DIGNITY skaber grundlag for samarbejde i Kenyas urbane slumområder

DIGNITYs ledelsesprogram i Kenya fører til højere niveauer af respekt og forståelse mellem politi og civilsektor, viser nyt studie.

"Uden samarbejde kan kampen mod vold ikke vindes". Sådan siger en deltager fra den kenyanske kommune Naivasha efter at have været på workshop i forbindelse med DIGNITYs ledelsesprogram.

Resultater fra programmet er nu blevet analyseret og offentliggjort i International Journal of Public Health.

I marts sidste år deltog manden fra Naivasha og 42 andre ledere fra både politi og civilsamfund på to-dages ledelsesworkshops afholdt af DIGNITY og den lokale partner MidRift Human Rights Network (MHRN) i kommunerne Nakuru og Naivasha.

Disse workshops er en del af et større, treårigt program inden for ledelsesudvikling skabt af DIGNITY, MHRN, og University of Sunderland i England/Institut for Offentlig Administration i Irland.

Formålet med programmet er at give lederne selvtillid, fælles forståelse og bedre forudsætninger for at arbejde sammen og opbygge engagement omkring et fælles mål: at forebygge vold i deres respektive samfund.

Og der er et behov for voldsforebyggelse i Kenya.

Mere end halvdelen af ​​den kenyanske befolkning forventes at bo i byområder inden 2030. Selvom urbanisering er forbundet med vækst i produktiviteten og dermed vækst i BNP, er den også forbundet med mindre positive udviklinger. Ifølge Verdensbanken kommer den voksende urbanisering i udviklingslandene også til at betyde mere vold.

I Kenya er mordraten øget fra 3,5 i 2007 til 6,5 i 2013. Den øgede vold er forårsaget af netop urbanisering og det heraf følgende pres på den begrænsede infrastruktur og de offentlige ydelser - kombineret med en høj grad af mistillid mellem civilsamfundet og politiet.

- At skabe og øge tilliden mellem lederne af de to sektorer er derfor afgørende, hvis volden skal forebygges, siger programleder hos DIGNITY, Finn Kjærulf.

Ledelsesprogrammet er baseret på et specifik ledelsesudviklings-framework kaldet sted-baseret lederskabsudvikling, udviklet af ph.d. Rob Worrall fra University of Sunderland, nu ved Institut for Offentlig Administration i Irland (Place Based Leadership Development (PBLD) på engelsk).
Teorien opstod efter en grundig undersøgelse af erfaringerne fra tværsektorielle ledere, der deltog i P-BLD-initiativer i tre engelske amter, og gør det muligt for ledere at arbejde sig igennem og overkomme iboende spændinger mellem dem selv og andre på tværs af organisationer og steder.

Du kan læse mere om studiet og metoden her.

På workshoppen blev deltagerne opfordret til at stille spørgsmål til hinanden og undersøge egne og andres antagelser. Rollespil gav lederne mulighed for at forstå andre sektorlederes perspektiver og mandater.

20 deltagere fra Nakuru og 23 deltagere fra Naivasha (fra både politiet og civilsamfundet) besvarede spørgeskemaer før og efter møderne. Svarene blev derefter analyseret.

Når man ser på svarene givet før workshoppens start, er spændingerne mellem politiet og civilsamfundet tydelige. Deltagerne talte om frygt for politiet, bureaukrati, korruption og generel mistillid mellem politi og menneskerettighedsaktivister.

Men efter møderne synes deltagerne at have en mindre forenklet opfattelse af den anden sektor:

"Selv om vi forholder os forskelligt til problemerne er hensigten/målet ens og dermed er der behov for samarbejde", siger en deltager.

"Nu er min frygt for politiet mindre, det har hjulpet at interagere med politibetjentene", siger en anden.

- Vores analyse viser tegn på, at programmet har en positiv indvirkning, der specifikt tager fat på spændingerne, og gør det muligt for lederne at dele deres bekymringer og udfordringer i arbejdet med forebyggelse af vold, siger Finn Kjærulf.

Samtidig med ledelsesprogrammet vil DIGNITY og MidRift stå for forskellige forebyggelsesprojekter i kommunerne i tæt samarbejde med politiet og civilsamfundet. Håbet er, at ledelsesprogrammet og deltagernes ønske om at samarbejde, vil styrke forebyggelsen af vold.

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.