Efter anklager om tortur: Nu får irakerne endelig prøvet deres sag

Er Danmark medskyldig i tortur? Det er et af de søgsmål, Østre Landsret skal tage stilling til, når der d. 7. november endelig tages hul på sagen, hvori Forsvaret er sagsøgt for medansvar for grov tortur af civile irakere.

Sagen har været undervejs i årevis, men nu skal den endelig prøves ved en dansk domstol.

Den 7. november tages der endelig hul på sagen om Forsvarets medansvar for tortur, som 23 irakere oplyser, at de har været udsat for under Operation Green Desert i 2004. Sagen er den første omhandlende dansk krigsdeltagelse i Irak, og er af ekstremt vigtig og principiel karakter.

- Her har vi at gøre med muligt dansk medansvar i en sag om grov tortur, hvor meget tyder på, at ofrene er blevet slået, ophængt i arme og ben, udsat for elektriske stød af irakisk politi. En så alvorlig anklage om tortur må og skal Danmark som retsstat ikke sidde overhørig, siger direktør i DIGNITY Karin Verland.

- Det er vigtigt, at der bliver ryddet op i sagen og placeret et ansvar. Det er vigtigt, at der bliver lyttet til ofrene og de bliver taget alvorligt, understreger Karin Verland.

Operation Green Desert
Militæroperationen Green Desert fandt sted i november 2004 i byen Az Zubayr i Basra i det sydlige Irak. Omkring 1000 soldater fra Danmark, Storbritannien og Irak deltog i operationen, som blev iværksat efter en anmodning fra de irakiske sikkerhedsstyrker.

Resultatet af operationen var 36 tilbageholdte irakere, der endte i irakisk varetægt. Sagsøgerne har ifølge egne oplysninger, der for de flestes vedkommende fremgår af deres helbredsundersøgelser, været tilbageholdt i mellem 16 timer og omkring 80 dage. Under den irakiske varetægt blev de ifølge de medicinske undersøgelser udsat for tortur, herunder tæsk, elektriske stød, ophængning i armene (palæstinensisk hængning) og slag under fodsålerne (falanga).

I alt 23 af de 36 irakere har lagt sag an mod Forsvarsministeriet. Anklagen går på, at det var danske styrker, der overgav dem til irakisk varetægt – og at Forsvarsministeriet og dermed den danske stat har medansvar for de menneskerettighedskrænkelser, herunder tortur, der ifølge de 23 irakerne, har fundet sted under frihedsberøvelsen.

Østre Landsret skal afgøre, om det er sandsynliggjort, at de 23 irakere har været udsat for tortur, og om danske styrker, og dermed Danmark, på noget tidspunkt i forløbet (fra irakerne blev anholdt, til de blev overgivet til irakiske styrker) havde myndighed over fangerne, og dermed har et medansvar for, at de blev udsat for tortur, eller anden nedværdigende eller umenneskelig behandling.

- Uanset om det viser sig, at Danmark havde medansvar eller ej, så er det vigtigt, sagen bliver prøvet ved en domstol, så vi kan få en retfærdig afgørelse. Det skylder vi de mishandlede og soldaterne, men også den internationale kamp mod tortur, som Danmark på ingen måde ville kunne bryste sig af at være pionér for, hvis denne sag var blevet fejet ind under gulvtæppet, fastslår Karin Verland.

Sagsøgerne søger 120.000 kroner i godtgørelse.

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.