Døden har taget et stort menneske fra os

Manuel Rojas Boyan blev udsat for tortur i Boliva i 1970’erne. Han kom til Danmark og blev i starten af 1980’erne behandlet for følgevirkningerne af torturen hos DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (der dengang hed RCT – Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre).

Foto: Manuel Rojas Boyan

Manuel Rojas Boyan har skrevet et mindeord om professor og læge Bent Sørensen, der afgik ved døden den 30. juli 2017. Bent Sørensen var en af pionererne og foregangsmændene inden for rehabilitering af torturofre.

DØDEN HAR TAGET ET STORT MENNESKE FRA OS

Allerede første gang jeg var sammen med dr. Bent Sørensen kunne jeg mærke, at jeg stod over for et menneske med ganske særlige menneskelige kvaliteter. Hans faste og besindige ord vidnede om stor ømhed hos en læge, der uden tanke på sig selv kunne sætte sig ind i den smerte, som fyldte mennesker, der havde været udsat for den mest bestialske og nedværdigende form for behandling, nemlig tortur.

Han var en forkæmper for det fortjenstfulde arbejde, som dr. Inge Genefke havde igangsat med oprettelsen af centret for rehabilitering af torturofre, RCT. Som læge arbejdede Bent ihærdigt for at genopbygge mennesker, der på grund af deres ideer havde været udsat for despoternes magtmisbrug og forsøg på at tilintetgøre det ”tænkende menneske”, gennem anvendelse af brutal og systematisk tortur.

Bent har været en uvurderlig støtte i arbejdet med at genopbygge alle de mennesker, som RCT har ydet bistand. Denne danske læge indtog en enestående stilling i det unikke arbejde med at støtte torturofre, et arbejde som samtidig har været og fortsat er et ophøjet udtryk for det storsindede danske folks følelser.

Jeg har kendt Bents fuldstændige engagement i RCTs sag. Jeg er et levende vidnesbyrd om den store humanitære indsats, disse mennesker yder. Takket være deres generøse og uegennyttige indsats har jeg kunnet genopbygge mit liv og haft mulighed for at komme videre på et tidspunkt, hvor jeg følte mig fuldstændig nedbrudt. Takket være deres hjælp har jeg fået mit liv igen, og jeg har kunnet komme så langt som til at gennemføre en phd i samfundsvidenskab – etnografi.

Som et levende vidnesbyrd om RCTs store arbejde, som er igangsat på initiativ dr. Inge Genefke og dr. Bent Sørensen, gør det mig utroligt ondt at erfare, at den fortjenstfulde læge Bent Sørensen er gået bort. Jeg vil gerne udtrykke min dybtfølte tak til afsked:

”Jeg siger dig tak, dr. Bent Sørensen, og dér på de retfærdiges og de værdiges plads, dér hvor dit uselviske arbejde og liv har bragt dig hen, dér vil du modtage alle menneskers anerkendelse.

Fred i din grav, du, storsindede menneske, fred i din grav, du, menneskehedens helt.”

Manuel Rojas Boyan
Magister i uddannelse
Phd i samfundsvidenskab – Etnografi

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.