Henvisning til behandling

Henvisning til et tværfagligt rehabiliterings- og behandlingstilbud i DIGNITY skal ske via egen læge eller anden speciallæge.
Kommuner kan også som noget nyt henvise borgere til behandling i DIGNITY.

Henvisningsprocedurer for læger og kommuner.

Aktuelle ventetider

Der er aktuelt ikke ventetid på behandling. Der påbegyndes som udgangspunkt udredning inden for 30 dage.
Patienten skal møde til behandling 1-2 gange om ugen.

Læs mere om klinikken

DIGNITY's rehabiliteringsklinik ligger på Østerbro i København. Se mere, og læs om, hvem der kan modtage behandling.

Spørgsmål vedrørende henvisning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat.