Henvisning til DIGNITYs klinik i København

Henvisning til behandling i DIGNITY

Henvisning til et tværfagligt rehabiliterings- og behandlingstilbud i DIGNITY skal ske via egen læge eller anden speciallæge. Kommuner kan også som noget nyt henvise borgere til behandling i DIGNITY.

  • Der opkræves ikke tolkegebyr ved samtaler.

  • Patienten skal være indforstået med at møde til behandling 1-2 gange om ugen.

Hvem kan blive behandlet hos DIGNITY?

Patienter med alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, som har været udsat for tortur, vold eller andre traumatiske hændelser under krig samt politisk forfølgelse kan blive henvist til behandling. Ligeledes kan familiemedlemmer, som lever sammen med den traumatiserede, blive henvist til DIGNITY.

Den henviste skal kunne indgå aktivt i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud. Det forudsætter, at vedkommende ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk, lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelse eller er svært selvmordstruet.

Henvisning fra læge/speciallæge

Elektroniske henvisninger er at foretrække. Sendes henvisningen pr. brev eller mail, skal lægens navn, telefonnummer og ydernummer fremgå af henvisningen.
 

Henvisning fra kommune

DIGNITY dækker ikke transportudgifter.
DIGNITY har ikke mulighed for at dække transporten til og fra Bryggervangen.
Transport skal være afklaret før opstart af behandling.
Spørgsmål vedrørende henvisningerne? Kontakt Sekretariatet på tlf. 36 93 86 94
 

Spørgsmål vedrørende henvisning


Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på tlf. 36 93 86 84.

Aktuelle ventetider

Ventetid på visitation:Der er aktuelt ikke ventetid på behandling. Der påbegyndes som udgangspunkt udredning inden for 30 dage.