DIGNITY-forsker vinder pris for innovativ forskning


Ph.d Maya Mynster Christensen, forsker ved DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, er vinder af dette års Stephen Ellis-pris for mest innovative forskningsartikel.


Stephen Ellis-prisen 2018 er blevet tildelt forsker Maya Mynster Christensen for forskningsartiklen ”The underbelly of global security: Sierra Leonean ex-militias in Iraq".

Artiklen argumenterer for, at vestlige staters krigsførelse og leverance af sikkerhed afhænger af billig arbejdskraft fra tidligere kolonier og post-konfliktzoner i det globale Syd.

Prisen bliver uddelt hvert andet år og tildelt den artikel (offentliggjort i African Affairs) der bedst:

”Udfordrer eksisterende antagelser, rejser spørgsmål af politisk betydning, gør komplekse emner tilgængelige for et bredere publikum eller introducerer nye ideer (teoretisk, empirisk eller metodologisk) i Afrikanske Studier og i den offentlige forståelse af Afrika”.

Stephen Ellis

Stephen Ellis (1953-2015) var en stærkt respekteret redaktør af tidsskriftet African Affairs, og spillede en vigtig rolle i at gøre tidsskriftet til den succes, det er i dag. Stephen Ellis-prisen for den mest innovative artikel i African Affairs er beregnet til at fremhæve og fremme den slags tankevækkende, politisk engagerede og banebrydende analyser, som Stephen Ellis var bannerfører for igennem hele hans indflydelsesrige karriere.

Årets priskomité bestod af redaktørerne af African Affairs, Gerrie ter Haar, Zachariah Mampilly og Nic Cheeseman. På trods af den stærke konkurrence, blev artiklen fra Maya Mynster Christensen udvalgt af panelet, da den nærmest ”indkapslede ånden i den vanskelige, vigtige, uopsættelige og dybtgående menneskelige forskning, som Stephen Ellis' karriere demonstrerede”.

I en pressemeddelelse skriver African Affairs:

Denne forskning (Maya Mynster Christensens red) bygger på grundigt etnografisk feltarbejde med demobiliserede veteraner fra borgerkrigen i Sierra Leone, som efterfølgende blev rekrutteret som private sikkerhedsvagter til amerikanske baser i Irak. Den hævder, at "global" sikkerhed afhænger af "lokal" immobilitet og en arbejdsstyrke, der kun har få andre muligheder. Racismen, volden og de dårlige arbejdsforhold, som disse tidligere militsfolk har oplevet, illustrerer den vold, der ligger til grund for den vestlige fred. Som sådan er det en vigtig og foruroligende historie, og én Stephen Ellis uden tvivl ville have været stolt af at fortælle.

Du kan læse mere om Mayas studie her

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.