Høringssvar fra DIGNITY: Skærpede boligkrav, der skal forhindre familiesammenføring er stærkt diskriminerende

Høringssvar fra DIGNITY: Skærpede boligkrav, der skal forhindre familiesammenføring er stærkt diskriminerende

Af Gry Josefine Løvgren. 

Flygtninge, som bor i et ghettoområde skal ikke længere have ret til familiesammenføring. sådan fremgår det i et nyt lovforslag fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I et høringssvar retter DIGNITY kritik mod forslaget, der kan have alvorlige konsekvenser for DIGNITYs målgruppe af traumatiserede flygtninge, der er en sårbar gruppe med behov for særlig opmærksomhed.

Forslaget er lavet i et forsøg på at fremme integrationen, men kommer til at gå udover dem, der bor i et område, som ministeriet vurderer har et lavt uddannelsesniveau, en svag tilknytning til arbejdsmarkedet og en lav indkomst. Disse faktorer forhindrer, ifølge ministeriet, de nyankomnes mulighed for at blive selvforsørgende og få en ordentlig tilknytning til det danske samfund.

DIGNITY er stærkt kritiske overfor de skærpede boligkrav og mener, at det kan være i strid med forbuddet mod diskrimination. Derudover fremstår det paradoksalt, at der i lovforslaget står, at der ikke findes entydig dokumentation for, at en udlændings boligs placering har betydning for vedkommendes vellykkede integration, og at der er undersøgelser, hvis resultater taler imod at indføre ordningen.

Læs høringssvaret her