Danmark og Frankrig mobiliserer kræfterne i behandling af følgerne efter tortur

I anledning af den franske præsident, Emmanuel Macrons statsbesøg i Danmark den 28. og 29. august, underskriver Danmark og Frankrig en samarbejdsaftale om en helt ny masteruddannelse i traumebehandling af ofre for tortur og politisk vold. Og behovet er enormt. Et kæmpestort skridt i den rigtige retning, siger DIGNITYs direktør, Karin Verland, der er medunderskriver af aftalen.

Foto: Reuters. 

Ubehandlede traumer og lidelser som følge af tortur og politisk vold er årsag til tab af ressourcer gennem generationer, og det har store sociale, personlige og økonomiske omkostninger. Både for den enkelte og for familien.

Alene i Danmark lever cirka 30.000 mennesker med flygtningebaggrund med følgerne efter tortur. Torturoverlevere lider ofte af kroniske smerter, depression, angst, søvnbesvær, mareridt, hukommelses- og koncentrationsbesvær, vredesudbrud og PTSD.

Gennem behandling, der lindrer lidelse hos offeret for tortur, er det muligt at opnå både samfundsmæssig og personlig gevinst hos den enkelte i form af bedre funktionsevne, og dermed bedre muligheder for at være aktive deltagere i lokalsamfund, i familien og i arbejdslivet.

Masteruddannelse mangler
Men i dag eksisterer der ikke en international, helhedsorienteret videreuddannelse af fagfolk som fx læger, psykologer og socialarbejdere, der behandler ofre for tortur, politisk vold og anden umenneskelig og nedværdigende behandling.

Det vil Danmark og Frankrig nu råde bod på ved i fællesskab at etablere en videnskabeligt baseret masteruddannelse i traumebehandling for fagfolk, der arbejder inden for området.

Det glæder DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, der er én af medunderskriverne på samarbejdsaften om den nye masteruddannelse, og som i forbindelse med aftalen forpligter sig til at stille sin ekspertise og viden om behandling af torturofre til rådighed. Og behovet er enormt:

- Der mangler viden hos behandlere og fagfolk overalt i verden om dette særlige felt. Med denne aftale samler vi kræfterne internationalt, og derfor er denne aftale et kæmpestort skridt i den rigtige retning, siger Karin Verland, direktør for DIGNITY – Dansk institut Mod Tortur.

Frankrigs ambassadør i Danmark, Francois Zimeray, tidligere ambassadør for menneskerettigheder, hilser den kommende masteruddannelse velkommen. Den er længe ventet:

- Et røntgenbillede af en brækket arm er det samme på et offer for en trafikulykke og et torturoffer. I førstnævnte tilfælde er 99 % af arbejdet klaret, når armen er lagt i gips, hvorimod kun 1 % af arbejdet er klaret for sidstnævnte. Jeg har altid undret mig over, at der ikke eksisterer en specialisering i behandling af torturofre. Denne nye aftale er et stort skridt mod oprettelsen af et nyt medicinsk speciale.

Parterne, der underskriver den fælles samarbejdsaftale, er: Københavns Universitet, Paris Descartes Universitetet samt de to civilsamfundsorganisationer DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og den franske pendant Primo Levi Centret.

DIGNITY og Primo Levi Centret i Frankrig arbejder begge med at behandle og rehabilitere ofre med traumer efter tortur, vold og anden umenneskelig og nedværdigende behandling.

Med aftalen forpligter parterne sig til at samarbejde om at finde finansiering til, og derefter oprette, den første akademiske uddannelse med speciale i behandling af ofre for tortur og politisk vold. Uddannelsen henvender sig til fagfolk som fx læger, psykologer og socialarbejdere og fokuserer på behandling af traumer hos ofre for tortur og politisk vold. Fokus vil være på de sundhedsfaglige aspekter, psykologiske traumer og deres virkning samt de sociale og familiemæssige konsekvenser af vold og tortur mv.

Om DIGNITY

DIGNITY var det første center i verden til at etablere et egentligt behandlingstilbud til mennesker med særlige traumer efter tortur og politisk vold, og har gennem 36 år opbygget en helt særlig ekspertise i feltet, spredt viden og påvirket behandlere overalt i verden.

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.