Kære politikere, brug valget som en ny start og tag et opgør med paradigmeskiftet

Nu er stemmerne talt op, og valgfestens konfetti har lagt sig. Nu bør vi stoppe op, se hinanden og os selv i øjnene og spørge, om vi er på vej til at blive nogen, vi ikke har lyst til at være.

Det såkaldte paradigmeskifte er udtryk for en uværdig behandling af nogle af samfundets allersvageste mennesker. Det er ikke sådan, vi er. Så lad os se folketingsvalget som en ny begyndelse og tage et opgør med paradigmeskiftet.

Loven, som blev vedtaget i februar og trådte i kraft 1. marts, betyder blandt andet, at der fremover kun vil blive givet midlertidige opholdstilladelser til flygtninge. Det skaber en ufattelig usikkerhed i deres hverdag og fjerner incitamentet til at indgå i integrationstiltag, danskundervisning og behandlingsforløb. Samtidig blev integrationsydelsen - som i forvejen var på et niveau, hvor det var svært for mange at få den daglige økonomi til at hænge sammen – yderligere sænket og omdøbt til ”hjemsendelsesydelse”. Der blev indført et månedligt loft over antallet af familiesammenføringer. Det betyder, at mange flygtninge lever i frygt for, hvad der skal ske med de familiemedlemmer, der stadig er i hjemlandet.

Det er uværdigt.

Hos DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur har vi siden 1982 behandlet mennesker, der har været udsat for tortur, og forsket i konsekvenserne af tortur og traumer for det enkelte menneske, dets familie og for samfundet. Vores klienter bliver ramt benhårdt af paradigmeskiftet, og det mærker vores læger, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere i høj grad i den daglige behandling.

Det er mennesker, der er flygtet fra krig, vold og tortur i håbet om at kunne skabe en bedre fremtid i et sikkert land – ofte fordi de har kæmpet for rettigheder og demokrati i de lande, de kommer fra. De lider i stort omfang af PTSD, og de er en af de absolutte tungeste patientgrupper.

For de mennesker, der modtager behandling hos DIGNITY, er behandlingen livsnødvendig. Men den frygt og usikkerhed, som paradigmeskiftet har skabt, skader vores mulighed for give dem den behandling.

En af vores behandlere fortæller for eksempel om en klient, der ikke har sovet i flere døgn af frygt for, om hans familie skal hjemsendes efter stramningerne. I sådan en situation er det ekstremt svært at tilbyde en meningsfuld behandling. Det eneste, vi kan gøre, er at være der for ham.

Andre klienter har svært ved at følge et behandlingsforløb, fordi den lave hjemsendelsesydelse betyder, at de ikke har råd til medicin eller til transporten ind til vores klinik på Østerbro.

Paradigmeskiftet har ført til en række afledte problemer hos klienterne, som vi er nødt til at behandle, inden vi kan behandle deres egentlige traumer. Det betyder, at vi ofte er hensat til psykologisk brandslukning. Vi kan simpelthen ikke rykke vores klienter på samme niveau, som vi kunne for bare to år siden.

I DIGNITY vurderer vi, at cirka en tredjedel af alle flygtninge i Danmark har været udsat for tortur. Det er kun en brøkdel af dem, der kommer i behandling hos os og får hjælp til at håndtere dagligdagens udfordringer. Der er mange flere flygtninge rundt omkring i landet, som både kæmper med traumer og nu også med konsekvenserne af paradigmeskiftet uden at få hjælp.

Vi kan ikke hjælpe alle verdens flygtninge, men vi bør tage vores ansvar alvorligt og behandle de, der kommer hertil på flugt fra krig og rædsler, med værdighed.

Så kære politikere, lad os bruge valget til at se os selv og hinanden i øjnene og spørge, om vi er ved at blive nogen, vi ikke har lyst til at være.

Og lad os så i stedet være et land, der behandler mennesker på flugt med værdighed og giver dem sikkerhed og tryghed. Lad os være et land, der giver flygtninge mulighed for at blive en del af samfundet og have en meningsfuld hverdag. Lad os tage et opgør med paradigmeskiftet.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.