DIGNITY: Om udvisningen af Said Mansour til Marokko


Uanset hvad man mener om Said Mansour og hans gerninger, har han som alle andre mennesker ret til ikke at blive tortureret.

Selv om der er givet garanti fra den marokkanske stat til de danske myndigheder, mener vi hos DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, at der er grund til skærpet opmærksomhed på, om aftalen om udlevering af Said Mansour kan sikre, at han ikke bliver udsat for tortur. Om denne garanti kan beskytte Mansour mod overgreb, må tiden jo vise.

Helt generelt fraråder DIGNITY at gøre brug af de såkaldte diplomatiske garantier i forbindelse med udvisning til lande, hvor der er risiko for tortur. Garantier kan aldrig helt eliminere risikoen for tortur, og dermed risikerer de at blive en glidebane til at omgå forbuddet mod udvisning til tortur.

Tortur foregår ofte i det skjulte, og kan ofte ikke spores eller dokumenteres, og den person, der udsættes for tortur er bange for at fortælle om det af frygt for mere tortur eller repressalier. Hvis Mansour bliver tortureret, er det dermed ikke sikkert, at vi nogensinde hører om det.

Det er gentagne gange dokumenteret, at tortur finder sted i Marokko. Samtidig er Marokko i gang med en reform af retssystemet, der skal forbedre menneskerettighederne og forebygge tortur. Marokko har ligeledes tilsluttet sig torturkonventionen og tillægsprotokollen til torturkonventionen (OPCAT), som blandt andet betyder, at der gennemføres tilsynsbesøg i fængsler og arresthuse for at forebygge tortur.

Selvom Said Mansour er frataget dansk statsborgerskab og udvist til Marokko for bestandigt, bevarer den danske stat et medansvar for, at Said Mansour ikke bliver udsat for tortur. Den danske regering og de danske myndigheder bør derfor efter DIGNITYs opfattelse have en meget klar plan for overvågning, jævnlige – anmeldte og uanmeldte - besøg samt samtaler med Said Mansour i Marokko for at sikre, at han ikke bliver tortureret, og en plan for, hvad der skal ske, hvis det sker alligevel.

DIGNITY har derfor også rettet henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få indblik i den aftale, der er indgået mellem Danmark og Marokko i forbindelse med udleveringen af Said Mansour.


Foto: www.flickr.com

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.