Danmark dømt i irakersag: Irakiske torturofre får erstatning af Danmark

Af Karin Verland.

18 ud af 23 irakere kan se frem til en erstatning på 30.000 hver fra Forsvarsministeriet, som følge af danske soldaters medansvar i inhuman behandling af de irakiske fanger under operation Green Desert i 2004. Sådan lød dommen fra Østre Landsret i fredags.

Ifølge Østre Landsret havde danske soldater ikke mulighed for at vide, at de irakiske fanger ville blive udsat for tortur, mishandling eller systematisk vold i de irakiske styrkers varetægt. Dog hævder Landsretten, at de danske soldater burde havde vist, at fangerne ville være i reel risiko for at blive udsat for inhuman behandling i form af slag og spark, fremgår det af afgørelsen. Således er der hverken fundet beviser for, at danske styrker har mishandlet fangerne, eller at de har overdraget dem til lokale styrker med viden om, at de ville blive udsat for decideret tortur.

Oprindeligt har 23 irakere krævet en erstatning på 120.001 kr. hver, ud fra den påstand, at de danske soldater havde et medansvar for den tortur, de blev udsat for af de irakiske styrker. Tortur som Forsvarsministeriet gennem sagens 8-måneder lange forløb har nægtet at have medansvar for.

Yderst principiel sag

Sagen handler om torturofres mulighed for at få oprejsning og en retfærdig rettergang, og er derfor af yderst principiel karakter. De 23 irakere er blevet hørt, taget alvorligt, og har fået deres sag prøvet ved den danske domstol. Det skal vi se som en sejr.

Endvidere har domstolen slået fast, at der følger ansvar med dansk deltagelse i krig - også når danske styrker bidrager til lokalt ledet militæroperationer.

Som nation kan vi derfor lære af forløbet. Sagen har skabt klarhed over, hvornår det er forsvarligt at overdrage fanger til lokale styrker, og hvornår det ikke er. Dermed er det blevet slået fast, at danske soldater altid skal drage omsorg for, at fanger ikke udsættes for inhuman behandling. Den viden og refleksion er vigtig. Både for Danmarks fremtidige deltagelse i militære operationer, men i særdeleshed også for kampen mod tortur og umenneskelig behandling.

Forsvarsministeriet har anket sagen til Højesteret.