‘Jeg elsker udfordringer!’

Eva Abu Halaweh arbejder utrætteligt for at forbedre andres liv. Selv når det bringer hendes eget liv i fare. Som højtagtet advokat har hun sikret store forbedringer på menneskerettighedsområdet i Jordan over de sidste 20 år – og hun er fortsat i gang.

Af Kirsten Dall Hjøllund.
Indlægget blev første gang bragt i juni 2016 på dignityinstitute.dk

På Eva Abu Halawehs første skoledag rådede hendes far hende til at ’studere flittigt og blive læge’. Hun gjorde som hun fik besked på. Delvist.

Efter få år i skole blev en række professioner præsenteret for eleverne. Doktor, bogholder, og dommer. Det sidste vakte genklang i Eva.

- Jeg syntes godt om ideen. I mit lokalsamfund var der ingen kvindelige dommere eller advokater så vidt jeg vidste. Men jeg kunne ikke diskutere det med min familie.

I hendes familie og i resten af det palæstinensiske flygtningsamfund hun er vokset op i i Jordan, var læge det ultimative karrieremål. Ingeniør var acceptabelt. Advokat hørte til på et langt lavere trin på prestigestigen.

Selvom titlen som advokat ville høste mindre respekt end titlen som læge, så holdt hun fast i sin ambition. Samme år som hun færdiggjorde gymnasiet, begyndte det lokale universitet at tilbyde en BA i Jura. Hun ansøgte og blev optaget.

Den 10. december 1993, to år før dimission, var hun gæst ved et offentligt arrangement på universitetet. Her mødte hun en berømt kvindelig advokat og menneskerettighedsaktivist.

- Jeg blev meget inspireret af hende, og besluttede fra denne dag at involvere mig i menneskerettighedsarbejdet. Og jeg har arbejdet inden for dette felt lige siden.

Over tyve år senere er hun medstifter og direktør for MIZAN Law Group for Human Rights, DIGNITYs partner i Jordan. I dag er hun på besøg i København for at diskutere udfordringer og muligheder i kampen mod vold og tortur med adskillige andre partnere fra mena-regionen.

Eva Abu Halaweh smiler meget. Hendes papirhvide tørklæde omkranser hendes milde og elskværdige ansigt. Intet i hendes fremtoning afslører, at livet som advokat og menneskerettighedsaktivist, bekæmper af æresdrab og vold mod kvinder i Jordan, er en farefuld beskæftigelse.

MIZANs arbejde
MIZAN Law Group for Human Rights blev grundlagt i 1998 af en gruppe advokater – deriblandt Eva. Før MIZAN blev dannet, modtog medlemmerne af gruppen hver især mange forespørgsler om gratis repræsentation fra ofre for menneskerettighedsovertrædelser.

- Vi fandt ud af, at problemet ikke blot handlede om et stort behov for gratis juridisk bistand. Lovene i sig selv beskyttede ikke mod brud på menneskerettighederne, og vi fandt det nødvendigt at arbejde for at reformere disse love, forklarer Eva.

I begyndelsen fokuserede MIZAN på den juridiske beskyttelse af ofre for menneskerettighedsovertrædelser i bred forstand. Men advokaterne fik langsomt opbygget særlig ekspertise inden for bestemte emner og grupper af ofre. For eksempel unge og udsatte børn, så som forældreløse eller børn født uden for ægteskab, udsatte udlændinge, torturofre, og kvinder udsat for diskrimination og vold. Eva Abu Halaweh finder det særligt berigende og vigtigt at arbejde med sidstnævnte gruppe.

- Jeg tror på, at der er en forbindelse mellem tortur og vold mod kvinder. Hvis en person for eksempel har levet i en familie hvor moderen var udsat for vold, så kan han måske ende med at være voldelig i sit fremtidige virke som offentligt ansat eller politimand.

Den 16-årige gravide pige med patroner i kroppen
Eva Abu Halaweh har mødt tusindvis af mænd, kvinder og børn igennem sit arbejde. Mindet om en ung pige, offer for æresdrabsforsøg, står særligt tydeligt.

- I 1999 modtog jeg et opkald fra en kvinde, som fortalte mig at en 16-årig pige var blevet bragt til politistationen. Hun var gravid som resultat af en voldtægt, og var blevet skudt af sin egen familie otte gange.

