DIGNITY mener: Snyd må ikke ramme dem, der har brug for hjælp

Af: Karin Verland, Direktør i DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur

Man bliver harmdirrende og forarget, når man opdager, at andre snyder. Når nogen snyder sig til goder eller ydelser i velfærdssamfundet, som de ikke har ret til. Det gør jeg selv, og det tror jeg, at de fleste kan nikke genkendende til. Vi lever i et velfærdssamfund, hvor der bliver taget hånd om dem, der ikke kan klare sig selv. Og sådan skal det også være. Men vi kan og skal aldrig acceptere snyd med offentlige ydelser. Og vi skal lukke de huller i systemet, som gør det muligt at snyde.

På TV 2 vises i øjeblikket dokumentaren ”Illegal i Danmark”. John fra Nigeria og Hassan fra Pakistan går undercover i København som illegale indvandrere. I dokumentaren møder man mennesker, der instruerer illegale indvandrere i at forsøge at snyde sig asyl i Danmark. Ved at fortælle en bestemt historie, og have bestemte svar parat til myndighederne.

Den slags snyd risikerer at gå ud over de allermest udsatte asylansøgere – torturoverleverne. Myndighederne vil nemlig ikke prioritere en lægeundersøgelse af asylansøgeren, hvis troværdigheden er lav. Men en konsekvens af tortur er netop, at man ikke tænker klart, er angst for at svare forkert på myndighedspersoners spørgsmål, taler usammenhængende på grund af skader på hukommelsen, og derfor kan komme til at virke utroværdig.

Vi ved fra undersøgelser, at omkring 30 procent af asylansøgerne har været udsat for tortur. Alligevel bliver der kun foretaget mellem to og fem torturundersøgelser om året. Set i det lys er det muligt, at mennesker, der har været udsat for tortur, ikke bliver tilbudt asyl, fordi de fremstår utroværdige - og derved bliver sat i bås med dem, der snyder. Det ville en lægeundersøgelse ellers kunne af- eller bekræfte

Netop i tvivlstilfælde om troværdighed kunne det derfor være relevant at tilbyde en asylansøger en lægeundersøgelse. Og lade tvivlen komme asylansøgeren til gode.

Så ville vi i al fald være sikre på, at det er de rigtige mennesker, der får hjælp og får tilbudt asyl. Og får mulighed for at blive behandlet for deres traumer og ar på sindet.

Snyd må ikke ramme dem, der har brug for hjælp.