de er blevet udsat for.

Men tanken om at skulle bruge det til andet end noter i terapiforløbet, kan ifølge Marie Abdel Ahad være skræmmende for mange klienter.

Det usikre politiske miljø og de tætte forbindelser landene imellem gør, at klienterne har svært ved at stole på deres omgivelser, og mange er derfor tilbageholdende med at skrive alle hændelser ned samt vise deres noter til andre:

-Jeg havde en klient som ikke engang ville tage hans notesbog med hjem. Han var bange for, at den ville blive taget ved et checkpoint, og at de ville komme til at vide alt om ham. Derfor er hans bog låst inde på centeret.

Alligevel er Marie Abdel Ahad ikke i tvivl om, at NET er et skridt i den rigtige retning, og at det i sidste ende handler om at opbygge tilstrækkelig tillid med klienterne.

Hos DIGNITY I Danmark er man også begejstret over resultaterne med NET, og næste skridt bliver derfor at udvide projektet til også at omhandle de mange børn, der har brug for traumebehandling i flygtningelejrene i nærområderne.

DIGNITYs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af:

 

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.