Dansk resolution mod tortur vedtaget i FN’s Generalforsamling

Et vigtigt skridt for torturbekæmpelsen blev taget i går, da det lykkedes Danmark enstemmigt at få vedtaget en resolution om torturbekæmpelse blandt FN’s 193 medlemslande. Resolutionen blev vedtaget i FN’s Generalforsamling i New York. DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur har bidraget til indholdet i resolutionen om torturbekæmpelse.

Resolutionen er et vigtigt skridt i bekæmpelsen af tortur. Og derfor blev nyheden om den enstemmige vedtagelse i FN’s Generalforsamling modtaget af DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur som både vigtig og meget positiv – selvom resolutionen ikke er juridiske bindende:

- Det er en vigtig resolution om tortur som nu er enstemmigt vedtaget af FN’s generalforsamling. Resolutionen præciserer blandt andet vigtigheden af, at politifolk verden over lærer hvordan afhøring af mistænkte kan ske uden at lægge fysisk eller psykisk pres på den afhørte, siger Jens Modvig, overlæge og leder af DIGNITYs sundhedsafdeling samt formand for FN’s Komité Mod Tortur.

Han tilføjer:

- Selvom resolutionen ikke er juridisk bindende, er det meget positivt, at alle verdens lande har erklæret sig enige i dette tiltag til at forebygge tortur.

Danmark har i resolutionen fået tilføjet afsnit om forebyggelse af tortur under anholdelser og varetægtsfængsling. Blandt andet med fokus på at sikre, at borgerne bliver informeret om deres rettigheder i forbindelse med anholdelser, og at personalet med udøvende magt sikres den rette uddannelse.

I resolutionen er også tilføjet en henvisning til vigtigheden af at opretholde et velfungerende retssystem, blandt andet ved at bekæmpe korruption, uddanne politipersonel og sørge for adgang til juridisk repræsentation.

Dernæst anerkendes samarbejdet mellem eksperter med henblik på at udvikle minimumsstandarder, der skal bekæmpe tvungne tilståelser og vold i forbindelse med afhøringer. Det skriver Udenrigsministeriet på deres hjemmeside

Resolutionen er vigtig, da alle verdens lande stadig ikke har ratificeret FN’s torturkonvention, og endnu færre lande har tiltrådt tillægsprotokollen til FN’s torturkonventionen.

Forhandlingerne i forbindelse med vedtagelsen af resolutionen blev styret af den danske FN-mission i New York.

Læs mere om resolutionen på UMs hjemmeside

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.