Kampen mod tortur i fokus under dansk formandskab

I går overtog Danmark officielt formandskabet i Europarådets Ministerkomité. Med sig har Danmark et formandsskabsprogram og fem prioriterede arbejdsområder – ét af dem er bekæmpelsen af tortur i Europa.

Tortur og anden umenneskelig eller nedværdigende behandling er fortsat et problem i mange europæiske lande. Derfor er kampen mod tortur også en af prioriteterne, når Danmark officielt indleder sit seks måneder lange formandskab for Europarådet.

- Det er meget positivt, at Danmark fortsat danner fortrop i kampen mod tortur og især, at der bliver sat særligt fokus på bekæmpelse af tortur i politiets varetægt og under varetægtsfængsling, siger chefjurist i DIGNITY og medlem af Europarådets Komité for Forebyggelse af Tortur (CPT), Therese Rytter.

I samarbejde med DIGNITY og med støtte fra Europarådets Komité for Forebyggelse af Tortur (CPT) vil det danske formandskab sætte fokus på torturen netop der, hvor forekomsten er størst: nemlig når en person befinder sig i politiets varetægt eller under de tidligere faser af varetægtsfængslingen.

Det er netop på disse stadier af efterforskningen og straffeprocessen, at torturen hyppigst forekommer - i form af fremtvingelse af tilståelser. Det viser årtiers erfaringer fra CPT’s inspektioner af politistationer og detentionscentre i Europarådets medlemsstater.

- Det mest effektive værn mod tortur og umenneskelig behandling har vist sig blandt andet at være introduktionen af retsgarantier for anholdte personer, herunder retten til at kontakte en advokat, retten til at underrette sin familie om anholdelsen og retten til at få foretaget en lægeundersøgelse. Hertil kommer naturligvis retten til at blive stillet for en dommer, fortsætter Therese Rytter.

Sideløbende har der de seneste år været fokus på politiets efterforsknings- og afhøringsmetoder. Erfaringen har vist, at stater som tillægger tilståelser en væsentlig bevismæssig værdi skaber et incitament for myndighedspersoner, som er involveret i efterforskningen, til at anvende fysisk eller psykisk tvang for at få en tilståelse ud af folk. CPTs klare anbefalinger her er, at politiafhøringer skal have til formål at opnå præcise og troværdige oplysninger for at nå frem til sandheden, og ikke blot for at opnå en tilståelse.

Mellemstatslig konference i København
Danmark vil blandt andet sætte fokus på problemstillingen ved en mellemstatslige konference i København i marts 2018.

Her vil temaet være bekæmpelse af tortur i politiets varetægt og under de tidligere faser af varetægtsfængsling. Alle Europarådets 47 medlemslande har forpligtet sig til at forebygge tortur, og der vil på konferencen være fokus på at dele gode, nationale erfaringer og skabe en åben dialog omkring de udfordringer, der kan være på området.

Danmarks formandskab løber frem til maj 2018.

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.