Høringssvar: Ventetid på tre år for familiesammenføring er skadeligt for torturofre

I et høringssvar retter DIGNITY skarp kritik mod Udlændinge- og Integrationsministeriets forslag om at droppe revisionen af en lov, som forhindrer familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus i op til 3 år. 

Foto: Modelfoto. 

Af Gry Josefine Løvgren. 

Loven om ikke at give familiesammenføring i op til tre år til flygtninge, der har midlertidig beskyttelsesstatus virker fint efter hensigten og har ikke grund til at blive revideret. Sådan lyder begrundelsen fra regeringen, der i et netop fremlagt lovforslag, ønsker at ophæve den mulighed for revision, der ellers blev fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af loven i 2014.

Men det har store konsekvenser for traumatiserede flygtninge, mener DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, der i et høringssvar retter skarp kritik imod forslaget. Her pointerer DIGNITY, at det i stedet for at acceptere status quo havde været nærliggende at ændre udlændingeloven, så flygtninge på midlertidig beskyttelsesstatus ville få ret til familiesammenføring på linje med andre flygtninge.

Loven, som ifølge regeringen skal forblive som den er, er siden 2015 primært blevet anvendt mod syriske flygtninge, og har ifølge DIGNITY store konsekvenser både for de syriske flygtninge og andre traumeramte flygtninge:

-En del flygtninge har som reaktion på krig og flugt udviklet PTSD. Den usikre fremtid loven medfører gør, at symptomerne forstærkes med stor risiko for, at de udvikler sig til kroniske tilstande, lyder det fra David Oehlenschläger, afdelingsleder i DIGNITY.

Desuden pointerer DIGNITY, at samværet med den nære familie er helt essentielt hvis flygtningene skal gøre sig forhåbninger om at genvinde deres mentale og fysiske helbred og på sigt kunne lykkedes med at integrere sig i det danske samfund.

DIGNITY har siden 2014 kommenteret de konsekvenser loven om familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus har, og pointerede i et høringssvar samme år, at konsekvenserne ved loven er at, flygtningene overlever mere end lever, og at den konstante ængstelse og uro forhindrer muligheden for at udvikle sig og indgå i en integrationsproces.

Derfor ses der også med stor alvor på Ministeriets nyeste forslag:

-Det mindste Ministeriet kan gøre er at fastholde en løbende og regelmæssig evaluering og revision af de regler som har vidtgående menneskelige konsekvenser for mange traumatiserede flygtninge, lyder det fra David Oehlenschläger.

Læs høringssvaret her

 

Sagen kort

2014: DIGNITY indsender høringssvar vedrørende et lovforslag om midlertidig beskyttelsesstatus. Forslaget gik ud på følgende:

• Midlertidig beskyttelsesstatus til udlændinge, der grundet situationen i deres hjemland har særlig brug for beskyttelse.
• Mulighed for, at samme gruppe af udlændinge lettere kan sendes tilbage til deres hjemland, når de værste uroligheder er overstået.
• At man som midlertidig beskyttet først kan få familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter 1 år.
2016: DIGNITY indsender igen et høringssvar vedrørende et nyt lovforslag. Denne gang drejede det sig b.la. om, at udskyde retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus fra 1 til 3 år.

Begge lovforslag blev vedtaget.
Den 16. februar 2018: DIGNITY indsender høringssvar til et lovforslag om at ophæve den revisionsbestemmelse, der ellers skulle give mulighed for at revidere de to vedtagne love.