Danmark følger ikke FN’s anbefalinger

Danmark har haft et helt år til at følge op på en række konkrete anbefalinger fra FN’s Komité Mod Tortur, men det er ikke sket. På nogle punkter har Danmark ovenikøbet bevæget sig i den forkerte retning. Dybt kritisabelt, mener DIGNITY.

I slutningen af 2015 kom de 10 eksperter fra FN’s Komité mod Tortur med en lang række klare og kritiske anbefalinger til Danmark.

Anbefalingerne lød blandt andet på, at torturkonventionen bør inkorporeres i dansk ret, at isolationsfængsling af børn bør afskaffes, og at myndighederne bør sikre systematisk screening af torturofre i asylprocessen. Fire af anbefalingerne skulle der følges hurtigt op på – altså indenfor et år*.

Nu, over et år efter, er det blevet tid til at se, om Danmark har taget anbefalingerne til sig, og ikke mindst om der er blevet iværksat initiativer, der kan rette op på de forskellige kritisable forhold. DIGNITY har i samarbejde med 14 andre organisationer set på sagen, og konklusionen er klar:

”Der er desværre ikke sket noget som helst i forhold til de anbefalinger, komitéen efterlyste hurtig handling på. Og på andre af punkterne er vi ovenikøbet gået i den forkerte retning, hvilket er meget kritisabelt”, siger Elna Søndergaard, seniorjuridisk rådgiver i DIGNITY.

Elna Søndergaard nævner blandt andet de hårde sanktioner for mennesker på tålt ophold og den øgede anvendelse af isolation som straf i fængslerne som eksempler på, at Danmark bevæger sig i den forkerte retning, når det kommer til respekten for det enkelte menneskes ret til altid at blive behandlet humant.

Anbefalingerne fra FN’s Komité Mod Tortur blev givet på baggrund af den periodiske eksamination som alle FN-medlemslande, der har ratificeret torturkonventionen, skal igennem.

Læs også Politikkens længere artikel, om DIGNITYs kritik af den danske regerings manglende vilje til at rette ind.

* De fire forhold er inkorporering af torturkonventionen; systematisk screening af asylansøgere, der har været ofre for tortur; overholdelse af artikel 3 i forbindelse med udvisningssager, samt opdeling mellem dømte og varetægtsfængslede i de danske fængsler.

Vidste du, at: 

…der ikke er et direkte forbud mod tortur i dansk lovgivning? Det betyder, at man teknisk set ikke kan blive dømt for tortur i Danmark. DIGNITY mener: inkorporér torturkonventionen i dansk lov, så tortur i sig selv bliver en strafbar handling.

…vi i Danmark stadig tillader isolationsfængsling af mindreårige? Undersøgelser viser, at isolation kan føre til angst, depression og andre lidelser. DIGNITY mener: forbyd isolationsfængsling af børn.

…de danske udlændingemyndigheder alt for sjældent undersøger, om asylansøgere har været udsat for tortur? Retsmedicinsk Institut blev i 2015 kun bedt om at foretage 2-3 torturundersøgelser. Den manglende screening kan betyde, at vi sender asylansøgere tilbage til tortur. DIGNITY mener: opret systematisk screening af torturofre.