Den liberale verdensorden står i en livskrise

Foto: Flickr.com
Af Rasmus Grue Christensen, Direktør hos DIGNITY.

Det er ærgerligt, at Trump ikke kommer hertil. Besøget havde været en lejlighed til at tale om menneskerettigheder.

PÅ ALLE KONTINENTER ser vi demokratisk tilbagegang og autoritær fremgang. Ifølge Freedom House er der de seneste 14 år hvert år blevet færre demokratier og flere semiautoritære regimer verden over. Desværre har reaktionen fra USA - der mere end nogen anden har båret udviklingen af den menneskerettighedsbaserede verdensorden siden Anden Verdenskrig - været stiltiende accept eller delvis omfavnelse af autoritære tendenser, men også direkte angreb på basale menneskerettigheder. Trump har meldt USA ud af FN's Menneskerettighedsråd.

Han har sagt, at tortur virker, hvilket er stik imod al forskning, og at tortur, herunder waterboarding, er acceptabelt og bør tillades ifølge amerikansk lov. Trump nægter mennesker fra udvalgte muslimske lande indrejse og indespærrer og adskiller familier på grænsen til Mexico. Og Trump har afvist enhver tanke om et retsopgør med CIA's brug af tortur, som blev åbent indrømmet over for FN's Torturkomite i 2014. Denne vigende forpligtelse på fælles frihedsidealer er ikke alene trist for de mange ofre for menneskerettighedsforbrydelser. Den er også dårligt nyt for vores alles tryghed og sikkerhed. Lige nu ser vi autoritære kræfters selvbevidste fremvækst i blandt andet Kina, Rusland, Filippinerne, Egypten, Tyrkiet, Iran, Venezuela, Zimbabwe.

DER HAR ALTID VÆRET autoritære regimer i verden. Men i dag tager også veletablerede demokratier som Polen, Ungarn og andre skridt til at indskrænke menneskerettighederne. Og i stedet for at leve op til rollen som den frie verdens leder kopierer USA nu flere af de autoritære lederes menneskeretsfjendtlige træk. Den verdensorden med en fælles international retsorden, vi har opbygget i kølvandet på Anden Verdenskrig, er truet - ikke kun af autoritære regimer udefra, men også af de selvsamme stater, som var efterkrigstidens arkitekter bag denne verdensorden. Jeg frygter, at vi kan ramme et demokratisk 'tipping point', hvor semiautoritære og halvdemokratiske regimer mærker menneskeretspresset forsvinde og i stedet kan se perspektiver i nye antidemokratiske alliancer og autoritære stramninger. Det kan let blive en selvforstærkende tendens.

I den situation har vi brug for et USA, der forsvarer demokratiske værdier og menneskerettigheder. Det skal vi agitere og slås for. Menneskerettighederne er ikke et kulturradikalt hyggeprojekt, men en eksistentiel kamp for tryghed og frihed. Det er en kamp, vi skal kæmpe hver eneste dag. Uanset om Trump er på Amalienborg eller i Alabama.

Debatindlægget blev bragt i Politiken søndag den 1. september 2019.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.