Pigen havde stadig patroner i kroppen efter første, korte behandling på hospitalet. De sad i hendes mave og i hendes nakke. Eva fik sendt hende til et andet hospital, hvor kun kunne komme sig. Men så fik familien nys om, at Eva var pigens advokat.

- De begyndte at true mig. De sagde, at de ville skyde mig ligesom de havde skudt hende. De ringede til mit kontor og til min familie. Min familie var meget bange og holdt mig indendørs.

Eva blev indenfor. Men kun I tre til fire timer.

- Så sagde jeg til min familie: Det går ikke, jeg kan ikke blive her. Det her er mit arbejde!

Eva besøgte pigen, og fik hende overført til et militærhospital, så hun kunne komme sig - i sikkerhed. I 1999 var der ingen krisecentre for kvinder i Jordan, og MIZAN var nødt til at bede om hjælp fra regeringen. Pigen blev efter hospitalsopholdet sendt til et fængsel i ’beskyttelsesvaretægt’, mens Eva og MIZAN-gruppen arbejdede på hendes sag.

- Jeg besøgte hende i fængslet. Hun græd. Jeg spurgte: Hvorfor græder du? Hun sagde, det var fordi alle de andre fanger havde penge til at købe is, og hun havde ingen. Det rørte mig dybt, og mindede mig om hvor naive og uskyldige mennesker kan være.

Eva gav pigen penge til is. MIZAN repræsenterede pigen i sagen mod de familiemedlemmer, der havde forsøgt at slå hende ihjel. MIZAN reparerede båndet mellem pigen og hendes mor, og gjorde det muligt for pigen at vende hjem igen efter fødslen. Eva Abu Halaweh har stadig kontakt til den nu voksne kvinde, som har det godt.

Sagen er blot ét eksempel på sager, hvor Eva og hendes kolleger har risikeret deres liv for at beskytte andre. Og trusler kan ikke stoppe dem.

- Jeg elsker udfordringer. Jeg stopper ikke, fordi mit liv er i fare. Vi skal alle dø en dag. Du risikerer også dit liv, når du går ombord på en flyver.

Aktivisten uden håb
Selvom trusler ikke afholder Eva og hendes kolleger fra at udføre deres arbejde, så er der noget andet, der kan standse dem.

- Den største udfordring er, når jeg mister håbet. Vi bliver opmuntret af fremskridt, men mister håbet, når tingene går den gale vej.

Med Jordans placering midt i kaos og konflikt kan det være svært at holde modet oppe.

- Aktivister bør ikke miste håbet. Kernen i enhver aktivist er håbet om, at man kan gøre en forskel. Et menneske uden håb kan ikke ændre noget, siger hun.

MIZAN Law Group genfinder håbet ved blandt andet at søge støtte hos venner og familie og ved at mindes tidligere successer. Dem er der heldigvis mange af.

Bedre beskyttelse af kvinder i Jordan
Når man spørger efter eksempler på de mest prominente successer, nævner Eva Abu Halaweh adskillige. Der var vedtagelsen af loven om beskyttelse af ofre for vold i hjemmet, udarbejdet af MIZAN, og den første af sin slags i et arabisk land. Der var ændringen af grundloven i 2011, som sikrede, at ingen fremtidige love eller reguleringer kan påvirke de grundlovsbaserede rettigheder – en ændring som Eva selv præsenterede for reformkomiteen. Og så var der den store oplysningskampagne, som informerede flere tusind jordanere om deres rettigheder.

- Der har været mange successer. De inkluderer også positive ændringer i enkeltpersoners liv. Det er dem, jeg er gladest for.

Eva husker for eksempel hvordan det lykkedes hende at løslade en gruppe uskyldige kvinder fra fængsel. Det havde været indespærret i op til 15 år i den såkaldte ’beskyttelsesvaretægt’ – som stadig bruges i Jordan i dag.

- Kvinderne fortalte mig, at de havde mistet håbet inden jeg besøgte dem. Da jeg løslod dem, tænkte jeg: Jeg har gjort noget med mit liv!

Om DIGNITYs samarbejde med MIZAN:
DIGNITY og MIZAN har været partnere siden 2008. DIGNITY støtter MIZAN med kapacitetsopbygning og teknisk support igennem det DAI-støttede anti torturprogram KARAMA.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.