DIGNITYs juridiske chef valgt som vicepræsident i Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur

DIGNITYs juridiske chef Therese Rytter blev i går valgt som anden-vicepræsident ved valg i Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur.

Komitén er sat i verden for at forebygge tortur og anden umenneskelig behandling af borgerne i Europa. Komitéen har ret til uhindret adgang til alle steder i Europa, hvor folk holdes frihedsberøvet, f.eks. fængsler og lukkede psykiatriske institutioner og bosteder.

- Jeg er meget stolt og beæret over valget. Som en del af komitéens ledelse vil mine prioriteter være at bidrage til at sikre komitéens fortsatte høje troværdig, øge komitéens ’impact’ i medlemsstaterne og endelig styrke samarbejdet med andre anti-tortur institutioner, nationalt og internationalt, siger Therese Rytter.

Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur består af et medlem fra hver af Europarådets 47 medlemsstater. Eksperterne repræsenterer ikke deres respektive lande, men fungerer i deres personlige kapacitet og skal være uafhængige og upartiske.

Medlemmerne vælges på grundlag af deres ekspertise og professionelle erfaring på menneskerettighedsområdet og på andre områder af relevans for komitéens mandat.

Som anden-vicepræsident vil Therese Rytter være medansvarlig for, at komitéen opfylder sit mandat. Det indebærer blandt andet valg af lande, der ekstraordinært skal ses efter i sømmene (dvs. udover de almindelige periodiske besøg), og at være dagsordensættende i forhold til hvilke temaer komitéen skal tage op.

Det kunne for eksempel være isolationsfængsling, tvangsfiksering og forholdene for livstidsfanger.

Formand og vicepræsidenter vælges for en to-årig periode.

Tortur finder også sted i Europa
Therese Rytter blev valgt ind i komitéen i 2014 og har i sine første fem år som medlem været på utallige fængsels- og institutionsbesøg rundt omkring i Europa. Og hvis man tror, at tortur kun finder sted i fjerne lande langt fra Danmark, så tager man fejl.

På tilsynsbesøgene møder komitéen blandt andet mennesker, der har været udsat for brutale overgreb fra politiet og fængselsmyndighedernes side, såsom gennembankning, falanga (torturmetode, hvor man udsættes for systematiske slag på fodsålerne) og elektrisk tortur.

Efter hvert besøg udformer komitéen en rapport med deres konklusioner og anbefalinger til ændringer i lovgivning eller praksis, som den respektive stat har til opgave at svare på.

Som udgangspunkt er rapporterne fortrolige og det er op til landet selv at afgøre, om den skal offentliggøres. Komitéen kan dog helt ekstraordinært vælge at gå ud med offentlig kritik, hvis landet igennem adskillige år ikke har haft en egentlig reel dialog med komitéen og nægter at forbedre forholdene.

I 2019 bliver det blandt andet Danmarks tur til at få besøg af komitéen.

Om Therese Rytter
Therese Rytter har siden 1994 arbejdet som menneskerettighedsjurist. Først i EU Kommissionen, Amnesty International og Danida og siden i DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur. Hun er 50 og bor i Humlebæk med sin mand og sine to børn.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.