Høringssvar: Egenbetaling af tolkebistand vil ramme torturofre hårdt

Pressemeddelelse  |   9. februar 2018

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur retter i fælles høringssvar sammen med syv andre traumeklinikker skarp kritik mod nyt lovforslag fra Sundheds- og Ældreministeriet. Lovforslaget vil afskaffe gratis tolkning i sundhedsvæsnet til personer, hvis de har boet i Danmark i mere end 3 år.

Foto: Modelfoto.

Kritikken til lovforslaget fra de otte traumeklinikker er klar: Det vil ramme torturofre hårdt, hvoraf mange er diagnosticeret med PTSD (Posttraumatisk Stress Syndrom), hvilket forringer deres evne til at huske og lære nyt. Lovforslaget bryder ifølge traumeklinikkerne med sundhedslovens princip om, at alle skal have lige adgang til sundhedsydelser – både fysisk og økonomisk:

– Lovforslaget om egenbetaling af tolkebistand efter 3 års ophold i Danmark vil ramme vores patientgruppe urimeligt hårdt. I 60 til 70 procent af behandlingsforløbene har vores patienter brug for tolkebistand, selvom de har boet i Danmark i mere end 3 år. Med det nye lovforslag risikerer vi, at vores patienter tvinges væk, fordi de ikke har råd til at betale for tolk under et behandlingsforløb hos os, men bliver nødt til at prioritere mad på bordet og husly til deres børn og familie. Det vil være dybt skadeligt for integrationen, understreger DIGNITYs direktør Karin Verland.

Torturofre og traumatiserede mennesker er blandt de svageste og mest sårbare mennesker i samfundet. En række stramninger, herunder nedsættelse af integrationsydelsen og afskaffelse af det obligatoriske helbredstjek hos kommunerne, har yderligere forringet deres situation.

Alvorlige konsekvenser
Konsekvensen for patientgruppen af torturofre og traumatiserede, hvis lovforslaget vedtages, vil være, at de tvinges til at overveje at medbringe deres børn til tolkning, hvilket er i strid med gældende tolkebekendtgørelse. At inddrage børn eller pårørende rejser en etisk problemstilling, og mindsker generelt fortroligheden mellem patient og behandler.

Kvalificeret tolkning er en forudsætning for, at lægen kan sætte sig ind i patientens helbred og aftale behandling og opfølgning med patienten på et informeret grundlag. Sprogbarriere øger risikoen for forkert diagnosticering, fejlbehandling og unødvendigt medicinforbrug.

Særlige forhold for traumatiserede flygtninge
Omkring 80 procent af patienterne i klinikkerne lider af PTSD (Posttraumatisk Stress Syndrom). En person diagnosticeret med PTSD lider ofte af hukommelsestab, har forringet indlæringsevne og store vanskeligheder i forhold til at deltage i danskundervisning og andre kommunale tiltag. Patienterne har ofte vanskeligt ved at bearbejde traumer i et psykoterapeutisk forløb, der foregår på dansk, da deres sprogkundskaber ofte ikke dækker svære emotionelle og private oplevelser.

– Hvis lovforslaget om egenbetaling for tolkning bliver vedtaget, vil det i yderste konsekvens betyde, at vi ikke vil kunne tilbyde den nødvendige behandling og støtte til rehabilitering, som er nødvendig for, at patienterne kan tage vare på sig selv, deres børn og et meningsfuldt arbejdsliv. Det vil få skadelige konsekvenser – både menneskeligt, for den enkelte og for familien og for samfundsøkonomien, lyder det i høringssvaret fra koalitionen af otte klinikker i Danmark, der er specialiserede i at behandle traumatiserede flygtninge.

Omkring 30 procent af de flygtninge, der lever i Danmark har været udsat for tortur. Det svarer til, at der i dag bor omring 30.000 i Danmark, som har været udsat for tortur. Flere hundrede torturofre modtager i dag behandling på de otte klinikker der findes, og som er specialiserede i behandling og rehabilitering af torturofre og traumatiserede mennesker.

Læs høringssvaret her

For yderligere oplysninger kontakt DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur:
Pressechef Caroline Broge, e-mail: cabr@dignityinstitute.dk, mobil: 41 20 03 40