Høringssvar fra DIGNITY: Umenneskelig behandling: Afskaf isolation som straf for mindreårige i danske fængsler

DIGNITY mener, at isolation af mindreårige helt skal afskaffes. Derfor er vi meget kritiske overfor et nyt lovforslag, som regeringen netop har sendt i høring. Ifølge lovforslaget vil strafcelle overfor mindreårige (15-17 år) fortsat kunne anvendes. Hvis sagen angår vold mod personalet, vil loven tillade personalet at gøre brug af strafcelle i op til 4 uger. Dette møder skarp kritik fra DIGNITY:

– Børn er en særlig sårbar gruppe overfor hvem isolation og straf i fængsel kan have særlige alvorlige skadevirkninger. Vi mener derfor, at isolation af mindreårige slet ikke bør anvendes i danske fængsler af hensyn til barnet tarv. Et synspunkt, der bakkes op af sundhedsfaglige eksperter, siger direktør i DIGNITY Karin Verland.

Isolation har ofte meget alvorlige negative sundhedsmæssige konsekvenser. Der er dokumentation for, at isolation kan medføre angst, depressioner og en øget risiko for selvskade og selvmord. Skadevirkninger kan opstå efter blot et par dage og stige for hver dag i isolation. Forskningen har desuden vist, at indsatte efter isolation kan have alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer, og at reintegration i samfundet efter fængselsophold bliver mere vanskelig.

Dermed er DIGNITY helt på linje med både sundhedseksperter og børnefaglige eksperter, der mener, at strafcelle over for mindreårige helt bør afskaffes. Brugen af isolation strider mod internationale anbefalinger, og tendensen internationalt går i den helt modsatte retning, nemlig over i brugen af alternative reaktioner til adfærdsregulering i fængslerne:

– Det er vores erfaring, at i de sager, hvor unge indsatte slår personalet eller bruger anden form for vold, er det ofte fordi, at noget er gået galt i kommunikationen eller relationen mellem den unge og personalet. Der findes alternativer til strafcelle, og en metode til at forebygge vold mod personalet er fx at flytte den unge til en anden afdeling i fængslet eller til mindre enheder med et andet fællesskab, siger direktør i DIGNITY Karin Verland.

DIGNITY opfordrer derfor justitsministeren til at overveje andre former for adfærdsregulerende tiltag, som andre lande anvender, som fx at flytte den unge til en anden afdeling eller mindre enhed med et andet fællesskab samt at redegøre for, hvorfor disse alternative muligheder ikke skal anvendes i danske fængsler.

Læs høringssvar fra DIGNITY

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.