Intet rent drikkevand, smittefare og måske ulovlig – øde asylø er på kant med menneskerettighederne


Personer på tålt ophold har udstået deres straf og må derfor ikke placeres under fængselslignende forhold.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 18. december 2018.

Af Karin Verland, læge og direktør i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur


Selvmordsforsøg, psykoser, depressioner og langsom nedbrydning. Det er, hvad flygtninge og afviste asylsøgere på den australske ø Nauru ifølge en helt ny rapport offentliggjort af Læger uden Grænser oplever. Omkring 30 pct. har forsøgt at begå selvmord, mens 60 pct. har tænkt på det. Det gælder også børn helt ned til ni år.

Det er veldokumenteret, at en håbløs livssituation i årelangt ophold uden et sluttidspunkt leder til misbrug og selvmordsforsøg. Håbløshed og manglende livsindhold nedbryder mennesker.

Med årets finanslovsaftale har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet, at mennesker på tålt ophold samt udvisningsdømte kriminelle skal flyttes fra Udrejsecenter Kærshovedgård til øen Lindholm i Stege Bugt.

Om dagen er det meningen, at færgen skal sejle frem og tilbage mellem øen og fastlandet. »Så har vi styr på, hvor de er henne,« siger finansminister, Kristian Jensen. Og Dansk Folkeparti siger, »at de skal have ringe adgang til at forlade øen.«

Mange vil indvende, at de mennesker, der lever i vores samfund på særlige udrejsecentre – og nu også snart kommer til at opholde sig på den øde ø Lindholm i Stege Bugt – bare kan rejse hjem. Sagen er, at det kan mange af dem bare ikke. De er i vores land, fordi de risikerer tortur eller endda døden i det land, de kommer fra.

Øen Lindholm har været anvendt som forsøgsstation for Statens Veterinære Forsøgsstation i mere end 90 år. Her diagnosticerede og forskede staten i virussygdomme, der kunne skade husdyrproduktionen i Danmark. Mund-og-klovsyge, svinepest og den slags.

Øen havde en fornuftig beliggenhed til formålet, da den ligger langt fra alt og alle. Der var en sikkerhedszone på 100 meter fra kysten og kun mulighed for at komme i land på øen med særlig tilladelse. Der er i dag intet rent drikkevand på øen, så de mennesker, der igennem årene har arbejdet på Lindholm, har benyttet sig af vand, der “importeres” til øen.

Det bliver en bekostelig affære at gøre øen beboelig for mennesker. Udover smittefare og mangel på rent vand, er den muligvis også ulovlig. Personer på tålt ophold har nemlig allerede udstået deres straf og må derfor ikke placeres under fængselslignende forhold.

Mennesker, der er på tålt ophold, skal ifølge integrationsministeren leve under forhold, der er så utålelige som muligt. De har afsonet deres straf, men retten til et familieliv, retten til arbejde og retten til selvbestemmelse gælder bare ikke for dem.

Til gengæld lægger de krop og psyke til regeringens skræmmekampagne, der skal få færre til at søge asyl og ophold i Danmark. Og udlændinge på tålt ophold kan komme til at sidde længe på regeringens flygtningeø. Ifølge en opgørelse fra 2016 havde 69 udlændinge på tålt ophold i gennemsnit været underlagt den frihedsbegrænsning i 5 år og 4 måneder.

Det er trist, at vores samfund er blevet så ubarmhjertigt.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.